`Copy clusteradvertentie - introteksten` PDF document

advertisement
Copy clusteradvertentie - introteksten
Kort (250 tekens, incl.):
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Je werkt mee
aan vraagstukken als veiligheid, verkeer, zorg en onderwijs. Allemaal onderwerpen met
maatschappelijke impact. Meer weten? Kijk op werkenvoornederland.nl.
Lang (446 tekens, incl.):
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Je werkt mee
aan vraagstukken als veiligheid, milieu, verkeer, zorg en onderwijs. Waar je ook werkt en in welke
functie je dat ook doet, het gaat altijd om onderwerpen van belang en met een maatschappelijke
impact. Dat is wat het werk zo interessant en uitdagend maakt. Meer weten over deze en andere
functies bij de Rijksoverheid? Kijk op werkenvoornederland.nl.
Intro zinnen voor clusteradvertenties per departement
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland…….
Ministerie van Algemene Zaken
Je werkt mee aan de coördinatie van het algemene regeringsbeleid. Zodat het regeerakkoord ook
echt wordt uitgevoerd.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Je werkt mee aan een goed en slagvaardig openbaar bestuur maar ook aan veilige woningen, een
rechtvaardig asielbeleid en de participatie van nieuwe inwoners.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Je werkt mee aan onderwerpen op politiek, consulair, economisch en cultureel terrein. Zaken die
Nederland wereldwijd thuis maken.
Ministerie van Defensie
Je werkt mee aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten.
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Je werkt mee aan de ondersteuning van het bedrijfsleven en de innovatie van (boeren)bedrijven.
Thema’s die zorgen voor een duurzaam en ondernemend Nederland.
Ministerie van Financiën
Je werkt mee aan vraagstukken als toezicht, een stabiel financieel stelsel en belastingwetgeving.
Thema’s die zorgen voor een financieel gezond en welvarend Nederland.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Je werkt mee aan krachtige verbindingen en de bevordering van lucht- en waterkwaliteit. Thema’s die
zorgen voor een leefbaar en bereikbaar Nederland.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Je werkt mee aan vraagstukken als goed onderwijs en ruimte voor de podiumkunsten. Thema’s die
zorgen voor een slim en creatief Nederland.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Je werkt mee aan vraagstukken als inkomensbeleid en het combineren van arbeid en zorg. Thema’s
die zorgen voor werk - en bestaanszekerheid voor iedereen.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Je werkt mee aan het onderhouden van de Nederlandse rechtstaat. En zorgt daarmee voor een
veilige en rechtvaardige samenleving.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Je werkt mee aan het beter maken van zieken of het bevorderen van maatschappelijke participatie.
Onderwerpen die zorgen voor een gezond Nederland.
De Belastingdienst
Je werkt mee aan vraagstukken als het controleren van reizigers en het innen van belasting.
Zaken die Nederland financieel mogelijk maken.
Rijkswaterstaat
Je werkt mee aan zaken als het aanleggen van snelwegen en de beschikbaarheid van voldoende en
schoon water. Werkzaamheden die Nederland verbinden en vooruit helpen.
Hoge Colleges van Staat
Je werkt bijvoorbeeld aan onafhankelijk onderzoek van het regeringsbeleid of aan een goede
behandeling van de burger door de overheid. Zaken die uitgevoerd worden door onafhankelijke
instanties die verankerd zijn in de grondwet.
Rechtspraak
Je werkt mee aan een onafhankelijke rechtsprekende macht. Zodat iedereen in Nederland een eerlijk
proces krijgt.
Download