Visie op beleid `Zorgeenheid medische psychologie`

advertisement
Plaatsbepaling vakgebied Medische Psychologie
De Medische Psychologie heeft specifieke kennis over:
1. somatopsychologie (de psychologische aspecten van ernstige of chronische
lichamelijke klachten),
2. psychosomatiek (de klachtverergerende invloed van emoties en gedrag op
lichamelijke klachten, somatisatie of somatoforme stoornissen),
3. de wederzijdse relatie tussen stress en ziekte,
4. het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties,
5. het diagnosticeren van het cognitief functioneren,
6. de invloed van medicatie op gedrag,
7. diagnostiek bij onbegrepen lichamelijke klachten
8. het in kaart brengen van in stand houdende factoren in gedrag en emoties, etc.
De Medisch Psycholoog is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van patiënten
waarbij de focus vooral op de somatische klachten ligt. Hij/zij beheerst de
motiveringstechnieken om deze groep te brengen tot gedragsverandering met toepassing
van evidence based behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie in het veld van de
geneeskunde (behavioral medicine).Het doel is klachtvermindering en het verbeteren van
de eigen gezondheid en kwaliteit van leven. De Medisch Psycholoog is in principe een
generalist die gedragsveranderingmethoden toepast ten behoeve van patiënten met sterk
uiteenlopende lichamelijke problemen.
De Medische Psychologie is gelokaliseerd in de medische setting. Zij werkt
interdisciplinair met en aanvullend op de medische specialismen. Zij staat hiermee voor
een integrale benadering van de patiënt vanuit de gedachte dat somatische, psychologische
en contextuele aspecten bij elke aandoening een rol spelen.
1
Download