Eisen locatie praktijkexamen AB-BG

advertisement
Eisen locatie praktijkexamen AB-BG
De opstelling voor het praktijkexamen Adembescherming B dient de volgende 3 elementen te bevatten:
1.
2.
3.
Een nagebootste praktijksituatie - besloten ruimte
(moet voldoen aan de veiligheidseisen uit de Arbowet/Welzijnswet, denk m.n. werken op hoogte):
Optie A:
 container óf andere nagebootste praktijksituatie met een industrieel karakter
 een laag mangat dat aan de minimale eisen voldoet, afgesloten kan worden en zonder klimactiviteit
te betreden is (doorsnede 60-80 cm)
 een tweede mangat aan bovenzijde dat afgesloten kan worden (doorsnede 60-80 cm)
 een vaste ladder of stelling/steiger voor afdaling binnenzijde ruimte
 aan binnenzijde voorzien van diverse obstakels/objecten waarbij kandidaat rekening moet houden bij
het gebruik van een ademluchttoestel, het beperkte gezichtsveld en communicatie-beperkingen;
minimaal:
- een lage kooi; minimaal 2 meter lang en maximaal doorsnede 80 cm
- obstakel/object; minimaal 80 cm hoog en stabiel/veilig
 2 flenzen gemonteerd op wand (8 bouten/moeren); 1 op 60 cm hoogte en 1 op 180 cm hoogte
Optie B:
 reactor/toren (minimaal 4 meter hoog)
 een laag mangat dat aan de minimale eisen voldoet en afgesloten kan worden (doorsnede 60-80 cm)
 een tweede mangat aan bovenzijde dat afgesloten kan worden (doorsnede 60-80 cm)
 een gedegen en veilige voorziening voor afdaling binnenzijde reactor/toren
 aan binnenzijde op begane grond voorzien van minimaal 1 obstakel/hindernis van verschillende
hoogte waarbij kandidaat rekening moet houden bij het gebruik van een ademluchttoestel, het
beperkte gezichtsveld en communicatie-beperkingen; minimaal 80 cm hoog en stabiel/veilig
 2 flenzen gemonteerd op wand (8 bouten/moeren); 1 op 60 cm hoogte en 1 op 180 cm hoogte
Een verticale kooiladder van minimaal 2 meter hoogte van het begin van de kooi tot de uitstap op het platform
Noodsituatie ingebouwd (mogelijkheid voor het nabootsen van een noodsituatie)
 Verplicht: lokaal alarm
 Optioneel: extra calamiteit, bijv. uitvallen licht
Hiernaast dienen de volgende materialen aanwezig te zijn:











Ademluchttoestellen (minimaal 3 stuks)
Ademluchtcilinders voorzien van uitstroombeveiliging en passende metalen afsluitdop die tot op de zitting
wordt aangedraaid (bij volle cilinders ook nog een tape over afsluitdop waarop “gevuld” staat)
(voldoende voor alle kandidaten, maar minimaal 2 stuks)
De ademluchtcilinders bevinden zich op minimaal 5 meter afstand van de tafels
Minimale startdruk 80 bar (zodat niet voor iedere kandidaat een volle cilinder vereist is); vuldruk mag niet
boven nominale werkdruk liggen
Ademluchtmaskers (kandidaten krijgen tijdens opleiding een schoon en getest masker; maskers worden vanuit
het oogpunt van hygiëne niet gebruikt door meerdere kandidaten)
Minimaal 2 chemicaliën(gas-)pakken type 1B
2 tafels (voor individueel - ruggen naar elkaar - opbouwen ademluchttoestel)
Gereedschapskist gevuld met diverse gereedschappen (ca. 10-15 kg); o.a. juiste sleutel voor flens in besloten
ruimte
2 losse gewichten/voorwerpen van ca. 5-10 kg
Een uitgezet parcours van ca. 30 meter waarbij met een object 3 maal van richting veranderd moet worden
(minimaal 90°); bijvoorbeeld aantal pilonnen; geen extra hindernissen
Een object van ca. 35 kg, bijvoorbeeld een dubbeldekspallet of een lang voorwerp van ca. 2,5 meter
Versie 1
Oktober 2016



Ademluchtlijnsysteem uit SIR-klasse B-3 (zie handboek bijlage 4, figuur 19, 20 of 21)
Testrapport kwaliteit ademlucht (zie voorbeeld handboek, bijlage 6 pagina 51))
Operator voor het ademluchtlijnsysteem (aantoonbaar competent; mag opleider zijn, moet beschikbaar zijn bij
problemen, maar is niet bij het examen en/of kandidaten aanwezig)
Overig:
 Vereiste pbm’s voor elke kandidaat: werkkleding, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, veiligheidshelm
plus ter plaatse voorgeschreven pbm’s
 Aparte wachtruimte voor kandidaten tijdens praktijkexamen; de kandidaten mogen geen zicht hebben op de
kandidaat die het examen aflegt
 Het is tijdens het examen niet toegestaan dat derden de examenlocatie zonder toestemming betreden
Versie 1
Oktober 2016
Download