Biomechanica carrousel: Vragenlijst

advertisement
Biomechanica carrousel vragenlijst
Biomechanica carrousel: Vragenlijst
1 Eendimensionale beweging: translatie
Proef 1a: plaats- en snelheidsgrafieken
Voorspel hoe de x(t)-grafiek er zal uitzien indien je sneller van de sensor weg beweegt en controleer je antwoord
met de detector.
Proef 1b/c: plaats- en snelheidsgrafieken interpreteren
Beschrijf hoe je moet lopen om de graļ¬eken te bekomen en controleer door deze beweging uit te voeren.
Proef 2: helling op en af
Voorspel de x(t) en v(t)-grafieken
1
Biomechanica carrousel vragenlijst
Zal de versnelling constant zijn?
Met de software kan je de raaklijn aan een kromme tekenen en de numerieke waarde voor de richtingscoëfficiënt
bepalen. Om deze functie aan te zetten, klik je op de knop
(tangent). Bepaal met behulp van deze functie de
versnelling wanneer het wagentje naar boven beweegt, op het hoogste punt is en wanneer ze terug naar beneden
beweegt. Wat merk je op?
Was er een punt in de beweging waar de snelheid nul was? Verklaar.
Was er een punt in de beweging waar de versnelling nul was? Verklaar.
Verandert de versnelling van teken? Verklaar.
2
Biomechanica carrousel vragenlijst
2 De valversnelling g
Proef 1: val in het luchtledige
Vergelijk de valtijd van beide voorwerpen in lucht en in vacuüm.
Proef 2: sprong en val
Maak een voorspelling voor de a(t)- grafiek. Zal de versnelling constant zijn?
Was er een punt in de beweging waar de versnelling nul was? Verklaar.
Verandert de versnelling van teken? Verklaar het teken.
Vergelijk de experimentele waarde voor de valversnelling met de getabelleerde waarde van g. Waar komen de
verschillen vandaan?
Zou er iets veranderen aan de meetresultaten indien je minder hoog zou springen?
Zou er iets veranderen indienje met een gevulde rugzak zou springen?
3
Biomechanica carrousel vragenlijst
3 Projectielbeweging (tweedimensionale beweging)
Proef 1a: verspringen - dozensprong
Welke baan beschrijft de persoon?
Teken de banen bij de verschillende lanceerhoeken in één tekening.
Welke lanceerhoek zorgt voor de grootste dracht?
Schets de dracht in functie van de lanceerhoek en doe een gok naar het verband tussen de dracht en de
lanceerhoek.
Wat is nu effectiever? De vertreksnelheid verdubbelen of de hoek verdubbelen van bijvoorbeeld 20° tot 40°?
4
Biomechanica carrousel vragenlijst
Proef 1b: verspringen – videosprong
Maak een voorspelling voor de x(t) grafiek.
Maak een voorspelling voor de y(t) grafiek.
Maak een voorspelling voor de y(x) grafiek.
5
Biomechanica carrousel vragenlijst
4 Tweede wet van Newton
Experiment : massabepaling
Vergelijk de F(t) en a(t)-grafieken voor een bepaalde meting. Hoe zijn ze verschillend? Hoe zijn ze het zelfde?
Zijn de kracht van de krachtplaat op het lichaam en de versnelling van het lichaam evenredig met elkaar?
Wat is de eenheid van de richtingscoëfficiënt in de F(a)-grafiek? Vereenvoudig de eenheid in fundamentele
eenheden (m, kg, s).
Wat stelt de richtingscoëfficiënt van de regressielijn voor?
Schrijf een algemene vergelijking op die alle drie variabelen met elkaar in verband brengt: kracht, massa, en
versnelling.
Geen een andere naam voor de grootheid massa, die misschien beter omschrijft dat het voorwerp als het ware
weerstand biedt aan de kracht die men er op uitoefent.
6
Biomechanica carrousel vragenlijst
5 Derde wet van Newton
Experiment : touwtrekken
Wat zou er gebeuren indien je een veer gebruikt in plaats van een koord?
Leg uit met derde wet hoe men het touwtrekken wint.
7
Biomechanica carrousel vragenlijst
6 Statische en kinetische wrijvingskracht
Experiment : schoenwrijving
Soort schoen
Soort schoen
normaal-kracht (N)
normaalkracht (N)
maximale
statische
wrijving (N)
µs
maximale
kinetische
wrijving (N)
µk
Maak een schets van de bekomen grafiek. Duid op deze grafiek aan waar het voorwerp in rust is, waar ze begint
te bewegen en waar ze eenparig in beweging is.
Bepaal de statische en kinetische wrijvingscoëfficiënt met de gegevens uit de tabel.
8
Biomechanica carrousel vragenlijst
Is de wrijvingskracht afhankelijk van de massa van het voorwerp?
Met welke schoen ga je sprinten? Waarom?
Wat is de onderliggende oorzaak van de wrijvingskracht? Discussie…
9
Biomechanica carrousel vragenlijst
7 Kinetische en potentiële energie
Experiment : verticale sprong
Teken de x(t) - grafiek en duid het gedeelte aan waar de springer de grond heeft verlaten, wat zijn hoogste punt
is en waar hij terug op de grond terug komt.
Vul onderstaande tabel aan met de meetgegevens.
Positie
tijd
hoogte
snelheid
Ep
Ek
Et
(s)
(m)
(m/s)
(J)
(J)
(J)
Na het los laten
Hoogste punt
Voor het
opvangen
Verklaar de vorm van de Ek(t)-grafiek en maak een schets
10
Biomechanica carrousel vragenlijst
Verklaar de vorm van de Ep(t)-grafiek en maak een schets
Wordt de totale energie behouden?
11
Biomechanica carrousel vragenlijst
8 Arbeid
Proef 1 : massa optillen
Proef 1
tijd (s)
positie (m)
tijd (s)
positie (m)
begin van de beweging
einde van de beweging
gebied onder de curve (N.m)
Voorspel de F(s)-curve voor de tweede proef.
Proef 2 : veer uitrekken
Proef 2
begin van het trekken
einde van het trekken
gebied onder de curve (N.m)
Welk onderdeel van de opstelling zou je moeten veranderen om meer arbeid te leveren?
Hoe kunnen we de energie noemen in het systeem ‘veer’? Hoeveel bedraagt deze energie voor we de veer
uitrekken en nadat de veer is uitgerekt?
12
Biomechanica carrousel vragenlijst
9 Rotatie
Proef : rotatie van de arm
Maximale hoek die de onderarm maakt. Wat is de boog afgelegd door de vingertoppen?
Grootteorde van maximale hoeksnelheid. Wat is de baansnelheid van de vingertoppen?
Wat is de grootteorde van de maximale hoekversnelling α? Wat is de baanversnelling van de vingertoppen?
13
Biomechanica carrousel vragenlijst
10 Traagheidsmoment
Proef 1: traagheidsmoment van het lichaam
Wat merkte je op bij de proef op de stoel? Verklaar.
Proef 2: traagheidsmoment van een gestrekte arm
Vul in met juiste eenheden:
Gestrekte arm
afstand van schouder tot sensor
krachtarm
max kracht
max versnelling
Traagheidsmoment
Been
afstand van heup tot sensor
krachtarm
max kracht
max versnelling
Traagheidsmoment
14
Download