POP - Y. Even-Zur

advertisement
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
Voorafgaand aan dit POP heb ik zelf assessment gemaakt die betrekking heeft op de 18 SGM
competenties. Hierdoor heb ik een beeld kunnen schetsen waar ik op het moment sta. Aan het eind
van Semester 8 moeten al mijn competenties op een C niveau zijn om te kunnen afstuderen. Zoals
verwacht zijn de meeste SGM competenties nog niet op dit niveau. Doormiddel van dit POP ga ik een
plan schrijven om deze competenties de komende anderhalf jaar te ontwikkelen naar een C niveau.
In de komende anderhalf jaar zijn er meerdere plekken waar ik deze competenties kan gaan
ontwikkelen. In het gehele semester 6 kan ik tijdens de stage en de COP (community of practice)
werken aan de SGM competenties, om ze zo naar een C niveau te kunnen brengen. Hiernaast komt in
blok 3.4 de ‘Capita selecta’ erbij, hier kan ik dan mij ook ontwikkelen. In het vierde studiejaar zal ik de
minor toegepaste psychologie gaan volgen om vervolgens hier ook een aantal van de SGM
competenties te kunnen ontwikkelen. Tot slot zal ik in de afstudeerstage moeten zorgen dat alle
SGM competenties op een C niveau zitten. Ik ben van plan te gaan afstuderen bij het BCL-instituut.
Dit staat voor het brein centraal leer instituut. Breinkennis toepassen op de ontwikkeling van
anderen is waar ik mijn motivatie en passie heb gevonden en hier wil ik na de opleiding ook mee
door gaan. Dit houd in dat ik uiteindelijk een coach van coaches/managers/leraren wil worden. Ik wil
hun leren hoe je doormiddel van breinkennis je spelers/werknemers/leerlingen optimaal kan
ontwikkeling. Daarnaast wil ik naast het geven van interactieve workshops hierover ook beleidsmatig
aan de slag. Dat wil zeggen hoe kan ik breinkennis beleidsmatig toepassen binnen een organisatie.
In het komende semester (semester 6) ga ik stage lopen bij de voetbalvereniging Gvav Rapiditas. Hier
ga ik een project starten met betrekking tot de mindset en een sub project wat zich richt op een
concept voor fysieke trainingen. Mijn stageperiode is geslaagd als de omschreven producten in het
stagecontract positief worden ontvangen door mijn stageadres en ze deze producten komend
seizoen in de praktijk gaan toepassen. De SGM competenties die ik tijdens mijn stage wil verder
ontwikkelen zijn:
Kerntaken SGM
SGM competenties
Huidig niveau per
competentie
Beoogd niveau
competentie na
stageperiode
KT1 Verandert gedrag
duurzaam binnen het
domein van sport-,
bewegen en gezonde
leefstijl.

SGM2 Duurzaam
veranderen van
gedrag binnen het
domein van sportbewegen en gezonde
leefstijl
SGM2 -> niveau B
SGM2-> niveau C
KT2 Ontwikkelt en
adviseert over strategie
en beleid in sport en
bewegen.

SGM3 Planmatig
ontwikkelen en
implementeren van de
strategie en het sport
en gezondheidsbeleid
van de
sportorganisatie
SGM5 Bewaken van
kwaliteit
SGM7
Sportaccommodatieen facilitair
SGM3 -> niveau B
SGM3 -> niveau C
SGM5-> niveau A
SGM5 -> niveau B
SGM7 -> niveau A
SGM7 -> niveau B

KT3 Managet de
bedrijfsvoering van een
sportorganisatie.


management; toezicht
houden, controleren
en verantwoorden
SGM8 Leiding geven
en managen
SGM8 -> niveau B
SGM8 -> niveau C
SGM9 -> niveau C
SGM9 -> niveau C+
KT4 Ontwikkelt,
positioneert en begeleidt
sport- en
bewegingsprogramma’s

SGM9 Ontwerpen,
organiseren en
begeleiden van sporten
bewegingsactiveiten
KT5 Creëert kansen en
genereert middelen voor
sport en bewegen.

SGM10 Ondernemen,
ontwikkelen en
innoveren
SGM11 Toepassen van
sportmarketing & PR
SGM10 -> niveau B
SGM10 -> niveau C
SGM11 -> niveau B
SGM11 -> niveau C
SGM13 Onderzoeken
en adviseren
SGM13 -> niveau B
SGM13 -> niveau C

KT6 Verricht
praktijkgericht onderzoek
en vervult zijn rol als
kenniswerker in de
sportwereld

Hoe ga ik deze SGM competenties ontwikkelen:
SGM2
Doormiddel van de kennis over de breindidactiek wil ik tools gaan ontwikkelen die de mindset van
trainers en spelers verandert naar een growth mindset. Hierdoor ben ik bezig met het veranderen
van gedrag binnen het domein van sport en kan ik hierdoor deze competentie verbeteren.
SGM3
Door het planmatig ontwikkelen van de mindset tools en de het concept voor fysieke trainingen op
te stellen kan ik mijzelf ontwikkelen in deze competentie. Door deze tools en dit concept uiteindelijk
te implementeren binnen de sportvereniging kan ik deze competentie naar niveau C weten te
brengen.
SGM5
Doormiddel van een goede kwaliteitsanalyse over de mindset tools en eventueel ook over het
product van het sub project (fysieke trainingen) kan deze competentie ontwikkelen tot minimaal een
B niveau.
SGM7
Deze competentie kan ik niet zozeer ontwikkelen tijdens het stageproject maar ik bevind mij wel
driedaags op het sportcomplex en hierdoor dus in een zeer geschikte locatie om deze competentie te
kunnen ontwikkelen. Hiervoor ga ik een klein bijproduct verzinnen waarmee ik kan aantonen dat ik
deze competentie naar een B niveau heb gehaald.
SGM8
Tijdens mijn stageperiode ben ik onderdeel van het TMO (technisch management orgaan). Aan de
hand van mijn producten die ik ga leveren moet ik de leiding geven over de trainers over dit bepaald
aspect. Hierin moet ik niet alleen leiding geven, maar ook moet ik alles goed managen en ervoor
zorgen dat het project in goede banen word geleid. Hierdoor zou ik deze competentie naar een C
niveau kunnen brengen.
SGM9
Deze competentie heb ik al op een C niveau maar wil ik nog verder ontwikkelen. Het hoofdproject
(mindset) en het sub project (fysieke trainingen) zorgen er beide voor dat dit mogelijk is. Tijdens mijn
stage moet ik deze producten ontwikkelen en zou ik dit uiteindelijk in de praktijk ook moeten
uitvoeren en hierop vervolgens evalueren.
SGM10
Beide competentie zijn een innoverend project, waarbij we met oude en nieuwe ideeën een
innoverend product willen ontwikkelen. Uiteindelijk is het product van het hoofdproject (mindset)
een product die ik heb ontwikkelt en aanbied aan Gvav Rapiditas en dit geld in samenwerking met
anderen ook voor het sub project. Hierdoor ben ik ook bezig mijn ondernemende kant te
ontwikkelen. Dit zit hem vooral in het sub project waarbij we een concept aanbieden aan de
jeugdleden van Gvav Rapiditas, waarbij we eventueel in de toekomst ook geld voor kunnen gaan
vragen.
SGM11
Deze competentie wil ik in het sub project gaan ontwikkelen. Het concept die we gaan ontwikkelen
moet uiteindelijk aan de man komen doormiddel van PR en promotie. Door dit goed uit te voeren
kan ik met de kennis die ik over sportmarketing en PR al heb deze competentie naar een C niveau
brengen.
SGM13
Doormiddel van eerst een literatuur studie te doen over het onderwerp breindidactiek die betrekking
heeft op de mindset, kan ik onderzoeken en vervolgens een gedegen advies geven over het project.
Hierdoor kan ik deze competentie naar een C niveau brengen.
Naast dat ik competenties op mijn eigen stage kan verbeteren wil ik doormiddel van mijn COP-groep
de SGM6 competentie verbeteren die betrekking heeft op financiën. Bij deze competentie zit ik
momenteel op een A niveau, maar wil ik in semester 6 naar minimaal een B niveau brengen en als
mogelijk naar een C niveau. Dit wil ik doen om met één of meerdere COP genoten te werken aan een
financieel plan voor hun stagebedrijf.
Uiteindelijk is semester 6 voor mij geslaagd als ik een leuke en leerzame tijd heb gehad en kan
aantonen dat ik de competenties op het gewenste niveau heb. Daarnaast is het geslaagd als mijn
project en het sub project komend seizoen in de prakrijk toegepast gaan worden. Tot slot is mijn
komende half jaar geslaagd als ik alle competenties aantoonbaar op een C niveau heb en dat ik
dingen heb gedaan en leuk vind waardoor het ontwikkelen van vrijwel alle competenties als vanzelf
voelt en niet als iets wat moet, maar als iets wat leuk en leerzaam is.
Download