Jobbanking via de sociale economie

advertisement
Jobbanking via de sociale economie
bijeenkomst over pilot functiecreatie
Hartelijk welkom!
Mary van de Looij & Bert de Koning
Wie wij zijn
• Gemeente met 41.000
inwoners
• College van burgemeester
en wethouders
• Gemeenteraad met 27
raadsleden
• Ambtelijke organisatie
met 260 medewerkers
Wie wij zijn
• Werkgever voor 2.200 arbeidskrachten
• Zeven gemeenten in regio Nijmegen
• Arbeidsbemiddelingsbedrijf
• Samenwerking met meer dan 400 organisaties
Doelstelling
Duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt op basis van loonwaarde, passende begeleiding en
indien nodig werkplekaanpassing.
• Begeleid werken
• Individuele detacheringen
• Groepsdetacheringen
Breed Zie Je Nou Wel - clip
Participatiewet in Nederland
Doel: meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan de slag
 Regionalisering arbeidsmarktbeleid: gemeenten
verantwoordelijk
 2013: Sociaal Akkoord tussen overheid, werkgevers en
werknemers
 125.000 extra banen tot 2026 voor mensen met een
arbeidsbeperking (25.000 bij overheden)
 Per 1 januari 2015
Pilotproject functiecreatie
Inhoud presentatie











Wat is functiecreatie?
Start pilot
Onderzoek en analyse
Uitvoering
Wat levert het op?
Leerpunten
Media en communicatie
Het vervolg
Samengevat
Stellingen
Vragen en opmerkingen?
Wat is functiecreatie?




Anders en efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen door
optimalisering van de werkprocessen
Analyse van de bestaande werkprocessen: eenvoudige,
bestaande taken samenvoegen tot een nieuwe functie
De nieuwe functies opnemen in de werkprocessen
Na de herverdeling kan (hoger) geschoold personeel beter
worden ingezet voor het werk waarvoor zij specifiek zijn
opgeleid
Start pilot: redenen om mee te doen (1)
Breed en gemeente
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Participatiewet
 Invulling geven aan sociaal akkoord
Start pilot: redenen om mee te doen (2)
Breed
 Profileren als regionale partner op dit terrein
 Realiseren duurzame plaatsingen
 Toepassen van de methodiek en kennisontwikkeling
Gemeente
 Wijchen wil een voorbeeld zijn voor de andere gemeenten
 Werkdruk onder medewerkers
Start pilot: doelstelling




Realiseren van 2,5 fte aan duurzame, extra plaatsingen
Op de agenda van de gemeenteraad krijgen
Te komen tot een inclusieve arbeidsorganisatie
Landelijke bijeenkomst om het project te presenteren aan
stakeholders, uiterlijk april 2015
Onderzoek en analyse





Plan van aanpak
De projectorganisatie en de randvoorwaarden inrichten
De samenwerkingsovereenkomst aangegaan
Inbedden in de gemeentelijke organisatie
Interviews
Wat levert het op?
Leerpunten






‘Dedicated person’ aan beide zijden
Creëer draagvlak in eigen organisatie
Regel randvoorwaardelijke zaken:
• Begeleiding en aanpassingen
• Financiën
Ken de redenen om mee te doen en de speerpunten
van de organisatie
Afspraken over communicatie
Business case is een must voor duurzaamheid
Media en communicatie (1)
Media en communicatie (2)
17
Het vervolg







Planning volgen voor realisatie 2,5 fte april 2015
Scan en invulling op 2 andere afdelingen
Matching 1e vacature gestart
Business case gestart
Communicatie ondersteunt
Evaluatie pilot en formuleren aanbevelingen
Maken van handreikingen
Samengevat
Het realiseren van duurzame plaatsingen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt kàn en leidt tot een winwin-win-win situatie.




De werknemer van de SW-organisatie doet passend werk
De werknemers van de gemeente kunnen zich meer
richten op hun kerntaken
De werkgever voldoet aan de eisen van sociaal
werkgeversschap, MVO in combinatie met interessante
voorwaarden
Doelstellingen van de Participatiewet gerealiseerd
Stelling 1
Detacheren vanuit sociale economie naar overheidsorganisaties
zou een goede optie zijn in België.
Stelling 2
Het vergt ingewikkelde aanpassingen aan de werkplek om
mensen met een handicap op te nemen.
Stelling 3
We moeten kijken naar wat iemand kan in plaats van de
beperking.
Stelling 4
Functiecreatie is één van de oplossingen om (duurzame)
plaatsingen te realiseren.
Vragen en opmerkingen?
Jobbanking via de sociale economie
Hartelijk dank voor uw aandacht en interesse!
Download