Peuters en kleuters

advertisement
?
U stelt zich vragen
rond uw baby,
peuter of kleuter
Therapie
•
• Kindgericht
In het centrum kunnen, afhankelijk van de
problematiek van het kind, volgende
therapeutische activiteiten geboden worden:
uw kind heeft moeite om zich
uit te drukken of de taal komt traag op gang.
•
uw kind beweegt houterig of is onhandig.
• uw kind is erg teruggetrokken
of juist te hevig of agressief.
• uw kind lijkt je niet te horen of
kijkt onbegrijpend.
Misschien vraagt u zich af: wat is normaal
en wat niet. Misschien werd u door een andere
dienst naar ons centrum doorverwezen. Misschien
bent u reeds enige tijd op zoek naar hulp.
Met al deze vragen kan u in ons
centrum terecht. Wij willen
samen met u de zoektocht
doormaken.
Hoe verloopt de werking
concreet?
eerst nodigen we u uit voor een informatief gesprek.
tijdens dit gesprek kan u het probleem toelichten, de
werking van het centrum wordt dan ook besproken.
Voortgaande op uw informatie distilleren we of
er onderzoek nodig is en welk. Om het kind in zijn
totaliteit te begrijpen onderzoeken en bevragen we
verschillende ontwikkelingsdomeinen zoals de
cognitie, de motoriek, de taal, het gehoor en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Nadien wordt deze informatie en
het therapeutisch advies met u besproken.
Multidisciplinaire individuele ontwikkelingstherapie
zoals logopedie, ergotherapie, psychomotoriek,
kinesitherapie, audiologie, psychosociale therapie …
Multidisciplinaire groepstherapie: MIO-groep*
(intensieve ontwikkelingstherapie), sherbornetherapie*, groepstherapie rond assertiviteit en
sociale vaardigheden, circomotoriek* …
specifieke werking voor baby’s en peuters
(vroegrevalidatie*)
• Oudergericht
Individuele oudergesprekken rond opvoeding,
oriëntering en oudercoaching.
Informatieve ouderbijeenkomsten rond bepaalde
thema’s: bijvoorbeeld rond de taal en motorische
ontwikkeling of rond een problematiek zoals autisme.
Intensieve oudercursussen bijvoorbeeld rond
omgaan met gedragsproblemen of rond sMOG
(spreken Met Ondersteuning van Gebaren) of de
HANeN oudercursus*.
Verder werken we zoveel mogelijk netwerkondersteunend via contacten met kribbe, school …
meer informatie en folders ter beschikking
op de website www.revalidatiecentrumdat.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards