hoofdstuk 2 Actieve aarde

advertisement
HOOFDSTUK 2
LEERJAAR 2
ACTIEVE AARDE
WERKBLAD ACTUALITEIT DE TSUNAMI BIJ JAPAN
Lees het artikel en gebruik de bronnen op de website.
1
Beschrijf in je eigen woorden wat er in Japan is gebeurd..
Op 11 maart 2011 vond ten oosten van Japan een zware aardbeving plaats.
.................................................................................................................................
Het gevolg was een tsunami die de oostkust van Japan trof. Hierdoor werden
.................................................................................................................................
gebouwen, infrastructuur en huizen verwoest.
.................................................................................................................................
De kerncentrale Fukushima I raakte oververhit en ‘ontplofte’. Er vielen naar
.................................................................................................................................
schatting bijna 25.000 doden. Het land probeert er nu weer bovenop te
.................................................................................................................................
komen.
.................................................................................................................................
2
De omgeving van de stad Sendai werd heel zwaar getroffen door de tsunami. Geef de
absolute en de relatieve ligging van dit gebied.
Tip: Bij de absolute ligging gebruik je breedte- en lengtegraden. Bijvoorbeeld: 40º N.B.,
15º O.L. Gebruik Google Earth of de atlas. Bij de relatieve ligging beschrijf je de ligging
van de plaats ten opzichte van andere plaatsen. Bijvoorbeeld: Het gebied ligt tussen
China in het westen en de VS in het oosten.
Absolute ligging:
Sendai: 38° 16’ N.B., 140° 54’ O.L.
.................................................................................................................................
Relatieve ligging:
Sendai is de hoofdstad van de provincie Tohoku. Deze provincie ligt op het
.................................................................................................................................
eiland Honshu. Het eiland ligt tussen de Japanse Zee in het westen en de
.................................................................................................................................
Grote Oceaan in het oosten.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3
Bekijk de bron ‘Hoe ontstaat een tsunami’? Leg in je eigen woorden uit hoe een tsunami
ontstaat.
Bijvoorbeeld: Een tsunami ontstaat wanneer een aardbeving op zee
.................................................................................................................................
plaatsvindt. De beweging van de aardkorst zorgt ervoor dat het water boven
.................................................................................................................................
de aardkorst in beweging komt. Bij zware aardbevingen kan er zo een
.................................................................................................................................
hoge golf ontstaan die met grote snelheid richting de kust gaat.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
© Malmberg
1
HOOFDSTUK 2
4
LEERJAAR 2
ACTIEVE AARDE
Gebruik de atlas of de bronnen bij het artikel. Waar op de aarde kunnen tsunami’s
ontstaan?
Tsunami’s ontstaan op zee op plaatsen waar twee platen tegen elkaar botsen.
.................................................................................................................................
Vooral in gebieden waar de oceanische korst onder de continentale korst
.................................................................................................................................
duikt, komen zware aardbevingen en tsunami’s voor. Met name de kusten van
.................................................................................................................................
Japan en de eilanden van Oost- en Zuidoost-Azië lopen gevaar. Maar in het
.................................................................................................................................
verleden zijn er ook tsunami’s dichterbij ons land geweest. Bijvoorbeeld
.................................................................................................................................
in de Middellandse Zee.
.................................................................................................................................
5
Je zou verwachten dat de Japanse overheid rekening had gehouden met de
mogelijkheid van zo’n verwoestende tsunami. Waaruit blijkt dat dat toch onvoldoende is
gebeurd?
Bijvoorbeeld:
.................................................................................................................................
- Japan heeft kerncentrales langs de oostkust gebouwd.
.................................................................................................................................
- De muren langs de kust waren niet hoog genoeg om de tsunami tegen.
.................................................................................................................................
te houden.
.................................................................................................................................
6
Japan moet opnieuw kijken naar de beveiliging van het kustgebied. Welke maatregelen
moet het land nemen om de gevolgen van een volgende tsunami te verkleinen?
Bijvoorbeeld:
.................................................................................................................................
- Niet meer in de kustgebieden bouwen (en zeker geen kerncentrales).
.................................................................................................................................
- Meer en hogere verdedigingsmuren aan de kust bouwen.
.................................................................................................................................
- Nog betere waarschuwingssystemen zodat burgers eerder kunnen
.................................................................................................................................
vluchten voor het water.
.................................................................................................................................
© Malmberg
2
Download