Werkdruk en stress Werk kan lichamelijk maar ook psychisch zwaar

advertisement
Werkdruk en stress
Werk kan lichamelijk maar ook psychisch zwaar zijn. En dat veroorzaakt stress. Stress kan
komen door te veel werk, te weinig tijd of te moeilijk werk. De oorzaak kan ook liggen in
conflicten met collega's, klanten of de werkgever of door agressie op het werk. Maar ook
weinig afwisseling, te weinig zelfstandigheid of te weinig plezier in het werk kunnen stress
opleveren. In onze branche komen deze stressveroorzakers vaker voor dan gemiddeld in
Nederland.
Gevolgen
Werken onder een te hoog tempo leidt niet altijd tot meer productie. Werknemers die
last hebben van stress kunnen zich minder goed concentreren, zijn eerder geïrriteerd en
maken meer fouten. Zij zullen langzamer gaan werken en bij ziekte eerder thuisblijven.
Psychische klachten kunnen ernstige ziektes veroorzaken, vaak met langdurig verzuim als
gevolg. Werkdruk is een belangrijke reden voor ziekteverzuim. Daarom is het belangrijk
om er tijdig aandacht aan te besteden. Om te beoordelen of er in uw bedrijf sprake is van
werkdruk is een speciale checklist ontwikkeld. Het thema werkdruk is nu ook opgenomen
in de arbocatalogus.
Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie
Download