De aanpak van CaCoT.

advertisement
Van
uit de running
naar
up en running
Met het stressprogramma van
Stress
Voorkom burnout door stress serieus te nemen.
CaCoT
Sneltest©
Een veel voorkomende reactie om toch grip te houden is: ‘ik laat me niet klein krijgen’. Men
doet er juist een schepje bovenop en gaat steeds harder werken in plaats van een stapje
terug te doen.
Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarin men uiteindelijk vastloopt. Dit leidt bijna altijd tot
stressklachten en mogelijk zelfs burnout.
Behalve werkdruk kunnen ook impactvolle gebeurtenissen in de privésituatie een stressbron
vormen.
Aanpak
1. De intensiteit van het werk.
2. Gebrek aan ondersteuning van collega’s en/of leidinggevende.
3. De hoeveelheid werk.
4. De tijdsdruk.
5. De meervoudigheid van taken.
Symptomen
Stress krijg je niet (alleen) van hard werken, grote spanning of inspanning. Deze factoren
kunnen ons juist tot topprestaties brengen. Stress ontstaat als iemand de macht over het
eigen functioneren verliest. Wanneer de werkdruk zo groot wordt dat men er onder gebukt
dreigt te gaan. Hoge werkdruk wordt veroorzaakt door:
Stress
Stress klachten: wanneer wordt stress ongezond?
Aanpak
CaCoT
Klachten van psychische aard zijn:
negatieve gedachten, cynisme,
verminderde belangstelling voor de omgeving
en sociale activiteiten, concentratie- en
geheugenproblemen, snelle irritatie,
piekeren, verstrooidheid,
besluiteloosheid, desinteresse e.d.
Symptomen
Zolang stress energie geeft, is er niks aan de hand. Maar wanneer het slapeloze nachten
oplevert of conflicten veroorzaakt (thuis of op het werk) is er een probleem.
Veel voorkomende lichamelijke klachten zijn: hoofdpijn
of andere chronische pijnen, slapeloosheid,
vermoeidheid, hoge bloeddruk, verhoogde hartslag,
rusteloosheid, niet meer kunnen ontspannen e.d.
Sneltest©
Stress
De aanpak van CaCoT.
Sneltest©
Fase 3 – afronding.
Ter afronding van het traject vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de medewerker, de
leidinggevende en CaCoT. Hierin komt onder andere ter sprake hoe leidinggevende en
medewerker de verworven inzichten in de praktijk kunnen brengen.
CaCoT
Fase 2 – aan de slag.
In de 1ste sessie wordt de vragenlijst Stress/Burnout (ontleend aan Beverly Potter) ingevuld.
De resultaten vormen de basis voor het te volgen traject. De sessies bestaan niet alleen uit
gesprekken, maar ook uit opdrachten waarmee de medewerker zelf aan de slag gaat.
Aanpak
Fase 1 – probleemverheldering en aanpak.
Deze bestaat uit een intakegesprek met de medewerker, eventueel aangevuld met een
gesprek met de leidinggevende en/of HR-verantwoordelijke. Op basis hiervan wordt een
aanpak opgesteld, met daarin de doelstelling, de werkwijze en een inschatting van het aantal
sessies. Uit de praktijk blijkt dat veel bereikt kan worden in 6 à 8 sessies.
Symptomen
In de aanpak van CaCoT wordt rekening gehouden met het gegeven dat ieder mens anders
reageert op stress en stressvolle situaties. CaCoT kent dan ook geen standaard aanpak, maar
hanteert echter wel een vaste fasering.
Stress
Over CaCoT.
Zijn is gecertificeerd in Gedrag- en Motivatieanalyse van MDI® en de Emotionele Intelligentie
analyse BarOn EQi®.
Symptomen
CaCoT is in 2004 opgericht door Drs. Caroline de Haan. Zij is psycholoog en is werkzaam als
(team) coach, trainer en organisatieadviseur. Ze werkt met verschillende methodieken: de
Oplossingsgerichte Methode, RET, Gedraggerichte Methode.
Aanpak
CaCoT
Sneltest©
Parklaan 51 2011 KR Haarlem T 023 525 61 35 M 06 51 121 621 E [email protected] I www.cacot.nl
Home
Sneltest© stress
Dubbelklik op onderstaande tabel, zodat deze opent in Excel. Zet vervolgens per vraag - in de meest bij jou
passende kolom – het cijfer 1. De tabel berekent dan automatisch je totale score.
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Altijd
Ik heb het gevoel dingen niet meer onder controle te hebben
Ik neem m’n werk mee naar huis (kan het niet goed achter me laten)
Ik heb problemen met slapen
Ik pieker over mijn werk
Ik heb moeite met voor mezelf opkomen
Ik ben sneller geirriteerd dan voorheen
Ik ervaar onvoldoende steun van collega's en leidinggevende
Ik weet niet goed wat er van mij wordt verwacht
Ik heb last van vermoeidheid (ook na goede nachtrust)
Ik heb last van pijnen (b.v. hoofd, nek, schouders, maag, rug)
Ik kan me minder goed concentreren dan voorheen
Ik zie er tegenop naar het werk te gaan
Ik heb minder plezier in mijn werk dan voorheen
Ik voel me onzeker in mijn werk
Ik heb moeite me te ontspannen
0
0
Score 15-30: Je doet het goed. Let wel op de onderwerpen waar je hoger op scoort.
Score 31-45: Tref preventieve maatregelen.
Score 46-60: Je loop het risico overspannen te raken.
Score 61-75: Je bent overspannen of burnout.
0
0
0
0
Download