Vlaamse overheid - Jobpunt Vlaanderen

advertisement
Sollicitatieformulier vakantietewerkstelling 2014
Jongerenwelzijn
! OPGELET !
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
De grijze zones dienen ingevuld te worden
Je beschikt over voldoende dagen om een volledige maand te kunnen werken tegen verminderde sociale
bijdragen.
Dit wil zeggen 50 dagen verminderd met het aantal dagen waarop je in 2014 al hebt gewerkt als student of waarvoor
je al een studentencontract hebt getekend.
Contactgegevens:
Vlaamse overheid
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
MOD WVG - Afdeling Personeel
Team HRM
Tel. 02 553 31 90
Tel. 02 553 35 66
E-mail: [email protected]
Solliciteren kan tot en met 4 april 2014
Persoonlijke gegevens
Naam:
Voornaam:
Straat:
Nummer:
Postcode:
Gemeente:
Man
Bus:
Vrouw
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:
Telefoonnummer:
GSM-nummer:
E-mailadres:
Personen met migratieachtergrond en personen met een handicap worden aangemoedigd om te solliciteren.
Om na te gaan of onze inspanningen resultaten opleveren, willen wij u vragen, indien van toepassing, dit
hieronder aan te kruisen.
Ja, ik heb een migratieachtergrond
Ja, ik heb een handicap, nl.
(definities zie bijlage p.7)
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
Eerdere vakantiejobs of stages
Werkte u voorgaande jaren reeds als jobstudent?
Ja
Neen
Indien u als jobstudent bij de voor de diensten van de Vlaamse Overheid gewerkt heeft, geef duidelijk aan
voor welke entiteit/afdeling(en).
Vul hieronder in chronologische volgorde de gegevens in van de functies die je vervuld hebt.
Indien je dit jaar reeds gewerkt hebt, gelieve dit ook mee op te nemen.
functie en omschrijving
bedrijf of organisatie
Jaartal
(beschrijf hier naast de functietitel alsook kort de taken in de desbetreffende functie)
Opleiding en vorming
Vul hieronder in chronologische volgorde de gegevens van je opleiding in (secundair en hoger onderwijs).
van – tot
(jj –jj)
richting
onderwijsinstelling
diploma (ja/nee)
-
Informaticakennis
Vul hieronder de gegevens per softwareprogramma in.
programma
kennis
Word
basis
goed
zeer goed
Excel
basis
goed
zeer goed
Access
basis
goed
zeer goed
PowerPoint
basis
goed
zeer goed
basis
goed
zeer goed
basis
goed
zeer goed
2
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
Keuze vakantiejob en periode
Afhankelijk van het aanbod van vakantiewerk wordt er rekening gehouden met je voorkeur.
Kruis aan naar welke functie(s) én welke periode(s) uw voorkeur uitgaat.
VAKANTIEJOBS BIJ JONGERENWELZIJN - AFDELING VERWIJZERSBELEID
OPGELET: algemene vereiste meerderjarig zijn!
REGIO OOST-VLAANDEREN (GENT)
Standplaats: Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Administratief medewerker
Juli
 regime: kantooruren
Augustus
REGIO OOST-VLAANDEREN (DENDERMONDE)
Standplaats: Franz Courtensstraat 22
9200 Dendermonde
Administratief medewerker
Augustus
 regime: kantooruren
REGIO VLAAMS-BRABANT & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUSSEL)
Standplaats: Leuvenseplein 12
1000 Brussel
Administratief medewerker
Juli
 regime: kantooruren
Augustus
REGIO VLAAMS-BRABANT & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (LEUVEN)
Standplaats: Diestsepoort 6
3000 Leuven
Administratief medewerker
 regime: kantooruren
Juli
Augustus
September
REGIO WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK)
Standplaats: Passionistenlaan 82
8500 Kortrijk
Administratief medewerker
 regime: kantooruren
Juli
Augustus
September
3
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
REGIO WEST-VLAANDEREN (BRUGGE)
Standplaats: Kon. Albert I laan 1.3
Jacob van Maerlantgebouw
8200 Brugge (Sint-Michiels)
Administratief medewerker
 regime: kantooruren
Juli
Augustus
September
REGIO ANTWERPEN (ANTWERPEN)
Standplaats: Frankrijklei 38 bus 3
2000 Antwerpen
Administratief medewerker
 regime: kantooruren
Juli
Augustus
14/07 tot 13/08
REGIO ANTWERPEN (TURNHOUT)
Standplaats: Graatakker 189
2300 Turnhout
Administratief medewerker
 regime: kantooruren
Juli
Augustus
September
VAKANTIEJOBS BIJ JONGERENWELZIJN AFDELING INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT
OPGELET: algemene vereiste meerderjarig zijn!
BRUSSEL
Standplaats: Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Administratief medewerker
14/07 tot 13/08
 regime: kantooruren
14/08 tot 13/09
4
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
VAKANTIEJOBS BIJ JONGERENWELZIJN AFDELING GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN
OPGELET: algemene vereiste meerderjarig zijn!
GEMEENSCHAPSINSTELLING DE ZANDE (CAMPUS BEERNEM)
Standplaats: Bruggesteenweg 130
8730 Beernem
Begeleider
Juli
 regime: ploegendienst
Augustus
voormiddagdienst (vanaf 06u30 tot 14u00 inclusief glijtijd)
September
namiddagdienst (vanaf 13u40 tot 22u30 inclusief glijtijd)
GEMEENSCHAPSINSTELLING DE ZANDE (CAMPUS RUISELEDE)
Standplaats: Bruggesteenweg 130
8755 Ruiselede
Medewerker groendienst
Juli
 regime: kantooruren
Augustus
Nachtwaker
 regime: nachtdienst (22u00 tot 06u00 of 06u30)
Augustus
Begeleider
Juli
 regime: ploegendienst
Augustus
voormiddagdienst (vanaf 06u30 tot 14u00 inclusief glijtijd)
September
namiddagdienst (vanaf 13u40 tot 22u30 inclusief glijtijd)
GEMEENSCHAPSINSTELLING DE KEMPEN (CAMPUS DE MARKT)
Standplaats: Molderdijk 2
2400 Mol
Onthaalbediende
 regime: werken in ploegendienst (ook weekends en feestdagen) binnen het
onthaal
14/07 tot 13/08
Medewerker algemeen onderhoud
 regime: kantooruren
Juli
5
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
Medewerker algemeen onderhoud en technische ondersteuning
Augustus
 regime: kantooruren
Nachtwaker
Juli
 regime: nachtdienst (22u00 tot 06u00 of 06u30)
Augustus
Begeleider
Juli
 regime: ploegendienst
Augustus
voormiddagdienst (vanaf 06u30 tot 14u00 inclusief glijtijd)
September
namiddagdienst (vanaf 13u40 tot 22u30 inclusief glijtijd)
GEMEENSCHAPSINSTELLING DE KEMPEN (CAMPUS DE HUTTEN)
Standplaats: Molderdijk 135
2400 Mol
Onthaalbediende algemeen onderhoud
Juli
 regime: kantooruren eventueel weekendwerk/zon- en feestdagen
Augustus
Nachtwaker
 regime: nachtdienst (22u00 tot 06u00 of 06u30)
Augustus
Begeleider
Juli
 regime: ploegendienst
Augustus
voormiddagdienst (vanaf 06u30 tot 14u00 inclusief glijtijd)
September
namiddagdienst (vanaf 13u40 tot 22u30 inclusief glijtijd)
GEMEENSCHAPSINSTELLING DE GRUBBE
Standplaats: Hollestraat 78
3078 Everberg
Leerkracht
 regime: kantooruren
Augustus
Begeleider
 regime: ploegendienst
Augustus
voormiddagdienst (vanaf 06u30 tot 14u00 inclusief glijtijd)
namiddagdienst (vanaf 13u40 tot 22u30 inclusief glijtijd)
6
Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET verder in behandeling genomen!
Motivatie
Waarom solliciteer je voor een vakantiejob binnen het agentschap Jongerenwelzijn?
Eventuele aanvullingen:
Bijlage: Definities
Personen met een migratie-achtergrond: persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of persoon van wie
minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie
Personen met een arbeidshandicap: persoon met een aantasting van zijn/haar mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke
mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig
en in belangrijke mate beperkt is. Het gaat om personen uit een van de volgende categorieën:
- personen ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
- personen die hun hoogste getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secundair onderwijs;
- personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend zijn als persoon met een
arbeidshandicap;
- personen die in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming
(verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan
personen met een arbeidshandicap);
- personen die in het bezit zijn van een attest van minstens 66% arbeidsongeschiktheid, verstrekt door de federale
bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een arbeidshandicap;
- personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing, of van een attest van het
Fonds voor Arbeidsongevallen, van de Administratieve Gezondheidsdienst of van het Fonds voor Beroepsziekten, waaruit
een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66%.
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards