Bijlage Fokspecificatie deel I

advertisement
Doc. code: KAM B.2.0009
Versie: 0002
Geldig d.d.: 11/08/2015 10:11:41
Status: Geldig
Gem. Dierenlaboratorium
Universiteit Utrecht
Fokspecificatie deel I

Toelichting ‘Fokspecificatie deel I’
Fokspecificatie deel I betreft algemene informatie over de te fokken muizen, zoals naam, herkomst en eigenschappen
(genetisch gemodificeerd, wildtype, spontane mutatie), fok met ongerief (ja/nee), etc.
Geplande startdatum fok:
Nummer werkprotocol:
Verantwoordelijk uitvoerende:
E-mail:
Telefoonnummer:
Fokbeheerder (door GDL in te vullen):
Gegevens muizenstam bij import/aankoop
Model:
s.v.p. per lijn 1 kolom gebruiken
WT
Indien mutant:
Genetische modificatie:
Mutant
WT
Mutant
Genetisch gemodificeerd
Genetisch gemodificeerd
Spontane mutatie
Spontane mutatie
TG
TG
KO
KI
KO
anders,
anders,
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Gemodificeerde DNA:
Achtergrondstam:
Literatuurgegevens bekend (zo ja,
pdf bijvoegen):
IG-nummer en inschalingsartikel:
Herkomst of leverancier:
Stamnaam:
Commercieel verkrijgbaar?
Toegewezen GDL stamnaam
(door GDL in te vullen):
Gegevens muizenstam bij kruising
Kruising:
GG
X (GG)
Toegewezen GDL stamnaam
(door GDL in te vullen):
Pagina 1 van 2
KI
Doc. code: KAM B.2.0009
Versie: 0002
Geldig d.d.: 11/08/2015 10:11:41
Gem. Dierenlaboratorium
Geldig
Fokspecificatie deel I
Algemeen
Commercieel verkrijgbare, niet transgene dieren worden alleen gefokt na toestemming van de IvD.
Fokdieren worden in paring gezet vanaf een leeftijd van 8 weken.
Fokdieren (man of vrouw) worden vervangen als er na 6 weken geen dracht is geconstateerd.
Fokvrouwtjes worden vervangen als zij niet in staat blijken adequaat voor hun pups te zorgen.
Fokvrouwtjes worden voor het laatst in paring gezet op een leeftijd van 9 maanden.
Fokdieren worden geëuthanaseerd op een leeftijd van maximaal 11 maanden.
Mannelijke fokdieren die uit paring staan worden solitair gehuisvest.
Stameigenschappen
Fok met ingebouwd ongerief:
Homozygote dieren
Ja
Nee
Heterozygote dieren
Ja
Nee
n.v.t.
Zo ja, beschrijf klinische verschijnselen
en op welke leeftijd deze optreden:
Is de stam immuuncompetent?
Vertoont de stam bijzondere
eigenschappen/uiterlijke kenmerken?
Ja
Nee
Ja
Nee
Zo ja, beschrijf deze:
?
Pagina 2 van 2
Onbekend
Download