Wat doen de fysiotherapeuten?

advertisement
Wat doen de fysiotherapeuten?









Wij adviseren en behandelen bij stoornissen in houding en/of beweging.
We richten ons o.a. op klachten als pijn, bewegingsbeperkingen of spierzwakte.
We bieden revalidatietherapie na een ongeval of operatie.
We bieden ondersteunende behandelingen tijdens of na ziekte of bij sport- en overbelasting
blessures.
Wij behandelen wanneer u problemen ervaart met wandelen, hardlopen, fietsen etc. en met
huishoudelijke handelen (tillen, arm heffen, stofzuigen, etc.).
We ondersteunen bij lichamelijke problemen die met het werk te maken hebben.
Wij ondersteunen bij het hanteren van stress, zowel gericht op de lichamelijke gevolgen
ervan als op het leren omgaan met stress.
Wij werken doelmatig; de therapeut bespreekt vooraf het aantal behandelingen en het te
verwachten resultaat.
Naast individuele therapie, bieden wij ook groepstherapie.
Verder kunt u meer informatie vinden onder de knop specialisaties op onze website.
Download