elf

advertisement
Artikel 11
Studenten positief over selectie aan de poort
Is een toelatingsexamen de beste manier om te selecteren voor het hoger onderwijs?
Het merendeel van de studenten vindt van wel. De studenten geven de voorkeur aan
een toelatingstoets boven loting of selectie op basis van eindexamencijfers.
Dit blijkt uit een enquête van de Katholieke Universiteit Nijmegen onder enkele
duizenden studenten die de afgelopen drie jaar bij wijze van proef met extra
toelatingstoetsen te maken hebben gehad. De experimenten met de extra
toelatingstoetsen lopen bij opleidingen als geneeskunde, en HBO-journalistiek in
Utrecht en bij tandheelkunde in Nijmegen. Deze opleidingen zijn bij uitstek studies
waarvoor doorgaans meer kandidaten inschrijven dan dat er plaatsen zijn.
Kandidaten worden voor deze opleidingen pas toegelaten na uiteenlopende tests op
motivatie, aanleg en inzicht. Bij tandheelkunde moest door aankomende studenten
een motorische test worden afgelegd en bij journalistiek moest een schrijfopdracht
worden gedaan. Bij sommige andere opleidingen moesten kandidaten een
psychologische of een sociale intelligentietoets ondergaan.
De meeste deelnemers aan de toelatingstoetsen kijken er positief tegenaan. Van
degenen die toegelaten werden juicht 88% de gehanteerde methode toe. Maar ook
onder de afgewezen studenten meent zo'n 57% dat een toelatingstest een betere en
eerlijkere methode is dan bijvoorbeeld loting of alleen een beoordeling op basis van
middelbare schoolprestaties. Ook de meeste ouders (65%) zien liever dat hun
kinderen zelf enige invloed kunnen uitoefenen op hun toelating tot een opleiding.
De resultaten van het onderzoek komen de staatssecretaris van Onderwijs Nijs goed
uit. Nijs is een voorstander van ondermeer strengere en meer uitgebreide selectie
van studenten. De resultaten zijn dan ook een steun in de rug voor haar Hoger
Onderwijs Plannen (HOOP). De staatssecretaris ziet haar plannen als een manier
om de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs op te krikken.
Dat niet iedereen een voorstander van deze plannen is bleek 26 maart eens te meer.
Onder aanvoering van de Landelijke studentenvakbond (LSVb) protesteerden zo'n
3000 studenten op de Dam in Amsterdam onder meer tegen de selectieplannen.
De Universiteit Leiden liep deze week voorop op het beleid van staatssecretaris Nijs
door aan te kondigen dat ze daar de komende jaren bij grote studies als Rechten,
Psychologie en Geschiedenis toelatingsexamens gaat hanteren voor alle aanstaande
studenten. Het bezit van een VWO diploma is dan geen garantie voor toelating tot
een universitaire opleiding aan een Leidse faculteit.
De Nijmeegse onderzoekers wijzen wel op het belang van voldoende informatie over
de te hanteren selectiecriteria zodat de kandidaten zich adequaat en gericht kunnen
voorbereiden Elke zweem van willekeur moet bij de selectie vermeden worden. Uit
het onderzoek bleek dat veel studenten zich bij de huidige toelatingstesten
overvallen voelden door de manier van toetsen. "De overheid zou streng toezicht
moeten houden", aldus de onderzoekers.
bron:www.volkskrant.nl
Download