Ons Europa voor provincie, regio en gemeente

advertisement
Werkconferentie
Ons Europa voor provincie,
regio en gemeente
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Vrijdagmiddag 22 april 2016
13.00 uur inloop, 18.00 uur einde
Provinciehuis, Drakensteynzaal, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Vrijwillige bijdrage voor een goed doel
Programma onder leiding van gespreksleider Rien Fraanje, directeur CDA WI
13.30 uur
Opening door Bert-Jan Polman, vz. Werkgroep Europa
13.40 uur
Klok gelijkzetten: Facts and Figures over de EU door Pieter Zwaan,
universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gespecialiseerd in
de relatie tussen de EU en (sub) nationale overheden
14.10 uur
Hoe kan Europa anders werken? door Maurice Limmen, voorzitter CNV
Vakcentrale
14.25 uur
College tour interview met CDA delegatieleider in het Europees parlement
Esther de Lange en Mirjam Maasdam, fractievoorzitter CDA Provinciale Staten
Utrecht
15.10 uur
Pauze
15.30 uur
De EU werkt voor ons: gesprekken vanuit rentmeesterschap
Veilige Duurzaamheid en Energie
Onder leiding van Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Streven naar meer duurzame energie is gegeven de klimaatontwikkelingen
belangrijk. Alleen, hoe zorgen wij ervoor dat deze energie ook veilig is? Veilig
in leveringsgarantie, veilig in de zin van betaalbaar ook op langere termijn?
Welke rollen spelen de verschillende graden van georganiseerde mensen in
het realiseren van deze transitie: energie en duurzaamheid georganiseerd
vanuit mensen in wijken tot en met de EU?
Duurzame Veiligheid
Onder leiding van Michael Sijbom, burgemeester Losser, grensgemeente
Veiligheid wordt vaak gezien als de kerntaak bij uitstek van de overheid. Van
het publieke domein met sociale veiligheid tot en met eigendommen,
productveiligheid en veilig verkeer van mensen, diensten en goederen. Steeds
meer zijn er ook bovenregionale dimensies aan deze veiligheid die wij moeten
regelen samen. Aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en ook: hoe
behouden wij samen een voor ieder veilige samenleving nu onze bevolking
groeit door vluchtelingeninstroom? De vraag is steeds meer: welke taken
heeft de gemeente hierin (zowel aan buitengrenzen als meer binnenlands),
welke taken zijn voor andere overheden zoals de EU en waarom wel/niet?
Economie, Landbouw en Bereikbaarheid/mobiliteit als niet primaire
overheidstaken (zie gedeelde verantwoordelijkheid) zullen in de context van
deze twee hoofdonderwerpen evengoed behandeld worden via inbreng van
de reeds toegezegde deelnemers, andere sprekers, de dagvoorzitter, de
Werkgroep Europa, CDA Provincie Utrecht, de Bestuurdersvereniging en het
Steenkampinstituut.
16.30 uur
Wat geven we de Europarlementariërs en publiek mee als huiswerk?
Plenaire terugkoppeling door de workshopleiders
17.15 uur
Afronding en borrel
Esther de Lange MA
Delegatieleider van de CDA
delegatie in het Europees
Parlement, vicevoorzitter
van de EVP Fractie. Tevens
lid van de Commissies
Economische en monetaire
zaken (ECON) en Industrie,
Telecom en Energie (ITRE). Sinds 2014 is ze
vice-voorzitter van de fractie van de Europese
Volkspartij. Ze is lid van het Europees
Parlement sinds 2007 en daarvoor was ze
beleidsmedewerker.
Dr. Pieter Zwaan
Universitair docent
bestuurskunde en als
onderzoeker verbonden aan
EUROPAL (Europeanization
of Policy and Law), Institute
for Management Research,
Radboud Universiteit,
Nijmegen. Hij promoveerde in 2012 bij de
vakgroep Bestuurskunde in Wageningen met
zijn proefschrift "Struggling with Europe". In
Nijmegen doet hij onderzoek naar zowel de
beïnvloeding als de implementatie van
Europese regelgeving, onder ander op het
gebied van landbouw en staatssteun, en naar
de invloed van Europa op het functioneren
van het binnenlands bestuur.
Drs. Rien Fraanje
Directeur van het
Wetenschappelijk
Instituut voor het
CDA. Daarvoor
werkte hij als senior-adviseur bij de Raad voor
het Openbaar Bestuur (ROB) en als senior
consultant bij Berenschot Public Management.
Sinds oktober 2015 is hij tevens lid van de
Executive Board van het Wilfried Martens
Centre for European Studies, de denktank van
de Europese Volkspartij. In Amsterdam was hij
voor het CDA lijsttrekker en fractievoorzitter
in de deelraad van Nieuw-West.
Mr. Maurice Limmen
Sinds 2014 voorzitter
van CNV Vakcentrale.
Hiervoor was hij vicevoorzitter. Hij is
enkele jaren werkzaam geweest als jurist
arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. Van
2002 tot 2010 zat hij voor het CDA in de
Amsterdamse gemeenteraad, de laatste jaren
als fractievoorzitter.
Drs. Mirjam Maasdam
Fractievoorzitter van de CDA
Statenfractie in Utrecht sinds
2015. Daarnaast is
ze beleidsadviseur voor
Zorgverzekeraars Nederland. Ook is ze
bestuurslid geweest van het CDAV.
Dr. Barto Piersma MPA
Directeur Nationale
Programma’s bij de
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Daarvoor was hij
programmadirecteur Nucleaire Installaties en
Veiligheid binnen het directoraat-generaal
Energie, Telecom en Mededinging van het
ministerie van Economische Zaken. Tevens is
hij fractievoorzitter van het CDA in Leusden.
Mr. Drs. Michael Sijbom
Burgemeester van Losser
sinds 2011. Hiervoor was hij
hoofd communicatie van
het CDA Partijbureau en
campagneleider. Tevens is hij
lid van het dagelijks bestuur
van het grensoverschrijdende
samenwerkingsverband EUREGIO en is hij
voorzitter van de landelijke organisatie van
politievrijwilligers en voorzitter van de
Stichting Twentse Erven en de Nije Stichting.
Download