Baby-peuterteam medische psychologie

advertisement
Baby-peuterteam
medische psychologie
Op de afdeling kindergeneeskunde worden veel jonge, kwetsbare kinderen
gezien. Op grond van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen
is inmiddels bekend dat vroege ervaringen van grote invloed zijn op de
ontwikkeling van kinderen.
De diagnostiek en behandeling van jonge kinderen vereist daarom een
specifieke visie en expertise.
Baby’s, peuters en hun ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en
kunnen niet apart van elkaar benaderd, onderzocht en behandeld worden.
Daarom biedt het baby-peuter-team binnen de afdeling medische psychologie,
sectie pediatrische psychologie, specifieke consultatie en behandeling aan
nul- tot vierjarigen en hun ouders. Een geïntegreerde aanpak, waarbij zowel
kinderartsen als artsen van andere paramedische disciplines betrokken zijn,
is noodzakelijk omdat de lichamelijke en emotionele ontwikkeling juist in
deze ontwikkelingsfase elkaar wederzijds sterk beïnvloeden.
Voor wie?
Het baby- en peuterteam biedt hulp aan baby’s en peuters die;
• niet willen eten en/of onvoldoende groeien;
• veel huilen;
• slecht slapen;
• onrustig en driftig gedrag vertonen;
• moeilijk te kalmeren of te troosten zijn;
• te maken hebben met gevolgen van extreme prematuriteit
•veel (traumatische) ziekenhuiservaringen en lichamelijke ingrepen hebben
ondergaan.
Daarnaast helpt het baby-peuterteam ouders die zich door de eisen die hun baby of
peuter stelt overbelast voelen en/of last hebben van stress door traumatische
ervaringen in het ziekenhuis.
Doel
Het baby-peuterteam heeft een vijftal doelen, namelijk:
•Ouders helpen om de stress en moeilijkheden die zij ervaren bij het verzorgen
en opvoeden van hun baby of peuter beter te begrijpen en te hanteren.
•Samen met ouders nadenken over andere manieren waarop zij kunnen omgaan
met de specifieke eigenschappen en moeilijkheden van hun baby of peuter.
•Samen met ouders nadenken over de behoefte aan en mogelijkheden tot
aanvullende ondersteuning.
• Consultatie bieden aan kinderartsen.
•Vroegtijdig interveniëren om te voorkomen dat de bestaande problematiek groter
en complexer wordt.
Hoe werkt het baby-peuterteam?
•Het baby-peuterteam biedt consultatie aan kinderartsen via tracer *98 6425 (ma,
di, do, vrij) of via e-mail: [email protected]. Tijdens een consult kan de
indicatie voor inschakeling van het baby-peuterteam en/of een gerichte verwijzing
besproken worden.
•Het baby-peuterteam biedt laagdrempelige en kortdurende consultatie aan nultot vierjarigen en hun ouders. Hierbij staat de relatie tussen ouders en hun baby/
peuter centraal en worden ouders en hun baby/peuter voornamelijk samen gezien.
•Het baby-peuterteam werkt samen met andere gespecialiseerde teams en
specialisten in de regio.
Bereikbaarheid baby-peuterteam
Alice Molderink, Alice van Dijk en Tinka Bröring zijn als psycholoog verbonden aan
het baby-peuterteam. Zij zijn via tracer *986425 of telefonisch bereikbaar via
(020) 444 0861 (secretariaat psychologie). Tevens kunt u hen mailen via
[email protected].
Bij het ontwikkelen van deze folder werd gebruikgemaakt van de volgende bronnen:
•Handboek Infant Mental Health. Rexwinkel. M., Schmeets, M., Pannevis, C., Derkx.
2011. Koninklijke Van Gorcum Assen
• Brochure Vijf keer praten over uw baby of peuter (NPI, 2008)
VU medisch centrum©
juli 2013
www.vumc.nl
305009
Download