Onderhandelingen belastingverdragen in eerste

advertisement
Onderhandelingen belastingverdragen in eerste halfjaar 2016
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over
(nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het
ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen
genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.
In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht,
heeft Nederland in het eerste halfjaar van 2016 gesprekken gepland met de Verenigde
Staten en Zwitserland over het wijzigen van de bestaande belastingverdragen. Een
dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of
burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit
wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende
andere land te verdelen.
Op 30 augustus 2013 heeft het kabinet aangekondigd om aan 23 ontwikkelingslanden,
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft (of waarmee onderhandelingen lopen),
aan te bieden om een anti-misbruikbepaling in die verdragen op te nemen. Alle 23
landen zijn inmiddels benaderd en met Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi en Zambia is ook
overeenstemming bereikt over het opnemen van een anti-misbruikbepaling. Daarnaast
zijn er landen die gereageerd hebben op het voorstel en waarmee Nederland in gesprek
is: Bangladesh, Egypte, Kirgizië, Moldavië, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan,
Sri Lanka, Vietnam en Zimbabwe. Indien met deze landen een belastingverdrag is
gesloten en dit verdrag verouderd is, bestaat tevens de mogelijkheid dat modernisering
van het belastingverdrag aan de orde komt.
Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn
voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen kunnen schriftelijk contact opnemen
met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen,
Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan
die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op het
onderhandelingsprogramma voor de komende jaren is fiscale informatie over andere
landen ook welkom.
Download