kk - cloudfront.net

advertisement
Bijeenkomsten en presentaties
Nieuwsbrief No 13
Juni 2011
Wetenschappelijk
Instituut voor het CDA
Buitenom 18
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
28 juni - Symposium 'Populisme in de polder'
Het WI organiseert samen met het Centre for
European Studies op dinsdag 28 juni a.s. een
symposium met onder meer Maxime Verhagen.
Lees meer…
T: 070 3424872
F: 070 3926004
E: [email protected]
I: www.wi.cda.nl
CDV
Bijeenkomst Jong WI over populisme
Het Jong WI kwam op donderdag 19 mei bijeen om te
spreken over het CDV-nummer 'Populisme in de
polder'. Lees meer…
De last van gelijkheid
In het publieke debat van de
laatste jaren is gelijkheid
een dominante waarde.
Van Denken naar Doen over Waardevast.
21 juni 2011 organiseren het Steenkampinstituut en
het Wetenschappelijk Instituut de zesde 'Van Denken
naar Doen' bijeenkomst met Hein Pieper als
gastspreker. Lees meer…
Kernredactie:
Pieter Jan Dijkman,
Hans-Martien ten Napel,
Maarten Neuteboom &
Henk Vroom.
Dit zomernummer verschijnt
begin juli 2011 en is tevens
als boek in de boekhandel
verkrijgbaar.
Word nu abonnee van
Christen Democratische
Verkenningen
Rapport ‘Op zoek naar de kracht van de
samenleving‘
Op 12 mei is het rapport ‘Op zoek naar de kracht van
de samenleving’ tijdens een symposium van het
Wetenschappelijk Instituut gepresenteerd.
WI-rapporten
2011
Op zoek naar de kracht
Lees meer…
van de samenleving
Zonder eigen kompas verdwaalt het ‘middenveld’
Verslag van het WI-symposium over maatschappelijke
organisaties. Lees meer…
Waardevast. Over de
uitgangspunten van het
CDA
Health Care Reforms in an
Ageing European Society
with a Focus on the
Netherlands
2010
Van Denken naar Doen over over de arbeidsmarkt
Op woensdag 18 mei vond voor de vijfde keer een
‘Van Denken naar Doen’ bijeenkomst plaats.
Lees meer…
Symposium ‘Waardevast’
De Stichtingsraad van het WI organiseerde woensdag
13 april een symposium naar aanleiding van de
presentatie van de essaybundel "Waardevast. Over de
uitgangspunten van het CDA" die onlangs is
gepubliceerd Lees meer…
Toegerust op de
arbeidsmarkt
Ontwikkelen doen we
samen
Vertrouwen in ouders
Versterken en verbinden
Overzicht alle WI
publicaties
Overige publicaties
WI in de media
Henk Bleker reageert op het rapport ‘Op zoek naar
de kracht van de samenleving’
Staatssecretaris Henk Bleker pleit in NRC voor meer
burgerbestuurders in maatschappelijke organisaties.
Lees meer…
Christendemocraten over
de kredietcrisis
Raymond Gradus opnieuw
benoemd tot lid board
Centre for European
Studies
Tijdens de bijeenkomst van
de General Assemblee van
het Centre voor European
Studies op 2 mei jl. is
Raymond Gradus opnieuw
voor drie jaar benoemd tot
lid van het bestuur. Wilfred
Martens (oud-MP-België en
voorzitter EVP) zit het
bestuur voor.
Links
Houdt het persoonsgebondenbudget in de AWBZ
zeggen Raymond Gradus en Evert Jan van Asselt in
Me Judice van 9 juni 2011. Lees meer…
Het kabinet schiet door met controle op HBO
Raymond Gradus en Jeroen van Velzen (oud
voorzitter van het CDJA) betogen in de Volkskrant dat
de onderwijssector als geheel niet de dupe moet
worden van de misstap van een enkeling. Lees
meer…
Artikel Raymond Gradus en Roel Beetsma over de
financiële crisis in de EU landen in het Schuman
Report on Europe, State of the Union 2011.
Lees meer…
Sociale vlaktaks als sluitstuk boxensystematiek
In ESB van 15 april 2011 is een artikel verschenen van
Raymond Gradus en Lans Bovenberg over het
belastingstelsel. Lees meer…
‘De kracht van de samenleving moet wel de ruimte
krijgen’ zegt Hamilcar Knops in Bestuursforum.
Lees meer…
CDA’ers wijzen traditioneel op het belang van het
‘maatschappelijk middenveld’. Hamilcar Knops in
Bestuursforum. Lees meer…
Toezicht in de zorg
Dit artikel presenteert een onderzoek naar
veranderingen in het toezicht op zorginstellingen. Is de
huidige Zorgbrede Governancecode adequaat voor
zorginstellingen om in een veranderende omgeving het
toezicht te kunnen inrichten? Het artikel verscheen in
TPC van april 2011. Lees meer…
‘Het kleinere familiebedrijf is de dupe van meer
koopzondagen’. Raymond Gradus in het Brabants
Dagblad. Lees meer…
Word donateur van het WI
Het werk van het WI kan onder meer bestaan
door de steun van donateurs!
Als donateur kunt u het denken over de
christendemocratie in Nederland steunen. Donateurs
worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten
van het WI en worden uitgenodigd om mee te
denken over de toekomst van Nederland.
Word donateur van het WI
Meer informatie is verkrijgbaar bij Maaike Kamps,
telefoon. 070-342 48 74 e-mail: [email protected]
Afmelden nieuwsbrief [email protected]
Download