Psychologie - Universiteit Leiden

advertisement
Psychologie
Bachelor of Science
Bij ons leer je de wereld kennen
Waarom Psychologie?
Psychologie is overal: in een vriendengroep ontstaat een conflict, je
bejaarde buurvrouw is door Alzheimer vergeten wie je bent, jij bent
een ochtendmens terwijl de rest van je familie ’s avonds opleeft. Wat zit
daarachter? Wat doen mensen, waarom doen ze dat en wat ervaren ze erbij?
Wat is verliefdheid, hoe leren kinderen, hoe ontstaat depressie en wat kun
je ertegen doen? Op dergelijke vragen zoeken psychologen het antwoord.
Psychologie raakt alle aspecten van het leven. Je zou kunnen zeggen dat je
als psycholoog de mens als werkterrein hebt. Psychologen bestuderen het
gedrag van mensen op een wetenschappelijke manier. Dus, heb je interesse
in wetenschap en in mensen, kom dan naar Leiden voor een brede en
uitdagende opleiding.
Psychologie
studeren
in Leiden
Lees meer over:
3
Past deze
studie bij
jou?
4
Opbouw van de
bacheloropleiding
5
Na je
bachelor
8
Het eerste jaar
Voorlichtingsdagen
& Contact
6
Fotografie: UFB Photo & Digital, Marc de Haan en Hielco Kuipers.
Aan deze brochure, die met zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.
De meest actuele informatie is te vinden op studereninleiden.nl. Augustus 2016
Verbreed je horizon
Jij kiest!
11
10
Psychologie
studeren in
Leiden
In Leiden word je wetenschappelijk breed opgeleid. Je kiest je eigen studiepad en leert
belangrijke psychologische vaardigheden zoals gespreksvaardigheden, onderzoek en
diagnostiek.
Waarom in Leiden?
Bij Psychologie aan de universiteit Leiden
krijg je alle vrijheid om een breed studiepad te
bewandelen of om je juist te specialiseren in
een bepaalde richting.
Je volgt je eigen studiepad
Door de opbouw van de studie krijg je alle
basiskennis die je nodig hebt. Daarnaast is er
ruimte om je studie aan te passen aan jouw
persoonlijke interesses. Vanaf je tweede jaar
kun je zelf je studieprogramma samenstellen
met vakken binnen en buiten psychologie.
Zo kun je je nog breed oriënteren en
onderzoeken wat bij jou past, of je kunt je al
vroeg specialiseren in een bepaalde richting.
Je kiest uit een breed aanbod
Psychologie is meer dan alleen het bestuderen
en behandelen van psychische stoornissen. De
brede bachelor Psychologie in Leiden laat je
kennismaken met uiteenlopende richtingen
binnen de psychologie, zoals gezondheids­
psychologie, bio- en neuropsychologie,
organisatiepsychologie en consumenten­
psychologie. Na je bachelor kun je in Leiden
kiezen uit tien verschillende masterspecia­
lisaties en vier research masterspecialisaties
binnen de psychologie.
Je ontwikkelt academische en
professionele vaardigheden
De opleiding Psychologie is niet alleen
gericht op theoretische kennis; we vinden
het ook belangrijk dat je al vanaf je eerste
jaar bepaalde vaardigheden aanleert.
Vaardigheden die je in staat stellen in je latere
beroep goed te functioneren. Hierbij kun je
denken aan vaardigheden voor diagnostiek,
therapie en onderzoek.
Je krijgt les van inspirerende
toponderzoekers
Leiden is een echte onderzoeksuniversiteit. In
Leiden werken vooraanstaande wetenschap­
pers op het gebied van de psychologie. Deze
wetenschappers zijn jouw docenten en leren
je een wetenschappelijke blik te ontwikkelen.
Ook leer je hoe je specifieke vraagstukken op
wetenschappelijke wijze kunt onderzoeken.
onderzoek in het laboratorium tot observaties
en diepte-interviews in natuurlijke situaties.
In Leiden hebben we hiervoor de modernste
faciliteiten, zoals het Brain and Development
Research Center.
Je krijgt intensieve begeleiding
Studeren brengt heel wat veranderingen met
zich mee. We bieden je dan ook intensieve
studiebegeleiding. Zo zit je in het eerste
jaar in een tutorgroep. De tutor is je eerste
aanspreekpunt en begeleidt je tijdens het
eerste jaar. Daarnaast kun je terecht bij
je studieadviseur die jou begeleidt in het
opstellen van je studieplan.
Een onderdeel van het Leids studiesysteem
is het Bindend Studieadvies (BSA). Dit houdt
in dat je aan het eind van je eerste jaar 45 van
de 60 studiepunten moet hebben behaald.
Je tutor en je studieadviseur geven je graag
begeleiding en ondersteuning om je BSA te
halen.
Je doet onderzoek in moderne labs
Onderzoek doen is een belangrijk onderdeel
van de opleiding. Van experimenteel
Meer informatie:
 studereninleiden.nl/psychologie
3
Past deze studie
bij jou?
Als je Psychologie wilt studeren is het
belangrijk dat je interesse hebt in het gedrag
van mensen. Je hebt een onderzoekende en
kritische houding en belangstelling voor
wetenschappelijk onderzoek. Je hebt een
stevige dosis discipline nodig, want je moet
veel zelfstandig studeren en veel lezen. Je hebt
een scherp analytisch vermogen en je kunt
goed luisteren. Tegelijkertijd kun je afstand
nemen en blijf je objectief in je waarneming.
Toelating
Je wordt rechtstreeks toegelaten tot de
bachelor­opleiding Psychologie als je in het
bezit bent van een:
wwNederlands vwo-diploma zonder verdere
eisen aan je profiel,
wwEen einddiploma van een Nederlandse
hbo-instelling,
wwEen einddiploma van een Nederlandse
universitaire opleiding.
4
Heb je een ander diploma behaald dan dien je
een officieel verzoek in tot toelating.
Wiskunde-eis
Wiskunde moet je beheersen op vwo-niveau.
Heb je dat niveau niet, dan kan het zijn dat je
een speciale cursus moet volgen vóór aanvang
van de studie.
Aanmelding en matching
We vinden het belangrijk dat jij de juiste
studiekeuze maakt. Na aanmelding volg
je een online matchingsactiviteit die jou
de gelegenheid biedt om je studiekeuze te
checken en die je laat kennismaken met de
studie Psychologie aan de Universiteit Leiden.
Zo weet je of de opleiding écht bij je past!
Kijk voor meer informatie over toelating,
wiskunde-eis, aanmelding en matching op:
studereninleiden.nl/psychologie
Uit de agenda van
Lois Smallenberg,
eerstejaars
08:30 Rond half negen sta ik op. Ik woon
in Leiden, dus na het ontbijten stap
ik op de fiets naar college.
09:00Vandaag heb ik twee colleges
Neuropsychologie. Een groot
hoorcollege en daarna nog een
werkgroep met 20 medestudenten.
We bediscussiëren een casus uit de
kinderneuropsychologie.
13:00 Lunchtijd! Ik neem altijd mijn eigen
brood mee naar de universiteit.
Samen met wat studievrienden ga
ik lunchen.
14:30 Ik ga boodschappen doen en even
langs bij een vriendin. Daarna ga ik
naar de Universiteitsbibliotheek om
verder te werken aan de opdrachten
voor mijn werkgroep.
18:00 Naar huis om te koken en met een
huisgenootje te eten. Ik probeer
altijd zelf te koken.
21:00 Samen met mijn huisgenootje, die ook Psychologie studeert, ga ik
naar de kroeg voor een borrel met
studievereniging Labyrint. Ik vind
het altijd erg gezellig om met de
mensen van de vereniging bij te kletsen.
23:30De borrel is afgelopen, tijd voor bed!
Opbouw van de
bacheloropleiding
De bachelor duurt drie jaar. Je krijgt een stevige basis voor je toekomst als psycholoog. In je
eerste jaar krijg je een overzicht van het totale vakgebied. De deelgebieden diep je verder
uit in het tweede jaar. Tijdens je bachelor kun je je alvast specialiseren, maar je breed blijven
oriënteren mag ook.
Je eerste jaar
In het eerste jaar krijg je inleidende vakken
van alle deelgebieden binnen de psychologie.
Dit geeft je een goed overzicht van het
vakgebied. Een belangrijk onderdeel in je
eerste jaar is methodologie en statistiek. Je
hebt per week gemiddeld 16 contacturen.
Daarnaast maak je thuis opdrachten,
bestudeer je literatuur ter voorbereiding op
colleges en werk je in groepsverband aan
casussen. Een volle werkweek dus!
Je tweede en derde jaar
In het tweede jaar besteed je aandacht aan
praktische beroepsvaardigheden zoals
diagnostiek, gesprekstechnieken en dataanalyse en volg je verdiepende vakken in
verschillende deelgebieden. Met het vak
Perspectief op Carrièreplanning start je al
met het oriënteren op je (studie)loopbaan.
Vanaf halverwege het tweede jaar en in het
hele derde jaar kun je je studie zelf indelen.
Je kunt je concentreren op één deelgebied
en je zo alvast specialiseren. Of je kunt juist
vakken uit verschillende gebieden kiezen
om je breder te oriënteren. Ook is er ruimte
voor keuzevakken. Je kunt kiezen uit een
ruim aanbod van psychologievakken, maar
je mag ook vakken bij een andere studie
kiezen, bij een andere universiteit en zelfs
in het buitenland. Je sluit de bachelor af
met een wetenschappelijk onderzoek, het
bachelorproject.
Blended Learning
Het onderwijs in Leiden is afwisselend, met
de praktijk als uitgangspunt. Je volgt colleges
of bekijkt ze online. Daarnaast werk je aan
opdrachten, individueel of samen, met peer
review als belangrijk onderdeel.
wwIn colleges bouw je de kennis op die
nodig is om onderzoek te verrichten en
praktijkcasussen aan te pakken.
wwTijdens kleinschalige en interactieve
werkgroepen ga je dieper in op de stof. Er is
ruimte voor vragen en discussie en je wordt
uitgedaagd in je eigen denken.
wwBij practica ligt de nadruk op vaardigheden.
Je leert interviewen, observeren en met
statistische computerprogramma’s werken.
wwIn
de online leeromgeving heb je allerlei
tools tot je beschikking om de opdrachten
goed uit te voeren en je voor te bereiden op
het tentamen.
International Classroom
In Leiden bieden we ook een Engelstalige
variant van de opleiding: de International
Bachelor in Psychology. Hierdoor
maak je deel uit van een internationale
studentengroep. Vanaf je tweede jaar volg je
ook vakken in het Engels. De verschillende
culturele achtergronden van onze studenten
en docenten zorgen voor een echte
international classroom. Samenwerken met
studenten van over de hele wereld is
een verrijking voor je professionele en
persoonlijke ontwikkeling en biedt een extra
leerervaring. In Leiden leer je de wereld
kennen!
Meer informatie:
 studereninleiden.nl/psychologie
5
Het eerste studiejaar
In het eerste jaar volg je twaalf vakken, 60
studiepunten (ec) in totaal.
Inleidende vakken in de belangrijkste
deelgebieden
Algemene vakken
wwInleiding in de Psychologie
wwGeschiedenis van de Psychologie
wwPsychologie en Wetenschap
wwPersoonlijkheids-, Klinische en
Tutoraat Academische Vaardigheden
wwJe traint academische vaardigheden. Je
schrijft een artikel, houdt een voordracht
en zet een experiment op. Verder leer je
wat een effectieve studiemethode is, wat er
te vinden is in de elektronische bibliotheek
en hoe je literatuurverwijzingen correct
weergeeft en een literatuurlijst maakt.
Statistiekvakken
wwInleiding in de Methoden en Technieken
wwToetsende Statistiek
wwExperimenteel en Correlationeel
Onderzoek
6
Gezondheidspsychologie
Wat zijn persoonlijkheid en de
verschillende persoonlijkheidstheorieën?
Tijdens dit vak bestudeer je de belangrijkste
psychologische stoornissen en je leert
over de relatie is tussen ziekte, gedrag en
persoonlijkheid. Ook leer je met welke
methoden je deze stoornissen kunt
behandelen.
wwOntwikkelings- en Onderwijspsychologie
Van baby tot bejaarde: een mens
ontwikkelt zich voortdurend en op
allerlei gebieden. Emotioneel en sociaal,
motorisch, intellectueel en lichamelijk.
Hoe verlopen die ontwikkelingen? En
wat is een kwestie van aanleg en wat van
omgevingsinvloeden?
wwSociale en Organisatiepsychologie
Hoe gedragen mensen zich in groepen? De
sociale psychologie bestudeert hoe onze
gedachten, gevoelens en ons gedrag worden
beïnvloed door anderen. Je krijgt kennis
van de theorieën op dit gebied en resultaten
van onderzoek naar bijvoorbeeld motivatie,
macht en leiderschap, communicatie,
onderhandelen en conflicthantering.
wwBio- en Neuropsychologie
In dit vakgebied leer je over de relatie
tussen hersenen en gedrag en welke
biologische processen ten grondslag
liggen aan ons gedrag. Wat gebeurt er
bijvoorbeeld in de hersenen als iemand
kwaad of verdrietig is? Hoe ontstaan
stemmingsstoornissen? En wat is biologisch
gezien het verschil tussen ochtend- en
avondmensen?
wwCognitieve Psychologie
Je bestudeert de werking van de zintuigen.
Hoe leren mensen? Hoe zetten we woorden
om in spraak? Hoe nemen we beslissingen?
Hoe werkt het geheugen? En hoe kun je die
kennis praktisch toepassen, bijvoorbeeld
bij de indeling van websites en de afstelling
van verkeerslichten?
Bachelorprogramma
1e jaar
Verplichte eerstejaarsvakken (60 ec)
2e jaar
Verplichte tweedejaarsvakken (45 ec)
Specialisatie-/keuzeruimte (15 ec)
3e jaar
Specialisatie-/keuzeruimte (45 ec)
Bachelorproject (15 ec)
Tweede en derde jaar
Verplichte vakken:
wwConsciousness
wwDevelopmental Psychopathology
wwGroepsdynamica
wwInterpersoonlijke Beroepsvaardigheden
wwMultivariate Data-analyse
wwPerspectief op Carrièreplanning
wwPsychodiagnostiek
wwPsychometrie
wwStress, Gezondheid en Ziekte
Specialisatiecursussen, keuze uit:
wwApplied Cognitive Psychology
wwClinical Child and Adolescent Psychology
wwClinical Neuropsychology
wwClinical Psychology
wwCognitive Neuroscience
wwEconomic and Consumer Psychology
wwHealth and Medical Psychology
wwSchool Psychology
wwSocial Psychology in Organisations
Bekijk de studiegids via:
 studereninleiden.nl/psychologie
Janice Sandjojo
Keuzevakken:
wwArtificial Intelligence and Neurocognition
wwAttention: Theory and Practice
wwCausal Inference in Field Experiments
wwCross-cultural Psychology of Health and
Illness
wwCulture and Diversity at Work
wwEmotion and Cognition
wwGood Research Practices
wwPharmacological and Biological
Approaches to Clinical and Health
Psychology
wwPsychological and Neurobiological
Consequences of Child Abuse
wwPsychology of Advertising
wwPsychotherapy: Theory, Research &
Practice
wwSexology
wwThe Adolescent Brain
docent Neuropsychology
‘In mijn colleges en werkgroepen
gebruik ik veel praktijkvoorbeelden.
Bijvoorbeeld door video’s te laten zien van
mensen met hersenschade veroorzaakt door
een verkeersongeluk. Wat vraag en test je
in zo’n diagnostisch onderzoek? Hoe kan je
ze helpen herstellen? Ik werk zelf ook een
dag in de week in een revalidatiecentrum.
Zo breng ik mijn praktijkervaring mee naar
college om met mijn studenten te delen.’
Hoe is het om
proefpersoon te zijn?
Ervaar het zelf!
Met meetapparatuur op je lijf een
gezelschap toespreken of proeven
doen over groepsprocessen? In Leiden
doe je zelf als proefpersoon mee aan
verschillende onderzoeken. Jij bepaalt
welke. Zo maak je de andere kant ook
eens mee. Interessant en nuttig voor als
je straks je eigen onderzoek gaat doen!
7
Na je bachelor
De masteropleiding
Je opleiding tot psycholoog is pas compleet
als je ook de master hebt gevolgd. In Leiden
kan je kiezen uit maar liefst tien eenjarige
masterspecialisaties en vier tweejarige
research masterspecialisaties.
10 masterspecialisaties:
wwApplied Cognitive Psychology
wwChild and Adolescent Psychology
wwClinical Neuropsychology
wwClinical Psychology
wwEconomic and Consumer Psychology
wwHealth and Medical Psychology
wwMethodology and Statistics in Psychology
wwOccupational Health Psychology
wwSchool Psychology
wwSocial and Organisational Psychology
4 research masterspecialisaties:
wwClinical and Health Psychology
wwCognitive Neuroscience
wwDevelopmental Psychology
wwSocial and Organisational Psychology
Voor bepaalde banen in de gezondheidszorg
volg je ook nog een postmasteropleiding, bij­
voorbeeld de opleiding tot psychotherapeut.
Uiteenlopend werkveld
De combinatie van vakkennis en academische
vaardigheden maakt je aantrekkelijk voor
veel werkgevers. Afgestudeerden komen dan
ook terecht in uiteenlopende werkvelden en
functies. De keuzes die je tijdens je studie hebt
gemaakt, spelen daarbij een rol.
Voorbeelden van banen zijn:
wwKlinisch psycholoog bij instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg
wwWetenschappelijk onderzoeker bij de
universiteit of bij instituten als TNO
wwSchoolpsycholoog in het speciaal onderwijs
wwBeroeps- of studiekeuzeadviseur bij een
onderwijsinstelling of UWV
wwOrganisatiepsycholoog bij bedrijven
wwMarketing- en communicatieadviseur in
het bedrijfsleven
Hulp bij je keuze
Waar je terechtkomt, is afhankelijk van de
specialisatie die je hebt gekozen, je belangstel­
ling en je kennis en vaardigheden. Daarom
is het verstandig om tijdens je studie al na te
denken over je toekomst. In Leiden bieden we
je uitgebreide faciliteiten om je te oriënteren.
Je kunt bij de Studenten Loopbaan Service
terecht om te bespreken hoe je je (studie)
loopbaan het beste kunt vormgeven. Daar zijn
ook workshops voor. Een steuntje in de rug
dus om uit te vinden wat je echt wilt en wat bij
je past. En dat helpt je om de activiteiten die je
binnen en buiten je studie onderneemt, daar­
op zo goed mogelijk af te stemmen. Denk aan
een studieverblijf in het buitenland, een stage,
bestuurswerk of een relevante bijbaan. Ook
het Leidse studentenleven biedt veel mogelijk­
heden om jezelf te ontplooien.
Meer weten over arbeidsmarktperspectief?
 jouwvooruitzichtopwerk.nl
Bart Huisman
promovendus bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)
bij Universiteit Leiden
‘Het ICLON zorgt onder andere voor ontwikkeling van het onderwijs en bijscholing voor docenten van middelbare scholen
en van de universiteit. Ik onderzoek hoe je het meest effectief feedback kan geven aan studenten. Vanaf het begin van mijn studie
Psychologie vond ik onderzoek al leuk. Met mijn bachelorscriptie zat ik in een ‘honourstraject’ en schreef ik mijn scriptie alleen. Normaal
doe je het onderzoek hiervoor in een groepje van drie of vier. De onderzoeksvaardigheden die ik heb opgedaan komen nu erg goed van
pas. Daarnaast zijn groepsprocessen, die je bij psychologie leert analyseren, erg belangrijk bij mijn onderzoek.’
8
Bereid je voor op de
arbeidsmarkt
In het tweede jaar verken je het werkveld
in het vak Perspectief op Carrière­
planning. Ook vragen als “wat kan ik?”
en “wat wil ik?” komen aan bod. Zo
leer je sturing te geven aan je studie
en maak je welbewuste keuzes voor je
toekomstige loopbaan.
Waar komen onze
studenten terecht?
27,6% Wetenschappelijk onderzoek
23,8% Geestelijke gezondheidzorg
19,2% Bedrijfsleven
14,5% Onderwijs
7,5% Diverse functies
5,6% Overheid
1,8% Overig
Bron: WO Monitor startersfuncties.
Saloua Halusi
gz-psycholoog in opleiding
‘Ik werk in de psychiatrie. De patiënten die ik behandel hebben vaak chronische en ernstige psychiatrische klachten. Het
werk is dynamisch, geen dag is hetzelfde. Ik ben veel onderweg en ik werk in een multidisciplinair team. Onze patiënten
hebben zelden één diagnose zoals een depressie of een angststoornis, er is bijna altijd sprake van meervoudige problematiek. Dat maakt
het werk uitdagend. Tijdens de opleiding Psychologie heb ik een goede basis meegekregen als het gaat om kennis in diagnostiek en
behandeling. Mijn collega’s zeggen dat ik een wetenschappelijke manier van denken heb: onderzoeksgericht, geneigd om te analyseren en
te toetsen voordat ik een conclusie trek. Dat heb ik aan mijn opleiding te danken.’
9
Verbreed je horizon
Jij kiest!
Aan de Universiteit Leiden kun je je
studieprogramma zo veel mogelijk laten
aansluiten op jouw interesses en ambities.
Hiermee geef je verdieping of verbreding aan
je studie.
Minoren en keuzevakken
In je derde jaar mag je een deel van je
studiepunten naar eigen inzicht invullen.
Opleidingen bieden speciaal samengestelde
pakketten van keuzevakken aan. Dit vaste
pakket heet een minor. Heb je eigen wensen,
dan stel je zelf een pakket samen. Bijvoorbeeld
met keuzevakken binnen Psychologie, zoals
Seksuologie of Emotion and Cognition.
Maar je kunt ook bij andere opleidingen
terecht. Denk aan Crisismanagement of
Ontwikkelingssamenwerking. Of wat dacht je
van Criminologie, Taalwetenschap of Chinese
Kalligrafie?
Studeren in het buitenland
Boston, Sydney, Sao Paulo, Florence of
Oslo. Studeren in het buitenland biedt
je een unieke en onvergetelijke ervaring!
Je komt in contact met andere culturen
en vergroot je taalvaardigheid en
zelfredzaamheid. En dat is goed voor je
kansen op de arbeidsmarkt. De Universiteit
Leiden heeft uitwisselingsprogramma’s met
heel veel buitenlandse universiteiten. De
buitenlandcoördinator helpt je bij het regelen
van je internationale ervaring.
Honours College
Het Honours College geeft je de mogelijkheid
om een extra studietraject te volgen naast
je bacheloropleiding. Het is bedoeld voor
ambitieuze bachelorstudenten die meer
willen en kunnen. Je kunt kiezen uit tien
verschillende trajecten, vaak multi- of
interdisciplinair, zodat je kiest voor
verbreding of verdieping.
Meer informatie:
 studereninleiden.nl/psychologie
William Schrier
ouderejaars
‘Een voordeel in Leiden is dat je nog niet per se een richting hoeft te kiezen na je eerste jaar. Je kunt daardoor jezelf breed
oriënteren maar ook specialiseren. Ik heb niet specifiek voor één richting gekozen maar ik volg vooral klinische, sociale en
organisatiepsychologievakken. Mijn favoriete vak is Psychology of Advertising. Het is zo voor de hand liggend, maar je denkt nooit na over
de theorie: waarom kopen mensen dingen? Het moeilijkste vak vond ik Bio- en Neuropsychologie, gelukkig kon ik via de studievereniging
bijles nemen. Het was fijn om naast de colleges en werkgroepen de stof nog een keer door te nemen. Ik vind het leuk aan de opleiding dat
er grote hoorcolleges zijn met een hoogleraar die expert is in zijn vakgebied. Die vertelt over andermans én zijn eigen onderzoek, waarvan
hij alles tot in de details afweet. Dat enthousiasmeert veel studenten!’
10
Maak kennis
met ons
Wil je meer weten over de opleiding Psychologie en beleven hoe het is om in Leiden
te studeren? Kom langs op onze voorlichtingsactiviteiten of ervaar het online!
Open Dag
Op de Open Dag ontdek je alle opleidingen van de Universiteit Leiden. Oriënteer je op de
informatiemarkt, bezoek opleidingspresentaties en beleef je toekomstige studentenstad.
Kijk voor de datums en meer
informatie op:
universiteitleiden.nl/opendag
Proefstuderen
Bij de opleiding volg je colleges met andere studiekiezers. Samen met een docent behandel je
vooraf uitgewerkte opdrachten. Zo maak je op een actieve manier kennis met de inhoud van de
studie.
Meeloopdag
Loop mee met een student en beslis of de studie goed bij je past. Je schuift aan bij echte hoor- en
werkcolleges en proeft de sfeer op de universiteit.
Online Proefstuderen
Je neemt deel aan digitaal onderwijs met opdrachten en filmpjes die je thuis of op school
zelfstandig uitwerkt. Studenten of docenten van de opleiding begeleiden je hierbij.
Heb je vragen over de opleiding of de
voorlichtingsactiviteiten? We helpen je graag!
 studereninleiden.nl/psychologie
 [email protected]
 071 527 1111
11
Verleg je grenzen en prikkel je nieuwsgierigheid op de Universiteit
Leiden. Je hebt de keuze uit een breed aanbod van
46 bacheloropleidingen en 78 masteropleidingen in de mooie
historische steden Leiden én Den Haag. De universiteit draagt bij
aan jouw academische én persoonlijke ontplooiing. Je volgt colleges
en doet onderzoek naar maatschappelijk relevante onderwerpen
onder de hoede van docenten en hoogleraren van internationale
kwaliteit. Onze reputatie sinds 1575 helpt jou straks bij het vinden
van een baan. Netwerken kan volop binnen onze internationale
universiteit waar je studenten en docenten uit de hele wereld
ontmoet. Jouw mening telt. Welke denkbeelden je ook hebt, welk
geloof je ook aanhangt, vrije meningsvorming staat bij ons voorop.
Ontdek het zelf. Je bent welkom bij de Universiteit Leiden!
Bij ons leer je de wereld kennen
Download