Andere bijzondere gasten waren Malcolm en Carmen

advertisement
CDA20+ Symposium
Het CDA20+ Symposium (8-9 september) werd georganiseerd door de Amsterdam Critical Discourse
Community (ACDC) en werd gehouden in de sfeervolle Doelenzaal van de UB-UvA op het
Koningsplein. Dit was 200 meter van de plaats waar Critical Discourse Analysis (CDA) in 1992 op de
kaart werd gezet in de Spuistraat. Het Symposium was een terugblik op de ontwikkeling van CDA als
transdisciplinair onderzoeksparadigma om vervolgens in een aantal levendige discussies de agenda
voor de toekomst bij te stellen. Meer dan 80 kritische onderzoekers uit de hele wereld kwamen
bijeen, waaronder de vijf oprichters van CDA, Ruth Wodak, Theo van Leeuwen, Gunther Kress,
Norman Fairclough en Teun van Dijk.
Andere bijzondere gasten waren Malcolm en Carmen Coulthard, Michelle Lazar, Bob Hodge, Dvora
Yanow, Mieke Verloo, Jef Verschueren, Alan Cienki, Veronika Koller, Christopher Hart en vele andere
kritische denkers uit verschillende disciplines.
Discussies leidden tot het formuleren van aandachtspunten van gender studies en discriminatie tot
het heersende management discours in het onderwijs en andere publieke instellingen, de sociale
impact van nieuwe communicatie vormen en technologieën, en de gevolgen van mondiaal
veranderende machtsverhoudingen die gevestigde politieke en economische bestellen doen
wankelen.
Deze bijzondere bijeenkomst concludeerde dat discours analyse een belangrijke plaats zou moeten
innemen om bruggen te slaan tussen onderwijs, wetenschap en de samenleving. Door
veranderingsprocessen en maatschappelijke spanningen te duiden en bespreekbaar te maken, helpt
discours analyse om de ethiek en sociale consequenties van verandering te bevragen en
alternatieven te formuleren vanuit een ander perspectief. CDA geeft daar nu voldoende tools voor.
Download