Naam - Experimenten

advertisement
Naam : .........................................................
Opgave :
1)
Nr. : ........
Infraroodstraling en de omgekeerde kwadratenwet
Benodigdheden
Radiometer van Crookes, verwarmingspiraal of kookplaat, rolmeter, chronometer
2)
Doel van de proef
We gaan experimenteel de invloed van de afstand na op de intensiteit van de uitgezonden
infraroodstraling
3)
Opstelling
Plaats het verwarmingspiraal of de kookplaat op zijn zijkant zodat die zich op dezelfde hoogte
bevindt van de plaatjes van de radiometer van Crookes.
4)
Meetprincipe en uitvoering
Als maat voor intensiteit van de uitgezonden straling tellen we telkens het aantal
omwentelingen in 1 minuut.




Laat vooraf het verwarmingselement een tijdje opwarmen.
Plaats het verwarmingselement op zo’n afstand van de radiometer dat de plaatjes
merkbaar en telbaar draaien.
Tel gedurende 1 minuut het aantal omwentelingen.
Plaats het verwarmingselement 2,0 cm dichter, wacht eventjes en tel terug het aantal
omwentelingen gedurende 1 minuut.
Herhaal dit tot de snelheid zo groot is dat tellen onmogelijk is.
Noteer je metingen in een tabel en zet ze uit in een grafiek.
5)
Bespreking

Welk verband is er tussen de waargenomen intensiteit en de afstand tot de
stralingsbron?
Vergelijk met wat je theoretisch verwacht en verklaar eventuele afwijkingen.
Het is beter het verwarmingselement te verschuiven dan de radiometer. Waarom?
Het is beter te meten in functie van dalende afstand dan in functie van stijgende afstand.
Waarom?
Indien je de proef met een lamp zou uitvoeren en met een lichtsensor zou je dan
theoretisch gezien gelijkaardige resultaten uitkomen?
Waarom is de gelijkaardige proef met licht i.p.v. infraroodstraling praktisch moeilijker.






Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards