Adger van Helden landelijk coördinator

advertisement
Adger van Helden
landelijk coördinator
20 mei 2017
CDA Duurzame Dag
CDA Bestuurdersvereniging
Dé netwerkorganisatie voor CDA-politici in
gemeenten, provincies en waterschappen
Bestaat bijna 40 jaar, eerder opgericht dan CDA
Van leden, voor leden
Geleid door bestuur van actieve politici,
voorzitter: John Berends, burgemeester Apeldoorn
Compact bureau ter ondersteuning
Leden
Commissarissen van de Koning
Gedeputeerden
Statenleden
Burgemeesters
Wethouders
Gemeenteraadsleden
Waterschapsbestuurders AB
Waterschapsbestuurders DB
Buitengewone leden
5
15
89
120*
315
1500+
64
16
200
Doelstelling
CDA-politici ondersteunen bij een
authentieke CDA-aanpak in uw functie.
Bij het bereiken van onze doelstelling staat
het informeren van leden,
de meningsvorming en
het bevorderen van onderlinge netwerken
centraal.
Werkwijze BSV
1. Belangenbehartiging
2. Netwerk
3. Producten & diensten
1. Belangenbehartiging
• Partijbestuur
• Ministerie
• Kamerleden
Bijvoorbeeld:
Brief aan Buma over
klimaatverandering en
duurzaamheid
Netwerk
• Landelijke bijeenkomsten
–Bestuurdersdag 2014 in Dronten
“Hernieuwbare energie: wat is wijs?”
–Klankbordgroepen met Kamerleden
–Waternetwerkdag 2016:
van afvaldenken naar grondstofdenken
• Provinciale afdelingen/netwerken
–Themabijeenkomst BSV Drenthe:
De klimaattop en het lokale bestuur
Producten
• Bestuursforum
– energietransitie
– duurzaamheid
– klimaatadaptatie
• Samenwerking met WI
– Christen Democratische Verkenningen
– De energieke gemeente
– Duurzaam ondernemen als roeping
– Lessen in duurzaamheid
Producten
• Pamflet Energietransitie
• Concept-schriftelijke vragen
of model-motie
• Delen van goede
voorbeelden via website
en twitter @CDA_BSV
= úw netwerk!
• Inspireer
• Draag aan
• Opinieer
[email protected]
@CDA_BSV
www.cda.nl/bsv
Download