kk - cloudfront.net

advertisement
Rapporten
Nieuwsbrief No 6
Januari 2010
Wetenschappelijk
Instituut voor het CDA
Buitenom 18
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
Rapport over het platteland
Op 14 januari jl. verscheen ‘Versterken en
verbinden. Een christendemocratische visie op het
platteland´.Lees meer…
T: 070 3424870
F: 070 3926004
E: [email protected]
I: www.wi.cda.nl
CDV
Op weg naar houdbare overheidsfinanciën
Hoe bewerkstelligen we houdbare
overheidsfinanciën? Een studie over de financiële
kaders in de volgende kabinetsperiode met
achtergrondnotities over het vestigingsbeleid en de
gezondheidszorg. Lees meer…
Zojuist verschenen: het
winternummer van
Christen Democratische
Verkenningen (CDV).
Voorbij de crisis
Word nu abonnee van
Christen Democratische
Verkenningen.
Het belang van vertrouwen in de samenleving
Een symposium op 6 december 2009 was gewijd
aan De bloedsomloop van de samenleving. Een
christendemocratische visie op het belang van
vertrouwen. Lees meer...
Pieter Jan Dijkman
nieuwe hoofdredacteur
CDV Lees meer…
WI-rapporten
2010
Uit de media
Versterken en verbinden
2009
Raymond Gradus (CDA), Ronald van Raak (SP) en
Gert Jan Segers (ChristenUnie), drie directeuren van
Wetenschappelijke bureaus te gast bij TROS
Kamerbreed op 2 januari 2010
De bloedsomloop van de
samenleving
Op weg naar houdbare
overheidsfinanciën
Een sociale vlaktaks
De stad terug aan de
mensen
Overzicht alle WI publicaties
Interview met Raymond Gradus over het
Nieuw rapport van het WI over de overheidsfinanciën
op de lange termijn
WI in het nieuws
Minder regels, minder ambtenaren
Interview Raymond Gradus over over
'Ontbureaucratisering van het overheidsapparaat' in
Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad,
Leidsch Dagblad e.d. van zaterdag 30 januari 2010
Lees meer…
De tegenspraak van Raymond Gradus, directeur
van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA:
‘Maatschappelijke onderneming is geen gedrocht’
Forum 28-1-2010 Lees meer…
CDA zet in op kennis
De denktank van het CDA bepleit het inzetten op
kennis en hoger onderwijs om zowel de effecten van
de crisis voor de staatsschuld als de versnelling van
het economisch herstel optimaal aan te pakken.
ScienceGuide 13-1-2010 Lees meer…
Burgers zijn goedkoper dan ambtenaren
In de Volkskrant van 30 december 2009 geeft
Raymond Gradus als specialist op het terrein van
bureaucratie zijn opinie. Lees meer…
CDA-advies: zet mes in openbaar bestuur
Dit stelt de binnen het CDA invloedrijke denktank in
een dinsdag gepresenteerde studie naar de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere
termijn. Het Financieele Dagblad 16-12-2009
Lees meer…
De mens is beheerder, geen beheerser van de
schepping zegt WI-medewerker Hamilcar Knops in
het Reformatorisch Dagblad van 5 december jl., in
een discussie naar aanleiding van de klimaattop in
Kopenhagen. Lees meer…
Word donateur van het WI
Overige publicaties
Christendemocraten over de
kredietcrisis
Bespreking in tijdschriften
Haute cuisine van het
CDA
De nasleep van de
economische crisis, om
maar eens wat te noemen.
Een aardig inzicht in hoe
daar binnen CDA-huize over
wordt gedacht, geeft de
boekuitgave van CDV
‘Voorbij de crisis”
re.Public 22-1-2010
Links
Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut
ontvangt u alle rapporten van het WI, wordt u
uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten van het WI
en ontvangt u de vier uitgaven van ons veelgeprezen
tijdschrift CDV.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Sandra Niebergvan Selow, telefoon. 070-342 48 74
e-mail: [email protected]
Afmelden nieuwsbrief [email protected]
Download