De Republiek van Irak

advertisement
De Republiek Irak
Ministerie van Buitenlandszaken
Verklaring afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken betuigt zijn diepe medeleven en
afschuw en veroordeelt de gruwelijke terroristische aanslag op de “Saida’t Al
Najat” Kerk in ‘Karrada’, die plaats heeft gevonden op 31/10/2010, die tot het
omkomen van vele onschuldige medeburgers heeft geleid, en bovendien een
groot aantal gewonden.
De blinde terreur heeft alle nobele menselijke waarden overschreden, nu de
aanval tegen de gebedshuizen gericht was juist op het moment van gebed
voor vrede en veiligheid in ons geliefde land.
Ons ministerie geeft uiting aan zijn diepe spijt voor het vallen van vele
onschuldige slachtoffers, en benadrukt zijn volledige sympathie met de
dierbare bevolking van de christenen, die een belangrijk onderdeel van de
geschiedenis en beschaving van dit land vormen, in verleden, heden en
toekomst. We doen een oproep aan het Iraakse volk om zich te verenigen
met alle bevolkingsgroepen tegen de plannen van duistere krachten die tot
doel hebben het land van alle christenen te zuiveren. Deze plannen hebben
voornamelijk ten doel het creëren van conflict tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. Deze flagrante aanval zal de vastberadenheid van het
Iraakse volk versterken om terrorisme en terroristen te bestrijden evenals de
solidariteit van het volk te verstevigen om de plannen van de vijanden van ons
standvastige volk teniet te doen.
Ons ministerie herhaalt zijn oproep aan de bevoegde autoriteiten en alle
veiligheidsdiensten om standvastig te blijven tegenover elke poging die tot
doel heeft de verschillende Iraakse bevolkingsgroepen tegen elkaar op te
zetten op basis van achtergronden en roept op tot bescherming van ons volk,
met inbegrip van de gebedshuizen en religieuze rituelen die gewaarborgd zijn
door de Iraakse grondwet.
We bieden onze condoleances aan aan de nabestaanden en families van de
martelaren en andere Irakezen met dit grote verlies dat ons allemaal geraakt
heeft, en we vragen de Almachtige God zijn zegeningen voor een spoedig
herstel van de gewonden.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken
Bagdad, 2/11/2010
Download