Groepstherapie bij afasie: een onmisbare schakel!

advertisement
Groepstherapie bij afasie: een onmisbare schakel!
Praten is participeren! Eén-op-één, in kleine groepen en in grotere gezelschappen: communicatie is
essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor patiënten met afasie is het actief deelnemen
vaak lastig. Groepstherapie vormt bij uitstek de manier om de brug van individuele therapie naar participatie
in de samenleving te maken. Deze behandelvorm creëert mogelijkheden om dialogen, het delen van
ervaringen en het toepassen van communicatieve strategieën te trainen. Onderzoek heeft aangetoond dat
groepstherapie bij afasie effectief is voor het verbeteren van talig functioneren, participeren in sociale
netwerken en het hebben van toegang tot groepen in de samenleving. De ervaring leert dat groepstherapie
alleen succesvol is wanneer de therapie goed afgestemd is op de deelnemers. De invulling van de therapie
is afhankelijk van de doelen van de patiënt en van de vaardigheden van de therapeut.
Doelgroep
Logopedisten die werken of gaan werken met afasiepatiënten in zowel de revalidatiefase als de chronische
fase
Doel
De deelnemers:

weten hoe groepstherapie bij afasie efficiënt ingevuld kan worden

stemmen hun therapeutische vaardigheden af op de deelnemers

vullen per individuele patiënt adequaat groepstherapie in

herkennen groepsdynamische processen en kunnen deze beïnvloeden
Data
Donderdag 16 april 2015
Cursuslocatie
Sophia Revalidatie Den Haag
Accreditatiepunten

NVLF 10 punten
Inhoud en werkwijze
Tijdens deze cursus krijg je handvatten voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van groepstherapie met
afasiepatiënten. Je doet praktische ervaring op met het leiden en coachen van een groep. Ervaringen
worden met elkaar geëvalueerd en er volgt feedback op je handelen. Je besteed aandacht aan je eigen rol
als therapeut, waarbij bewustwording van talenten, valkuilen en angsten aan de orde komen.
De inhoud van de cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op individuele wensen. Je maakt een
voorbereidingsopdracht en sluit de cursus af met een eindopdracht waarbij je een situatie uit je eigen praktijk
gebruikt.
Toetsing
Eindopdracht na de cursus.
Duur
"Woon je in het westen van Nederland?
1 uur voorbereidingsopdracht (1 SBU)
1 dag contacttijd (6 SBU)
1 uur eindopdracht (2 SBU)
Dit jaar komen wij naar jou toe!"
Docent
Logopedist/klinisch linguist, Line Atsma
Psycholoog, Roel Rood
Kosten
€ 370,- per persoon incl. koffie/thee, lunch en materiaal.
Prijs in company op aanvraag.
Materiaal/literatuur
Bij aanvang van de cursus ontvang je een reader met daarin de inhoud van de cursus en aanvullende
literatuur.
Aanmelden
Direct inschrijven kan via onze website www.revalidatie-friesland.nl.
Download