de_levensweg_van_Moz(...)

advertisement
5. De levensweg van Mozes
Wat vooraf gebeurde …
Opdracht: Vul de ontbrekende woorden in.
Je kan kiezen uit:
groot volk – hongersnood – farao – Egypte – voedsel – baas - afgoden
Kanaän, het land waar Abraham met zijn volk leefde, was mooi en
vruchtbaar. Ook de nakomelingen van Abraham leefden er gelukkig,
wel 200 jaar lang.
Toen brak er …………………………………… uit. Noodgedwongen, door honger
en ellende gedreven, verhuisden de mensen van Kanaän naar ………………
want daar was nog …………………………… in overvloed.
In Egypte hadden ze het zo goed dat ze er bleven wonen.
Opnieuw gingen wel 200 jaar voorbij.
Het joodse volk werd stilaan een zeer ………………………………………… dat
steeds trouw bleef aan God. Zij geloofden niet in de Egyptische
…………………………………
De koning van de Egyptenaren, de …………………………, werd bang en boos.
Stel je eens voor, dacht hij, dat de joden hier de …………………… willen
worden, dan ben ik geen farao meer. Dat mag niet gebeuren ! Daar
moet ik een oplossing voor vinden.
De prins van Egypte
Om te weten wat er dan allemaal gebeurde, kijken we nu samen naar
de film “De prins van Egypte”.
Mozes bevrijdt zijn volk uit Egypte
Opdracht: Kleef onder elke prent de bijpassende tekst.
De verschillende tekstjes kan je vinden op de
knipbladzijde.
KNIPBLADZIJDE
Samen met Mozes en op God vertrouwend, trokken de joden door de
Rietzee.
Toen de joden vertrokken waren, kreeg de farao spijt. Hij stuurde
een heel leger achter hen aan.
De joden waren heel blij. Mozes had hen bevrijd uit Egypte.
Iedereen was God dankbaar dat het zo goed was afgelopen.
In Egypte moesten de joden werken als slaven.
De joden waren al een heel eind ver en kwamen aan de Rietzee.
Maar helaas, de soldaten van de farao verdronken in zee.
Mozes werd de leider van de joden en zal hen uiteindelijk bevrijden
uit Egypte.
Zonder nadenken trokken de achtervolgende soldaten met hun
paarden de zee in.
In de verte zagen de joden de soldaten van de farao.
Ze werden bang.
Waar ze enkel durfden van dromen gebeurde echt: Mozes kon de
farao zover krijgen dat hij het joodse volk liet vertrekken.
Tien regels om gelukkig samen te leven
Opdracht: Vul de ontbrekende woorden in.
Je kan kiezen uit:
Egyptenaren – Mozes – Sinaïberg – woestijn – verdronken – Rietzee –
God – overeenkomen – samen te leven
Onder leiding van Mozes trokken de joden door de ………………………………
De …………………………………… die hen achtervolgden waren ……………………………
De joden dankten ………………… om hun redding.
Maar al vlug kwamen ze voor een nieuw gevaar te staan: de ……………… !
Zand, zand en nog eens zand. Er was bijna niets om te eten of te
drinken. Maar ook hier liet God hen niet in de steek.
Al vrij vlug werd duidelijk dat …………………………………… en een goede
gemeenschap vormen in zulke lastige omstandigheden zeer moeilijk
was. Daarom bad Mozes tot God om hulp.
In gebed heeft Mozes toen op de …………………………………… 10 leefregels
gevonden die mensen kunnen helpen om gelukkig ……………………………………
Leef volgens deze 10 regels zei Mozes tegen zijn mensen en we
komen opnieuw in Kanaän, het Beloofde Land. Zij zijn voor ons een
belangrijke steun.
Deze 10 geboden helpen ons ook vandaag nog om als een goed, gelovig
en gelukkig mens door het leven te gaan.
Hieronder vind je die 10 geboden.
De taal van de bijbel is echter nogal moeilijk.
Vandaar dat we die geboden vertalen zodat we ze beter verstaan.
Opdracht: Wat hoort bij elkaar. Trek een lijn.
Mensen met Mozes op weg
Zoals Mozes met zijn volk op weg gaat naar bevrijding, zo zijn er
vandaag ook nog steeds mensen en organisaties, die ervoor kiezen om
op weg te gaan met andere mensen naar vrijheid en geluk.
Opdracht 1: Op het volgende blad zie je 6 foto’s van situaties
waarin mensen, zoals de joden, niet gelukkig zijn.
Schrijf in de eerste kolom, in één woord, wat je op elke
foto ziet.
Opdracht 2: Op het blad na de foto’s staan namen van organisaties.
Schrijf in de tweede kolom de naam van de organisatie
die, zoals Mozes, er iets probeert aan te doen.
situatie
organisatie
1. ………………………………………………………
……………………………………………………………
2. ………………………………………………………
……………………………………………………………
3. ………………………………………………………
……………………………………………………………
4. ………………………………………………………
……………………………………………………………
5. ………………………………………………………
……………………………………………………………
6. ………………………………………………………
……………………………………………………………
Opdracht 3: Los het letterraadsel op. Gebruik de vetgedrukte
letters van de organisaties die op het vorige blad
staan.
Je bekomt twee belangrijke woorden waarvoor Mozes heeft gekozen
en waar mensen en organisaties vandaag nog steeds voor kiezen om
andere mensen gelukkig te maken.
D
I
E
T
= meeleven met andere mensen die het minder goed hebben en bereid
zijn er iets aan te doen
V
IJ
I
G
= mensen vrij maken zodat ze gelukkig kunnen zijn
Opdracht 4: Op het vorige blad vind je ook informatie over mensen
die net zoals Mozes zorgen voor bevrijding.
Vul aan de hand van die informatie hun paspoorten in.
Mensen met Mozes door de woestijn
Op school …
Pieter hebben we heerlijk gepest. Weet je nog toen we zijn agenda
afpakten ? Iedereen stond om hem heen. ‘Pak ‘m dan, Pietertje, pak
‘m dan !’ riepen we. Als Pietertje zijn agenda probeerde te pakken,
gooiden we hem over zijn hoofd heen naar Hans, of naar Willem, of
naar weet ik veel. Het duurde de hele middagpauze. Pieter huilde van
machteloosheid.
Of die keer dat we verf op zijn tekening goten. De juf van crea was
woest. Hij kreeg straf, wij niet. Net voor de volgende les pakten we
zijn keurige straf af, net voor de juf binnenkwam. Dat werd
strafstudie voor Pieter, woensdag van één tot vier. Wel voor hem,
niet voor ons.
Om Pieter kon je lachen. Pieter kon je uitlachen. We knipten zijn
rugzak kapot, maakten vlekken op zijn jas, verstopten zijn kleren na
de turnles, plakten kauwgom in zijn haar, saboteerden de remmen van
zijn fiets. Wat je ook verzint, we hebben het gedaan.
Het sterkste wat we uitgehaald hebben, was vorige week. Pieter was
verliefd op Steffie. Steffie zei dat ze gek was op hem. Maar ze
vertelde niets van de cassetterecorder in haar tas. Tot we het
gesprek luid afspeelden op de speelplaats. Pieter stormde op ons af,
met beide vuisten vooruit. Hij werd paars, gilde als een gek en sloeg
waar hij raken kon. Hij schopte zelfs de meester die tussenbeide
kwam. Pieter moest naar de directeur en vloog drie dagen van school.
Uit Top-magazine
Opdracht 1: Welke gevoelens/houdingen passen bij welke personen ?
Trek een lijn.
ongelukkig
*
bang
*
verdrietig
*
sterk
*
machtig
*
eenzaam
*
onzeker
*
kwaad
*
bedreigd
*
* de gepeste
* de pester
* de meeloper
* de verzetter
Opdracht 2: God zei tot Mozes: “Ik zend u naar de farao. Gij moet
mijn volk uit Egypte leiden.”
Met wie komen de figuren uit dit stukje bijbelverhaal overeen ?
Trek een lijn.
farao
*
Mozes
*
het volk
*
* de gepeste
* de pester
* de meeloper
* de verzetter
Opdracht 3: Welke keuze maakt Mozes als God vraagt om zijn volk te
bevrijden uit Egypte ?
Gebruik in je antwoord de woorden ‘solidair’ en
‘bevrijding’.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 4: Als jij zoals Mozes wil zijn, hoe zou jij dan reageren als
er gepest wordt in de klas ?
Kies uit de onderstaande mogelijkheden.
Kleur het bolletje.
0 Je reageert onmiddellijk als je merkt dat iemand gepest wordt
want als je niet reageert, denkt de pestkop dat hem gelijk geeft.
0 Je doet alsof je het niet ziet, dan raak je er zeker niet bij
betrokken.
0 Je praat erover in de klas, je maakt afspraken.
(bvb. wij doen er niet aan mee)
0 Je pakt de pestkoppen voor of na schooltijd eens hardhandig aan,
het zal rap gedaan zijn.
0 Je reageert op het gedrag van de pestkoppen.
0 Je praat met het slachtoffer, alleen en met de hele klas.
Opdracht 5: Een keuze maken zoals die van Mozes is niet
gemakkelijk. Verklaar.
Mozes
Ik
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Download