Formulier voor nominatie INTERNATIONALE PRIJS

advertisement
Nominatieformulier INTERNATIONALE PRIJS 2011
'meest succesvolle en originele vernieuwer van volwasseneneducatie met een
internationale dimensie'
Criteria waaraan de nominatie moet voldoen:
1.
Het betreft een vernieuwend project.
2.
Het betreft een overdraagbaar project.
3.
Het betreft een project met een duidelijke internationale dimensie, d.w.z. het project heeft
impact zowel in Nederland als in een of meerdere andere landen (dit is het kerncriterium).
4.
Het betreft geen incidentele activiteit.
Deadline nominaties: 15 juni 2011
Wij:
Instelling:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode/plaats :
Telefoonnummer:
E-mailadres:
dragen voor de prijs voor de meest succesvolle en originele vernieuwer van volwasseneneducatie
met een internationale dimensie voor:
Instelling:
Project:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer :
E-mailadres:
Website :
Gegevens over de genomineerde (mag als bijlage worden toegevoegd)
Beknopte algemene informatie over de genomineerde organisatie/instelling/groep.
Geef een overzicht van projecten/activiteiten die deze vernieuwer kenmerken.
Welk specifiek project van deze vernieuwer draagt u voor de Internationale Prijs voor?
Wat zijn de successen van dit project?
Welke hindernissen zijn op welke wijze overwonnen?
Wij nomineren dit project/deze instelling omdat (vermeldt hier ook de specifieke bijdrage van de
organisatie aan het project):
Voeg indien beschikbaar documentatie die de nominatie ondersteunt toe (denk aan verslagen,
producten als werkstukken en opstellen, berichten en dergelijke).
Ondertekening
Naam:
Handtekening:
Organisatie:
Datum:
Nominaties sturen naar:
Learn for Life, t.a.v.Jury Internationale Prijs, p/a Groene Velden 140, 8211 BD Lelystad
Wij ontvangen nominaties graag per post én digitaal.
Vragen m.b.t. de Internationale Prijs kunt u richten aan: [email protected]
Download