Overspannen test: vragenlijst voor een duidelijke diagnose De

advertisement
Overspannen test: vragenlijst voor een duidelijke diagnose
De volgende vragenlijst is speciaal ontworpen om stressklachten en overspannenheid in kaart te
brengen. Het gaat om klachten die te maken kunnen hebben met je werk en privésituatie. Aan de hand
van alle gegevens kan gericht en persoonlijk advies worden uitgebracht ter preventie en/of
behandeling van je klachten.
Ik verzoek je vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Zoek daarbij telkens naar het best passende
antwoord. Denk liever niet te lang na. Over het algemeen is je eerste gevoel bij de vraag de beste
leidraad.
Klachten: Had je de afgelopen drie maanden klachten, pijn of beperkingen? Indien ja, scoor in het
onderstaande schema de mate van jouw klacht door middel van een kruisje.
omschrijving
Moeheid
Slaapproblemen
Vroeg wakker
's Nachts meerdere
keren wakker
Nek- en schouderpijn
Steeds verschuivende
pijn
Licht gevoel in het
hoofd/duizelingen
Hartkloppingen
Opgejaagd gevoel
Steken in de borst
Hoofdpijn
Droge mond
Opgeblazen gevoel
Last van diarree
Obstipatie
Misselijkheid
Koude handen / voeten
Trillende spieren (bijv.
zenuwtrekje van het
oog)
Transpireren
's Morgens moe
wakker worden
Onzeker gevoel in de
benen
Benauwdheid /
kortademigheid
Rugklachten
RSI-verschijnselen
Infecties
Nooit
Af en toe
Regelmatig
Dagelijks
Menstruatiestoornisse
n
Spierpijn
0 - 36
36 - 60
60 - 108
Stressklachten maar nog niet overspannen
Overspannen
Waarschijnlijk burn-out
Download