16 De risico`s van natuurgevaar in de VS

advertisement
§16 De risico’s van natuurgevaar in de VS.
In gebieden waar veel natuurrampen voorkomen, vragen we ons af waarom er toch nog
mensen durven te komen. Er is in dit soort gebieden natuurlijk wel een risico dat je op
de een of andere manier getroffen wordt, maar iedereen lijkt dat te accepteren. Katrina
en de watersnoodramp zijn voorbeelden van natuurrampen met het probleem dat ze
veroorzaakt worden door gebeurtenissen met een lage frequentie. Een combinatie van
uitzonderlijke omstandigheden zorgt ervoor dat er vele slachtoffers vallen.
De meeste mensen onderschatten het gevaar van natuurrampen met een lage
frequentie. Er zijn wel altijd deskundigen die er wat van zeggen, maar er worden
onvoldoende maatregelen genomen. Na de ramp wel. Hoe mensen tegen dit gevaar
aankijken, noemen we risicoperceptie.
Niet elke aardbeving, orkaan of tornado leidt tot een natuurramp, wanneer er grote
schade is of slachtoffers dan is het wel een natuurramp. Het risico dat mensen lopen, die
in gebieden wonen waar veel aardbevingen, orkanen of tornado’s voorkomen, is
afhankelijk van twee dingen.
1. De kans dat het natuurverschijnsel zich op die plaats en met een hoge intensiteit
voordoet.
2. De maatregelen die de mensen genomen hebben om minder kwetsbaar te zijn.
Bijvoorbeeld: technische aanpassingen aan bouwwerken. Bewustwording van de
bevolking, voorbereiding bevolking. Aanleggen waarschuwingssystemen. Bouwen van
schuilplaatsen. Opstellen van evacuatieplannen. Verzekeren materiele schade.
Een aardbeving veroorzaakt in eerste instantie grondbewegingen die bouwwerken
grote schade kunnen toebrengen, grondbeweging sterkst in gebieden met ondergrond
zoals zand of klei. Je kunt dus beter een ondergrond hebben met vast gesteente. In
gebieden met zand/klei kunnen na een aardbeving, aardverschuivingen ontstaan. Delen
van een helling kunnen plotseling naar beneden komen. Kustgebieden kans op
tsunami’s.
Aardbevingen kunnen tegenwoordig met apparatuur de mensen tientallen seconden
voor het grote schudden waarschuwen.
Grote gebouwen mogen niet instorten, dus zijn ze heel sterk gebouwd. Schade is
onvermijdelijk. Gebouw moet veerkracht hebben, zo kan ie met de trillingen
meebewegen en gaat ie niet instorten.
Met een orkaan doet het dagenlang voordat het voorbij is. Een orkaan is meer dan wind
alleen. Kustgebieden wordt het zeewater opgestuwd en dan overstromen de lage delen
van de kust. Daarbij valt er ook nog veel regen, waardoor rivieren buiten hun oevers
treden. Daardoor ontstaan aardverschuivingen en modderstromen.
Orkanen zijn goed te voorspellen. Dan kan je goed gaan nadenken over wat je gaat doen
qua evacuatie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards