kk - cloudfront.net

advertisement
Bijeenkomsten en presentaties
Nieuwsbrief No 16
Januari 2012
Wetenschappelijk Instituut
voor het CDA
Aanbieding rapport ‘Mens waar ben je?’ aan Ruth
Peetoom
Op donderdag 22 december 2011 is de geheel herziene
druk van het rapport ‘Mens, waar ben je?’ aangeboden
aan Ruth Peetoom.
Lees meer…
Het bestuur en de
medewerkers van het
Wetenschappelijk Instituut
voor het CDA wensen u
alle goeds voor het
nieuwe jaar!
Buitenom 18
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
T: 070 3424872
F: 070 3926004
E: [email protected]
I: www.wi.cda.nl
Overlijdensbericht
Aankondiging presentatie rapport Infrastructuur
Op 25 januari a.s. zal om 9.30 uur in Perscentrum
Nieuwspoort het nieuwe WI-rapport 'Balans in logistiek
en mobiliteit. Naar infrastructuur die verbindt’ worden
gepresenteerd.
Corien Wortmann en Wilfried Martens nemen
WI-publicatie Financiële crisis in ontvangst
Op 7 november 2011 is de WI-bundel ‘De Europese
financiële crisis: hoe herstellen we vertrouwen?’
overhandigd door Raymond Gradus op een EVPconferentie in Brussel.
Lees meer…
Het Wetenschappelijk Instituut
voor het CDA ontving het
overlijdensbericht van mevrouw
dr.ir. Renée Janssen van
Rosmalen. Zij overleed op 3
november 2011 en was jarenlang
bestuurslid van het
Wetenschappelijk Instituut.
Het bestuur van het WI herinnert
mevrouw Janssen als een trouw,
toegewijd, kundig en bescheiden
persoon.
De rapporten ‘Energiekeuzes
belicht’ en ‘Keuzes voor
duurzaamheid’ kwamen tot stand
onder haar
commissievoorzitterschap.
Het bestuur en de directie leeft
mee met haar gezin en familie.
CDV
J.P. Balkenende award
Deze prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan een jongere
of een groep jongeren die een bijzondere bijdrage heeft
geleverd aan de ontwikkeling van het
christendemocratisch gedachtegoed.
Lees meer…
WI in de media
Raymond Gradus in Nieuwsuur
Op 9 november 2011 sprak Nieuwsuur met Raymond
Gradus over de sociale vlaktaks en de
hypotheekrenteaftrek.
Lees meer…
Denkers langs de zijlijn
In het weekblad Elsevier gaat Raymond Gradus tijdens
een interview met de directeuren van de
Wetenschappelijke bureaus in op de rol die het WI voor
het CDA heeft binnen het CDA.
Lees meer…
Menselijke waardigheid
De notie van menselijke
waardigheid kan zeer
behulpzaam zijn bij actuele
debatten over het voltooide
leven, de biogenetica en de
multiculturele samenleving en
kan een ijkpunt zijn bij de
vernieuwing van het CDA. Dat
blijkt uit het nieuwste nummer
van Christen Democratische
Verkenningen over ‘Menselijke
waardigheid’.
Kernredactie: Rob van de
Beeten, Teun van der Linden
&
Maarten Neuteboom
Inhoudsopgave
U kunt nu een gratis
proefnummer aanvragen van de
wintereditie 2011 van Christen
Democratische Verkenningen,
met als thema ‘menselijke
waardigheid’. Bij het
proefnummer ontvangt u een
vrijblijvend aanbod voor een
jaarabonnement op CDV met 25
procent korting.
Stuur hiervoor een e-mail o.v.v.
‘gratis proefnummer CDV Winter
2011’ naar
[email protected]
Word nu abonnee van Christen
Democratische Verkenningen
WI-publicaties
2011
Schiften, filteren, toetsen en wegen
Lees in CDA.nl een interview met Hoofdredacteur Pieter
Jan Dijkman en Redactievoorzitter Jan Schinkelshoek
over Christen Democratische Verkenningen.
Mens, waar ben je?
De Europese financiële crisis
De ontregelde samenleving
Lees meer…
Op zoek naar de kracht van
de samenleving
Waardevast. Over de
uitgangspunten van het CDA
Health Care Reforms in an
Ageing European Society with
a Focus on the Netherlands
Gemeentelijke prioriteiten in moeilijke tijden
In Bestuursforum is een artikel verschenen van
Raymond Gradus over gemeentelijke bezuinigingen.
Lees meer…
2010
Toegerust op de arbeidsmarkt
Overzicht alle WI publicaties
Volg het WI op facebook
Gelijkheid moet verscheidenheid juist mogelijk
maken
In Bestuursforum nr. 12 is een artikel van Maarten
Neuteboom gepubliceerd over het gelijkheidsbeginsel.
Lees meer…
U kunt de WI pagina ‘liken’,
zodat u op de hoogte blijft van
het laatste nieuws.
Links
Boekbespreking van Maarten Neuteboom
Het politiek secularisme is buitengewoon
problematisch, omdat het mensen ontmoedigt hun
morele oordelen naar hun diepste overtuigingen te
rechtvaardigen zo betoogt Maarten Neuteboom in een
boekbespreking in Radix.
Lees meer…
Word donateur van het WI
Als donateur steunt u het denken over de
christendemocratie in Nederland en daarmee het
doordenken van toekomstgerichte politiek. U wordt
op de hoogte gehouden van het WI en wordt
uitgenodigd om mee te denken. Word nu donateur
en ontvang als welkomstcadeau een uitgave uit de
serie “Maatschappelijke vernieuwers”.
Al voor € 25,00 per jaar steunt u in 2012 het WI!
U ontvangt:
- uitnodigingen voor alle bijeenkomsten van het WI
- 6 x per jaar de nieuwsbrief van het WI
Doneert u € 200,00 of meer per jaar, dan ontvangt U
tevens:
- alle publicaties/rapporten van het WI
- 4x per jaar ons veelgeprezen tijdschrift Christen
Democratische Verkenningen
U kunt uw bijdrage aan het WI overmaken op
rekeningnummer 39 61 449, onder vermelding van
‘donatie WI’. Tevens ontvangen wij graag uw
contactgegevens voor de verzending van uw
welkomstcadeau.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Maaike Kamps,
telefoon. 070-3424874 e-mail: [email protected]
Afmelden nieuwsbrief [email protected]
Download