Klinische psychologen in algemeen ziekenhuizen

advertisement
Stephanie Mertens
KLINISCHE PSYCHOLOGEN IN
HET ALGEMEEN ZIEKENHUIS
Inhoudstafel
 Inleiding
 Ziekte en gezondheid
 Wat is klinische psychologie
 Plaats, budgettering en honorering
 Patiënten
 Kwaliteitsaspecten
 Toekomstige ontwikkelingen
Inleiding
 Vroeger altijd discussie over relatie tussen




geest en lichaam
Hippocrates: holisme
Descartes: dualisme
Sinds Descartes is ontwikkeling van
psychologie gescheiden verlopen 
biomedisch model
Toepassing model succesvol voor
geneeskunde
 Maar ook stijging van chronische ziekten
 Wisselwerking tussen lichaam en geest is het
werkterrein van de klinische psycholoog in
het algemeen ziekenhuis
Ziekte en gezondheid
 Freud: legde schakel tussen psychologische
factoren en ziekte
 Jaren 30 werd zijn opvatting verder
uitgewerkt in pscyhomatische geneeskunde
 Tegenhanger is de somatopsychologie
 Waarde van beiden is het benadrukken van
de invloed van psychologische factoren op
ziekte en vica versa
 Biofeedback: geslaagde poging tot integratie
van lichamelijke en psychologische processen
in één model
 Mensen kunnen leren bv hun bloeddruk te
reguleren
 Andere lichaamsfuncties beïnvloedbaar met
behulp van conditioneringsmodellen
Wat is klinische psychologie?
 Werkgebied binnen de psychologie
 Houdt zich bezig met bestudering van:
 Verschijningsvormen;
 Ontstaanswijze;
 Diagnostiek;
 Preventie;
 Behandeling van ongewenst gedrag.
 Algemene aanduiding voor breed vakgebied
Plaats, budgettering en
honorering
 Ongeveer 34.000 nieuwe patiënten per jaar
 Lid van een medische staf
 Minimaal 1 psychologische assistent werkzaam
 Afdeling hebben in overgrote meerderheid (92%)
eigen budget
 Kosten = betaald uit ziekenhuisbudget
 Houdt rekening met de klinische psycholoog
 Voor de inschaling volgt het regeling voor
ambtenaren van de rijksoverheid
Patiënten
 Niet op eigen initiatief psycholoog contacteren,
enkel op verzoek van arts-specialist
 Vraag van arts kan verschillende vormen
aannemen
 Inschakeling van klinische psycholoog: zowel in
klinieken als poliklinische plaats
 Voorbeeld van patiënten met :
 Psychomatische;
 Somatopsychologe;
 Neuropsychologe problemen.
Kwaliteitsaspecten
 Steeds oog voor het belang van kwaliteit voor
hun handelen
 In enkele ziekenhuizen opleidingsplaats voor
assistent-klinische-psycholoog-in-opleiding
(AKPIO)
 Biedt mogelijkheid tot overdragen en
integratie van kennis
Toekomstige ontwikkelingen
 Toenemen van het aantal multidisciplinaire
teams voor diagnostiek en behandeling van
complexe ziekten
 Demografische ontwikkelingen zorgen voor
belangrijke veranderingen in de
gezondheidszorg
 Ziekenhuispsychologen: betrokken worden
bij onderzoek en behandeling van
pscychische effecten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards