Oefening 2

advertisement
Oefening 2
KOP-LEEkS-probleemomschrijving (zelfstandig gebruik voor cliënt en
naastbetrokkenen)
KOP-LEEkS: onderdelen
Vraag
Antwoord (beschrijf in je eigen woorden)
K Welke psychische klachten merk je?
O Tegen welke gebeurtenis loop je aan?
Wat veroorzaakt stress in het dagelijks
leven?
P Hoe ga je persoonlijk om met stress?
L Zijn er lichamelijke klachten die een rol
spelen bij de stress?
E In welke mate word je door je klachten
gehinderd op je werk, in je gezin of
relatie, met sport of andere activiteiten?
Ek Lukt het om het nog zelf te hanteren?
Waaraan merk je dat? Neem je
initiatieven en onderneem je actie om de
situatie te verbeteren?
S Van wie krijg je steun of van wie kun je
die vragen?
Oefening bij Eigen Kracht van Peter C.A.M. den Boer – 1/2
KOP-LEEkS-probleemomschrijving
Instructie:

Vul in aan de hand van de vorige oefening bij *.

Maak een keuze bij **.
Ik krijg psychische klachten in de vorm van ..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (K)*
door stress bij …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (O)*.
Ik kan er moeilijk mee omgaan doordat ik de neiging heb om
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (P)*.
Er zijn wel / geen** lichamelijke klachten (L).
De klachten hinderen niet / soms / vaak / doorlopend** mijn dagelijkse bezigheden.
Er dreigen wel / geen** schadelijke gevolgen (E).
Ik kan het zelf aan, doordat ik merk dat ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Ek).
Ik heb steun van …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (S).
Oefening bij Eigen Kracht van Peter C.A.M. den Boer – 2/2
Download