rol van middenrif

advertisement
Luchtwegen en longen
Uitwendig milieu. Zorgt voor
zuivering, verwarming, bevochtiging
en keuren van lucht.
• Neus:
–
–
–
–
Neusholte veel groter
Bekleed met slijmvlies
Bevat reukepitheel
Neusbijholten, geen
onderdeel luchtwegen.
Staan in verbinding
met de neusholte.
– Verwarmen, keuren,
bevochtigen, zuiveren
– Je verliest 400ml water
Luchtpijp en bronchiën
• Luchtpijp = Trachea,
opgebouwd uit
hoefijzervormige
kraakbeenringen.
• Splitsing in
hoofdbronchiën en
bronchiolen (=3, 4).
• Bekleed met
trilhaarepitheel. Om vies slijm omhoog te werken om uit te hoesten
Longweefsel
• Longtrechtertjes; de
miljoenen uitstulpingen
heten longblaasjes
(samen 100m2!).
• Uitwisseling van gassen
(O2 en CO2) tussen
blaasje en bloedvaatjes
vindt plaats door
superdunne wand van 1
cel dik.
Ademhalen
• Deels: buiten de wil om
(adem automatisme)
• Hersenstam:
ademcentrum/ receptoren
dus vegetatief
• Ventilatie = ademen
– Inademing =
Inspiratie
– Uitademing =
Expiratie
Ademhalingsfrequentie
• 15 x/ minuut
• Als dit minder is (door
gezondheidsproblemen)
ervaart iemand dit als
kortademigheid/benauwdheid.
• Als iemand te lang
kortademig is kan dit een
blauwachtige huidskleur
veroorzaken.
ROL VAN MIDDENRIF
• Wanneer het middenrif zich
samentrekt, wordt de borstholte
groter, waardoor de druk in de
borstholte afneemt. Om het
drukverschil weer op te heffen
stroomt er lucht de longen in.
Wanneer het middenrif zich
ontspant, wordt de lucht uit de
longen geperst door de
veerkracht van de longen en de
borstwand.
• In rust: per minuut ongeveer 6 tot 10 liter lucht de longen in.
• Ongeveer 0,3 liter en 0,3 liter kooldioxide worden uitgewisseld van
bloed naar longblaasjes en andersom.
• Tijdens lichamelijke inspanning kan er wel 100 liter lucht per
minuut worden ingeademd, waaruit dan per minuut 3 liter zuurstof
kan worden gehaald.
• De snelheid waarmee het lichaam zuurstof opneemt is een
bruikbare maat voor de totale hoeveelheid energie die het lichaam
verbruikt.
* NB: Bij astma is de uitademing piepend en uiterst moeilijk.
Onderbreking ademautomatisme
•
•
•
•
•
•
•
•
Zuchten
Geeuwen
Slikken (baby)
Niezen
Hoesten
Hikken
Braken
Persen/ weeën
Download