PowerPoint-presentatie

advertisement
Een zangstuk van David
HEER, U
doorgrondt
mij en
kent mij,
U kent
mijn zitten
en opstaan,
al van verre
doorziet U
mijn
gedachten.
Van mijn gaan
en komen
kent U
de maat,
U bent
vertrouwd
met al
mijn gangen.
Er komt
geen woord
over mijn
tong,
of, zie,
Heer,
Gij kent het
volkomen!
Gij hebt uw hand op mij gelegd !
Uw kennen is mij wondervreemd,
te hoog om erbij te kunnen.
Waarheen moet ik
om uw geest te ontgaan?
Waarheen om uw oog
te ontvluchten?
Stijg ik op naar de
hemel:
U bent daar.
lig
ik
in
het
dodenrijk:
U
bent
daar.
Neem ik
de vleugels
van de zon
in de morgen,
laat ik mij neer
aan de einders
van de zee,
dan zou ook daar
uw hand mij leiden,
uw rechterhand
mij vasthouden.
Als ik zeg:
‘Laat het stikdonker
mij omringen en
laat het licht
om mij heen
in nacht veranderen’.
dan is het donker
niet donker voor U:
als de dag
zou de nacht oplichten,
want donker en licht
zijn gelijk voor U.
U bent het
die mijn kern
hebt gevormd,
die mij weefde
in de schoot
van mijn moeder.
Dank voor
het ontzagwekkend wonder
dat ik ben,
voor het wonder
van uw werken;
hoe ga ik
U ter harte.
Mijn gebeente had voor U geen geheimen toen ik in
het verborgen werd gemaakt,
werd samengeweven in de diepten van de aarde.
Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij.
al mijn dagen
stonden
in uw boekrol
gegrift,
gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen.
O God,
uw gedachten
zijn voor mij
te groots,
de som
ervan
is voor
mij
te
machtig.
Ik kom er niet uit en blijf met U bezig.
Klom
ik
op
tot
de
hemel,
ook daar zou uw hand mij geleiden !
Doorgrond mij,
o God,
en ken
mijn hart,
vors mij
en ken
mijn gedachten.
Tekst uit:
Bijbel op CD-Rom uit de grondtekst vertaald
Willibrordvertaling
herziene uitgave 1995
[email protected]
http://users.skynet.be/all
Zang: Mandatum novum - abdij Grimbergen
Download