The prince of Egypt: het exodusverhaal

advertisement
The prince of Egypt: het exodusverhaal
God ziet het lijden en bevrijdt zijn volk (zoek op in de
jongerenbijbel – kopies)
Mozes’ kinderjaren
1. Wat gebeurde er allemaal met Mozes toen hij klein was? Denk terug aan de
film die we gezien hebben!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
God roept Mozes
1. Waar ontmoet Mozes God?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hoe wordt God voorgesteld?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Waarom was Mozes bang?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Geef de betekenis van het verhaal van de brandende struik: de te gebruiken
woorden:
God – geworsteld – zijn volk te bevrijden – geweten – aangesproken
Hier heeft Mozes ……………………………………………… met zijn …………………………………………… !
Hij voelt zich door …………………… persoonlijk ……………………………………………… om te
helpen …………………………………………………………………… .
Mozes en de brandende struik
1
De plagen van Egypte
1. Noem de plagen op die Egypte teisterden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. De farao belooft steeds dat hij de Joden de vrijheid zal geven, maar hij doet
het niet. Bij welke plaag (plagen) zegt hij dit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wat is de betekenis van deze plagen? Vul aan: de te gebruiken woorden:
God – goden – netheid – belachelijk – orde)
De Egyptenaren hielden van ……………………………… en ……………………………………… . Nu
worden zij en hun ……………………………………… steeds ……………………………………………
gemaakt door de …………………… van de joden.
De laatste straf
1. Wat is de tiende en laatste plaag?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat betekent dit voor Egypte?
Te gebruiken woorden: zinloos – toekomst – geluk
Er is geen ………………………………………… , geen ………………………………… meer, het leven is
…………………………………… voor de Egyptenaren.
Het joodse paasfeest
1. Wat moesten de joden als voorbereiding doen voor deze dag, voor dit feest?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
2. Zoek met behulp van volgende tekst de betekenis van de woorden in de
linkerkolom:
Toen ’s nachts alle Egyptische eerstgeborenen stierven, werd er overal gehuild. Ook
de oudste zoon van de farao stierf. Zijn zoon zou hem normaal gezien hebben
moeten opvolgen, maar nu was hij er niet meer. De mensen fluisterden dat dit ook
een plaag was die door de God van de joden was toegebracht.
Mozes gaf opdracht aan het volk een lam te slachten en het bloed van het dier aan
de deurposten te smeren. Zo kon de bode van de dood de huizen van de joden
onderscheiden van die van de Egyptenaren.
Nog diezelfde nacht liet de farao Mozes roepen. “Weg uit mijn land! Jij en alle joden!
Neem alles mee! Vertrek!” De joden vertrokken. Het brooddeeg dat nog niet had
kunnen rijzen, werd in mantels gewikkeld en op de schouders meegedragen. Zo
vertrokken ze.
Bij de eerste halte zei Mozes: “Elk jaar opnieuw zullen we feestvieren met zulke
platte koeken. Want eeuwig en altijd willen wij gedenken dat God er voor ons is
geweest, toen wij slaven waren in Egypte. Hij heeft ons uitgeleid en vrije mensen van
ons gemaakt. Als wij in het land zullen wonen dat God aan ons beloofd heeft, slacht
dan bij de eerste volle maan in de lente een lam. Smeer het bloed ervan aan de
deurposten. Braad het lam en dien het op met bittere kruiden. Je mag haastig eten,
zoals iemand die gereed staat om te vertrekken: stevige schoenen aan de voet en
een reisstok in de hand. En als je kinderen vragen: ‘waarom eten we vandaag zo
anders?’ dan moet je zeggen : ‘omdat het Pasen is’. De dood is aan onze deur
voorbijgegaan. De bittere kruiden herinneren ons aan de ellende van het slavenwerk
en aan de verdrukking in Egypte. Het lam is onze oudste zoon, het offer dat God niet
vraagt. De reisstok en de schoenen betekenen de tocht naar de vrijheid. Het
ongezuurde brood toont de haast waarmee God ons heeft weggeleid uit Egypte. We
zullen het nog een week lang eten, want we hadden onderweg de tijd niet om het
deeg te laten rijzen.”
A
Platte koeken (brood)
B
C
D
E
Bloed aan de deurpost
Lam
Stevige schoenen en reisstok
Bittere kruiden
Herinnering aan de ellende van het
slavenwerk
Tocht naar de vrijheid
Haast waarmee God hen wegleidde
Dood is aan de deur voorbijgegaan
Oudste zoon – offer dat God niet
vraagt
God wijst de weg / “Slaven, kom terug!” / De zee maakt plaats
1. Hoe voerde God zijn volk uit Egypte en door de woestijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Waarom gaat de farao de joden weer achterna?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
3. Hoe konden de joden voorgoed aan de farao ontsnappen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Waarom is deze doortocht voor de joden zo belangrijk?
Te gebruiken woorden: ik-ben-er-voor-jou – met hen – tastbaar – zichtbaar
Omdat ze hier ………………………………… en ……………………………………… ervaren hebben dat
God …………………………………… is, want Jahwe betekent ………………………………………………………
4
Onrecht gebeurt ook vandaag
De bijbelse auteur vertelt in geuren en kleuren het onrecht, de verdrukking van
het joodse volk door de Egyptenaren. Het is telkens de farao die misbruik maakt
van zijn macht om anderen te verdrukken. Maar tussen al deze vormen van
onrecht groeit er ook de hoop: telkens opnieuw slaagt het joodse volk erin deze
tegenslagen te boven te komen. Ook Mozes wordt reeds voorgesteld als een man
die geen onrecht kan verdragen.
Heel vaak doen mensen verdriet aan door egoïsme en machtsmisbruik, net zoals
toen in Egypte.
Taak: Zoek in de krant naar 2 verschillende soorten onrecht. Ontdek telkens
door overleg in je groep wie of wat de oorzaak is van dat onrecht en wie er iets
aan doet. Nadien geef je je werkje af.
Dus:
-
Krantenartikel zoeken en plakken op een huistakenblad
Soort onrecht (wat gebeurt er?)
Wie is er verantwoordelijk voor, wat is de oorzaak?
Wie doet er iets aan?
5
Whitney Houston and Mariah Carey - When You Believe
Whitney:
Many nights we've prayed
With no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song
We barely understood
Now we are not afraid
Although we know there's much to fear
We were moving mountains long
Before we know we could
Chorus (Whitney):
There can be miracles
When you believe
Though hope is frail
It's hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve
When you believe
Somehow you will
You will when you believe
Mariah:
In this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away
And now I am standing here
My heart's so full I can't explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I'd say
Chorus (Mariah):
There can be miracles
When you believe (When you believe)
Though hope is frail
It's hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve (You can achieve)
When you believe
Somehow you will
You will when you believe
Both:
They don't always happen when you ask
And it's easy to give in to your fear
But when you're blinded by your pain
Can't see your way safe through the rain
Thought of a still resilient voice
Says love is very near
6
7
Download