Weerbaar Plus Training

advertisement
Weerbaar Plus
Training
+ Omgaan met heftige emoties
+ Zelfbeeld verstevigen
+ Impulscontrole
+ Sociaal weerbaar
De Weerbaar Plus Training is een leuke en zinvolle mentale weerbaarheidstraining om
beter voor jezelf op te komen. De training is er op gericht in korte tijd zekerder van jezelf
te worden en met meer zelfvertrouwen nieuwe situaties aan te pakken en is gebaseerd
op eigenschappen van dieren.
Werkwijze:
Cognitieve gedragstherapie ‘denk je goed, voel je goed’.
Dieren-eigenschappen: ontdek de leeuw, kameel en pauw in jou.
+ stop-denk-doe technieken
+ emotie thermometer
+ oefenen met sociale situaties
+ veel beweging spelletjes
+ GGG model
+ complimentenstoelendans
+ veel meer
Praktisch:
8 bijeenkomsten
1 ouderbijeenkomst + 1 individueel oudergesprek
Trainers:
Philip Marres, (gezins en relatie) therapeut + Miranda Marres, maatschappelijk werker GZ+
Inschrijven:
[email protected] of [email protected]
Toelichting Weerbaar Plus Training
Cognitieve gedragstherapie
‘Denk goed, voel je goed’ is een programma uit de cognitieve gedragstherapie, dat
gebruikt wordt in de weerbaar plus training. De kinderen krijgen meer kennis over
zichzelf door gedachten en gevoelens te herkennen en dit om te zetten in functioneel
gedrag. Cognitieve gedragstherapie is een manier om met problemen om te gaan
waarbij wordt gekeken naar het verband tussen:
-
de manier waarop je denkt
hoe je je voelt
wat je doet.
In cognitieve gedragstherapie leren kinderen om:
-
gedachten te onderzoeken en nuttige manieren van denken ontdekken.
nare gevoelens onder controle houden.
zelf problemen op te lossen.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van:
Het ‘4 G model’
Het kind leert om storende gedachten te onderkennen en zich te focussen op de
helpende gedachten. Hierdoor krijgt het kind meer grip op het gevoel en uiteindelijk
op het gedrag.
Bijvoorbeeld:
Storende of vervelende gedachten
1 Gebeurtenis: spreekbeurt geven
2 Gedachten: ik kan het nooit en klap dicht
3 Gevoel: zenuwachtig en bang
4 Gedrag: tijdens de spreekbeurt stotteren
Helpende of vrolijke gedachten
1 Gebeurtenis: spreekbeurt geven
2 Gedachten: ik heb het goed voorbereid en iedereen is wel een beetje zenuwachtig
3 Gevoel: spannend maar beheersbaar
4 Gedrag: kan de spreekbeurt ontspannen geven
De emotie thermometer
De emotie thermometer wordt gebruikt om inzichtelijk te maken hoe emoties oplopen
en op welk moment het kind nog grip heeft op zichzelf zonder dat het escaleert. Stap
voor stap ontdekt het kind zijn emotionele binnen- en buiten wereld kennen en er op
een andere manier mee om te gaan. De emotie thermometer kent vele varianten:
woede thermometer, verdriet thermometer of stressthermometer.
Dieren-eigenschappen
Ieder dier heeft zijn eigen kwaliteiten en leerpunten. De leeuw kan goed leiden maar
leert door de emotie thermometer wat minder hard te brullen. Als de kameel alleen maar
volgt dan leert hij door storende en helpende gedachten tegen zichzelf te zeggen: ‘ik
neem ook een keer de leiding’. De schildpad is onzeker en
teruggetrokken zoals iedereen dat wel eens is maar soms
mag de schildpad zijn kopje uitsteken. Als hij oefent kan dit
helpen. De havik weet precies wat hij wil en heeft dit
geleerd door zich goed te focussen; een punt in gedachten
nemen en daar op af lopen maar zijn valkuil is dat hij
steeds in conflict komt met de steenbok. Herkenbaar?
Model van de Axenroos
De axenroos is een model om gedrag van
kinderen ten opzichte van elkaar
bespreekbaar te maken. Het model wordt
in 10 categorieën, ook wel axen genoemd,
ingedeeld. De axen worden
gesymboliseerd door een dier. Op deze
manier krijgen de kinderen beelden en
woorden om hun gedrag te benoemen.
Niet alleen de kenmerken van de dieren
zijn belangrijk maar ook hoe deze dieren
met elkaar omgaan. De leeuw leidt
bijvoorbeeld maar dit is niet mogelijk
zonder kamelen die volgen.
Iedereen heeft eigenschappen van àlle dieren in zich. Geen enkel dier is beter of
slechter. In sommige situaties kan het goed zijn om bijvoorbeeld wat meer leeuw of
pauw te zijn. Door het gebruik van de axenroos:
-
krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen;
leren de kinderen zichzelf beter kennen en conflicten te bespreken;
leren de kinderen dat gedrag op zich niet fout is;
leren de kinderen zien wanneer gedrag gepast of ongepast is.
Download