Mozes was `high` bij afdalen Sinaï JERUZALEM

advertisement
Mozes was ‘high’ bij afdalen Sinaï
JERUZALEM - Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde en het Joodse volk de Tien Geboden liet
aanschouwen, was hij onder invloed van zware hallucinogenen. Dat zegt althans Benny
Shanon, professor bij het departement cognitieve psychologie aan de Hebreeuwse universiteit
van Jeruzalem.
Volgens het boek Exodus ontving Mozes op de top van de berg Sinaï (ook wel Horeb genaamd) - in de
woestijn Sinaï - van God op twee stenen tafels de 120 Hebreeuwse woorden die samen de Tien Geboden
vormen.
In een artikel dat deze week in het filosofietijdschrift 'Time and Mind' is gepubliceerd, zegt Shanon dat
het gebruik van hallucinogenen deel uitmaakte van de religieuze riten van de Israëlieten.
'Wat Mozes op de berg betreft, ging het ofwel om een bovennatuurlijk kosmisch verschijnsel, waarin ik
niet geloof, ofwel ging het om een legende, wat ik ook niet geloof. Ofwel ging het om een bijeenkomst
waar Mozes en het volk van Israël onder de invloed waren van drugs', zo verduidelijkte de professor
dinsdag op de Israëlische openbare radio.
'De bijbel schrijft over dat onderwerp dat 'het volk geluiden ziet'. Dat is een klassiek fenomeen,
bijvoorbeeld in de traditie van Latijns-Amerika, waar men 'de muziek ziet' ', aldus Shanon.
Shanon vermeldt ook de voorbeelden van de brandende struik en de boom van de kennis van goed en
kwaad, en preciseert dat er in de Sinaïwoestijn en de Negev-woestijn hallucinogene kruiden en planten
voorkomen die nog steeds door de bedoeïnen gebruikt worden.
ivb (afp)
Nieuwsblad 2008-03-05
Download