Systeem aarde (hoofdstuk 4)

advertisement
Systeem aarde (hoofdstuk 4)
(domein Aarde)
Hoofdstuk 4: Natuurgeweld in de VS
De volgende begrippen moet je kennen en kunnen toepassen (herkennen !)
De verschijnselen moet je natuurlijk ook kunnen verklaren.
Transforme / transversale breuk
Divergente breuk
Convergente breuk
Subductie
Continentale korst
Oceanische korst
Lithosfeer
Asthenosfeer
Epicentrum
Tsunami
Natuurlijk gevaar
Natuurramp
Pullfactor
Infrastructuur
Orkaan / hurricane / cycloon
Twister / windhoos
Instabiele atmosfeer
Verdamping
Condensatie
Lagedrukgebied
Passaat
Broeikaseffect
Versterkt broeikaseffect
‘Natural risk management’
Risicoperceptie
Je weet …… / Je kan….
Welke natuurlijke gevaren de verschillende delen van de VS bedreigen.
Welke twee verschillende plaatbewegingen de aardbevingen in het westen van de
Noord-Amerika veroorzaken.
Welke plaatbewegingen verantwoordelijk zijn voor de aardbevingen in Californië.
De kracht, frequentie en ruimtelijke spreiding van de aardbevingen in Californië
verklaren.
Waarop de schaal van Richter is gebaseerd.
Wat de directe en de indirecte gevolgen van een aardbeving zijn.
Hoe een tsunami ontstaat.
De factoren benoemen waardoor San Francisco zo kwetsbaar is voor (de gevolgen
van) aardbevingen.
Welke maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen van een aardbeving te
beperken?
Uitleggen uit hoe de orkanen ontstaan die Florida bedreigen.
De kracht, frequente, reikwijdte en ruimtelijke spreiding van orkanen verklaren.
Wat de gevolgen zijn van een orkaan? En welke gevolgen zijn het meest bedreigend?
De factoren benoemen die Florida kwetsbaar maken voor (de gevolgen van) orkanen.
Welke maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen van orkanen te
beperken?
De risico’s, gevolgen en maatregelen in Californië en Florida vergelijken met andere
gebieden, in het bijzonder ontwikkelingslanden.
De natuurrampen en hun gevolgen bekijken vanuit verschillende dimensies en op
verschillende schaalniveaus
De elementen die je moet kunnen zijn geoefend in de opdrachten!
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards