Folder Synthese Psychologie

advertisement
SYNTHESE te Geleen is een centrum voor logopedie,
ergotherapie, psychologie en studiebegeleiding.
PSYCHOLOGIE bij SYNTHESE
Binnen ons centrum kunnen zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen
terecht voor psychodiagnostiek en kortdurende behandeling.
Er is geen wachtlijst.
Werkwijze onderzoek en behandeling kinderen, jeugdigen en
volwassenen
Om de hulpvraag te verduidelijken, vindt er eerst een intake plaats.
Afhankelijk van de hulpvraag vindt er onderzoek plaats en wordt er
een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.
PSYCHOLOGEN bij SYNTHESE behandelen o.a.:
Sociaal-emotionele problemen Ontwikkelings- en gedragsproblemen
Post-traumatische stress
(Faal) angst
Depressieve klachten
Dyslexie
ADHD
Autisme
Rouwverwerkingsproblemen
Agressieproblemen
PSYCHOLOGIE bij SYNTHESE
Mauritslaan 56, 6161HW te Geleen
Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 u tot 18.00 u. en op
zaterdag van 08.00 tot 15.00 u.
Tel.
:
E-mail: :
Web
:
046 4754034
[email protected]
www.synthese-geleen.nl
Mauritslaan 56
|
6161 HW Geleen
|
T: 046 4754034
Download