Inhoudsopgave

advertisement
1
Inhoud
Lijst met afbeeldingen9
Voorwoord11
1. Theoretische Stromingen in de Psychologische Wetenschappen13
1.1Inleiding
1.2Dieptepsychologie
1.3 Het behaviorisme
1.4 Sociaal constructivisme
1.5Gestaltpsychologie
1.6 Cognitieve psychologie
1.7 Humanistische psychologie
1.8 Biologische psychologie
13
13
16
18
18
19
20
20
2.Leerpsychologie23
2.1 Aangeboren en aangeleerd gedrag
2.2Habituatie
2.3 Klassieke conditionering
2.3.1 Het experiment van Pavlov
2.3.2 Kenmerken van klassieke conditionering
2.4 Operante (of instrumentele) conditionering
2.4.1 Wat is operante conditionering?
2.4.2 Aangeleerde hulpeloosheid 2.5 Sociaal leren 2.5.1 Wat is sociaal leren?
2.5.2 Het bobo-doll-experiment
2.6 Het inzichtelijk oplossen van problemen
2.6.1 Wat is inzichtelijk leren?
2.6.2 Het experiment van W. Köhler met de chimpasees
Psychologie voor de vroedvrouw DRUKKLAAR.indd 5
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
30
31
31
32
9/5/2016 4:00:26 PM
6  INHOUD
3.Motivatie33
3.1 Wat is motivatie?
3.2 Kiezen is verliezen
3.3 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
3.4 Motivatie om gedrag te veranderen
3.4.1 Het biopsychosociaal model 3.4.2Gedragsveranderingsmodellen
3.5Zelfmanagement
33
34
35
37
37
38
40
4. Enkele thema’s uit de sociale psychologie43
4.1 Wat is sociale psychologie?
4.2 Sociale beïnvloeding
4.2.1 Conformisme 4.2.2 Gehoorzaamheid en het onderzoek van Stanley Milgram
4.2.3 Helpend gedrag
4.3 Aantrekkelijkheid 4.3.1 Lichamelijke aantrekkelijkheid 4.3.2Nabijheid
4.3.3Gelijkheid
4.4 Het sociale dilemma
4.5Persoonsperceptie
4.5.1 Het vormen van een eerste indruk
4.5.2 Het attribueren van oorzaken
4.6Groepsperceptie
4.6.1 Vooroordelen en stereotypering
4.6.2Groupthink
43
43
43
46
49
51
51
52
53
56
57
57
58
60
60
62
5.Stress63
5.1 Wat is stress? 5.2 Stressoren 5.2.1Levensgebeurtenissen
5.2.2 Kleine irritaties en chronische spanning
5.2.3 De rol van het affect
5.2.4Conflicten
5.3 Wat maakt een situatie stressvol?
5.4Stressreacties
5.4.1 Fysiologische effecten 5.4.2 Psychologische effecten
5.4.3 Probleemgerichte coping
Psychologie voor de vroedvrouw DRUKKLAAR.indd 6
63
64
64
67
68
69
69
71
71
73
74
9/5/2016 4:00:26 PM
Inhoud 5.4.4 Emotiegerichte coping
5.5Burnout
5.5.1 Inleiding 5.5.2 Wat is een burnout?
5.5.3 Beïnvloedende factoren 5.5.4Preventie
5.5.5 Depressie peripartum
 7
74
76
76
76
78
80
81
6. Ontwikkelingspsychologie van de baby85
6.1Inleiding
6.2 Het psychologisch proces van de zwangerschap
6.3 Het onderzoek van de pasgeborene
6.3.1 Algemene kenmerken van de pasgeborene
6.3.2 De APGAR-test
6.3.3 De motorische en lichamelijke functies van de neonatus
6.4 De motorische en perceptuele ontwikkeling van de baby 6.4.1 De eerste drie levensmaanden 6.4.2 De baby van 3 tot 6 maanden
6.4.3 De baby van 6 tot 9 maanden
6.4.4 De baby van 9 tot 12 maanden
6.4.5 De baby van 12 tot 15 maanden
6.5 De dynamisch affectieve ontwikkeling van de baby
6.5.1 De dynamisch-affectieve ontwikkeling volgens E. Erikson
6.5.2 Ontwikkeling van gehechtheid volgens J. Bowlby
Psychologie voor de vroedvrouw DRUKKLAAR.indd 7
85
85
88
88
89
90
93
93
95
96
96
97
97
99
100
9/5/2016 4:00:26 PM
Download