Een wereld zonder honger - Dat doen we samen!

advertisement
In gesprek met Buitenlandse Zaken
ddelbarescholenBedrijvenUniversiteitenVrijwilligersorganisatiesBasisscholenStudentenverenigingenBelangenorganisatiesActiviteitenclubsCulturelein
“Een wereld zonder honger Dat doen we samen!”
Paulus Verschuren, Speciaal Gezant Voedselzekerheid.
»
Een wereld zonder honger - dat doen we samen!
Als wij in Nederland willen blijven eten en leven zoals we nu doen zullen we meer moeten
investeren in duurzame voedselketens en in de mensen die in deze ketens werken. Waarom?
Omdat onze toekomst wordt bepaald door wat er in de wereld om ons heen gebeurt.
Op dit moment wordt er in de rijke landen net zoveel voedsel weg gegooid als in heel
sub-Sahara Afrika wordt geproduceerd, zo’n 222 miljoen ton. Tegelijkertijd zijn er grote
verschillen in de beschikbaarheid van voldoende voedsel van goede kwaliteit.
In ontwikkelingslanden gaan nog steeds ruim 800 miljoen mensen met honger naar bed en
hebben 2 miljard mensen een te kort aan micronutriënten zoals ijzer, vitamine-A en jodium
in hun voeding. Voor kinderen is dit desastreus. Goede voeding bepaald hun groei en
ontwikkeling en daarmee hun kansen in de maatschappij. Als we het probleem van honger
en armoede samen oplossen hebben we daar samen profijt van.
Daarom is voedsel en voeding voor de Nederlandse overheid een belangrijk aandachtsgebied. Door onze expertise en kennis op het gebied van landbouw en voeding kunnen wij
een goede bijdrage leveren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken investeert 350 miljoen
euro per jaar in hogere en meer duurzame voedselproductie, in een betere toegang tot
betaalbare volwaardige voeding, en in het stimuleren van goede lokale markten en
ondernemerschap. Zo leveren wij een bijdrage aan een wereld zonder honger.
Om dat te bereiken moeten we de gehele voedselketen onder de loep nemen en beter
organiseren. De overheid kan dit niet alleen, dat zullen we samen moeten oppakken. Dit
doen wij door zoveel mogelijk samen te werken met de juiste partners in Nederland en in
ontwikkelingslanden: bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke
organisaties. Dit noemen wij de ‘Dutch Diamond’ benadering. Het is onze gezamenlijke
ambitie om maatschappelijk verantwoorde groei en innovatie in voedselketens te helpen
realiseren.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich hard voor een wereld zonder honger.
Wij gaan daar graag over in gesprek met organisaties en groepen die meer over deze ambitie
willen weten. Nodig ons uit, wij komen graag eens praten.
Brochure
Contact
Lees verder
Ons volgen
Download