Werkblad - Godsdienstles

advertisement
Reis door de woestijn!
Spelregels
1
4
7
9
10
11
14
15
16
19
24
32
39
40
Start
Vertrek uit Egypte. Het volk wordt bevrijd van de slavernij.
De Farao met zijn leger zit het volk op de hielen, maar… door de Rode Zee
worden ze gered!
In de woestijn krijg je dorst en het water is niet te drinken. God laat Mozes
zien hoe hij voor drinkwater kan zorgen.
Aangekomen bij de oase “Elim”met 12 waterbronnen en 70 palmbomen: even
op adem komen
De reis gaat verder en het brood raakt op. Honger! maar ’s morgens liggen er
kleine korrels op de grond. “Manna?” vragen de mensen, “wat is dat?” “Dat is
brood uit de hemel”zegt Mozes. “Dat krijgen jullie van God “elke morgen
vinden ze zo manna. Nu kan er brood gebakken worden.
Alweer raakt het water op. De mensen worden kwaad op Mozes: “Waarom
heb je ons in deze woestijn gebracht? Is God wel bij ons?” roepen ze. Mozes
slaat op de rots en uit de rots stroomt water. Die plek wordt Massa en
Meriba genoemd. Water genoeg!
Bij de berg Sinaï sluit God een verbond met zijn volk. Hij geeft hen tien
woorden (leefregels) op twee stenen tafels geschreven. Ze gaan over eerbied
voor God en goed zorgen voor elkaar en goed omgaan met elkaar. Maar…
“Waar blijft Mozes?” roepen de mensen. Hij is al zo lang op de berg.
Het volk wacht en begint te mopperen. Ze willen een god die ze kunnen zien,
een god van goud. Aäron maakt van hun sieraden een gouden kalf waar ze
voor dansen. Mozes is erg kwaad als hij dat ziet.
“Hebben jullie er niets van begrepen?”roept hij “op deze manier is God niet
bij ons!” Mozes maakt een tent, de tabernakel. Daar kunnen de mensen God
op een verborgen manier ontmoeten. Een plaats voor God midden tussen het
volk.
Het reizen door de woestijn is zwaar. Het valt niet mee. Het volk wordt het
zal en wil terug naar Egypte. “Daar waren we dan wel slaven, maar er was
tenminste gevarieerd eten” Mozes geeft de moed bijna op. Hij heeft er geen
zin meer in hun leider te zijn…
Eindelijk komen ze bij het land Kanaän, dat God hen heeft beloofd. Mozes
stuurt verspieders om het land te verkennen. Twee komen terug met een
enorme druiventros. “Zo mooi is het beloofde land” zeggen ze. Maar de
andere tien zijn somber en vertellen over sterke volken en steden. Ze
hebben zelfs reuzen gezien! Het volk raakt in paniek en wil zelfs Mozes
doden om terug te kunnen gaan.
40 jaar in de woestijn, dat duurt lang!
Gooi met de
dobbelsteen
Gooi nog een keer
Mozes ziet het land vanaf de berg Nebo. Zelf zal hij het land niet binnen
gaan. Mozes sterft op de berg. Niemand kan zijn graf vinden. “Hij is bij God”
begrijpen de mensen. Jozua wordt de nieuwe leider.
Jozua brengt het volk het beloofde land binnen. Eerst gaan ze door de
grensrivier de Jordaan, met de priesters voorop. De priesters dragen de ark,
met de tien woorden. De woorden wijzen de weg om in het beloofde land
samen te kunnen leven
Ga terug naar 33
Ga twee plaatsen
vooruit
Sla 1 beurt over
Gooi nog een keer
Ga 1 plaats vooruit
Twee beurten wachten
Ga terug naar start
Ga twee plaatsen
vooruit
Sla 1 beurt over
Ga terug naar 17
Wacht 1 beurt
Gewonnen! Je bent er!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards