advies ivm een projectvoorstel

advertisement
Synthese: Resultaten van de selectieprocedure 2010 van
aanvragen voor een doctoraatsbeurs voor strategisch
basisonderzoek
1.
Samengevat
Op 15 september 2010 werden 681 aanvragen voor een doctoraatsbeurs ontvangen. Hiervan waren 666
dossiers finaal ontvankelijk.11 kandidaten hebben hun beursaanvraag ingetrokken. 655 aanvragers hebben
hun kandidatuur effectief verdedigd voor een college van deskundigen. De kandidaten werden in
79 colleges beoordeeld door circa 365 deskundigen. De slaagkans bedraagt 30 %. De evaluatie gebeurde op
basis van drie criteria, kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden.
Aan de volgens deze procedure 200 best gerangschikte kandidaten wordt een contract voor een
doctoraatsbeurs aangeboden. Er wordt geen reservelijst aangelegd
Gekoppeld aan de beurs wordt aan elke kandidaat een bench-fee ter beschikking gesteld. Het bedrag van de
bench-fee werd vanaf dit jaar vastgelegd op 3000€.
Het aantal aanvragen was dit jaar uitzonderlijk hoog. De vorige jaren waren er telkens ruim 500 aanvragen.
De oorzaak hiervoor is niet terug te vinden in een stijging van het aantal aanvragen uit de nieuw toegelaten
wetenschapsdomeinen. Het aantal indieners daar is vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal herkansers was
iets hoger (123 ipv 100) dan de voorbije jaren. Het aantal aanvragers met een hogeschool diploma
daarentegen is wel drastisch gestegen van 15 (vorig jaar) naar 62 dit jaar.
2.
Methodiek en Resultaten
De drie criteria waarop gescoord werd zijn: kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden.
Voor elk criterium werd een uitsluitingscore voorzien. Kandidaten met een uitsluitingscore komen niet in
aanmerking voor financiering. Van deze uitsluitingscores werd 74 maal gebruik gemaakt voor minstens één
van de drie criteria.
Per college werd een quotum vastgelegd van het aantal beurzen dat in dat college rechtstreeks kon
toegewezen worden indien de kwaliteit van de aanvraag voldoende groot was. Vervolgens werd een globale
ranking gemaakt van alle niet- rechtsreeks toegewezen aanvragen.
Voor deze globale ranking werd een totaalscore berekend. In deze score is het gewicht toegekend aan de score
voor kandidaat vier keer groter dan het gewicht toegekend aan de scores voor project en
toepassingsmogelijkheden.
Bij gelijke totaalscore werd vervolgens een totaalscore berekend zonder rekening te houden met de score
toepasbaarheid. Van de overblijvende ex aequo’s, werden de kandidaten met de hoogste graden van
afstuderen als beste gerangschikt.
1
Het gemiddeld slaagpercentage bedraagt dit jaar 30,5 %. In 2009 bedroeg het slaagpercentage 40.4% en in
2007 41.8%. 2008 is geen goede vergelijkingsbasis gezien de BAMA hervorming het aantal afstuderenden en
dus het aantal beursaanvragen, drastisch doorkruiste.
Het slaagpercentage van de kandidaten met een diploma uit de disciplines die slechts sinds 2009 in
aanmerking komen voor IWT steun, bedraagt 28%. Het slaagpercentage van de herkansers bedraagt 28.3%.
Het slaagpercentage van kandidaten met een buitenlands diploma bedraagt 28.6%. Het slaagpercentage van
kandidaten met een hogeschooldiploma bedraagt 14%.
3.
Berichtgeving
Op 16/12/2010 na beslissing van de Raad van Bestuur van het IWT wordt:
-
de lijst van de geslaagde kandidaten op de website van het IWT kenbaar gemaakt
aan alle kandidaten en hun promotoren per e-mail medegedeeld of aan hen een beurs wordt toegekend
aan elke rector per mail de scores medegedeeld van elke kandidaat uit hun universiteit
2/2
Download