PowerPoint-presentatie

advertisement
Programma Rijksinfra Vught
De Vughtse Regeling
7 maart 2017
Karin Tuinman gemeente Vught
1
Doel De Vughtse Regeling (DVR)
Vangnet voor bewoners in de spooren wegzone (1e en 2e lijns) die zich
door de plannen aan spoor (PHS) en
weg (N65) gedupeerd voelen.
2
Oplossingen
• Woningen die gesloopt worden of
onbereikbaar worden  worden
aangekocht (onteigening)
• Particuliere eigenaar/bewoners, die
de komende 10 jaar ‘gevangen’
zitten in hun woning  DVR
• DVR bestaat uit 2 delen:
1. Aankoopregeling
2. Hulp bij problemen
3
Doelgroepen DVR
1. Eigenaar-bewoners die
NIET geraakt worden, WEL bereikbaar
blijven gedurende de bouwperiode en
hun huis NIET verkocht krijgen.
Dit kunnen ook woningen zijn waar een deel
van het perceel (tijdelijk) nodig is.
4
Doelgroepen DVR
2. Eigenaar-bewoners in het
toepassingsgebied die NIET willen
verhuizen, maar WEL een hulpvraag
hebben  Wegwijs+ (bestaande
dienstverlening)
5
Doelgroepen DVR
3. Ondernemers/MKB-ers in het
toepassingsgebied  gemeente
In gesprek  maatwerkoplossing
6
Uitsluiting DVR
• Huurders kunnen zich wenden tot
hun verhuurder.
• Beleggers, projectontwikkelaars,
eigenaren diverse woningen die
bedoeld zijn voor verhuur.
7
De Vughtse Regeling
• Gedupeerd:
wanneer er een
duidelijke relatie ligt
met de plannen aan
spoor en weg.
8
Mogelijke consequenties
• Financiële problemen
• Gezondheidsproblemen
• Veranderende gezins- en
persoonlijke omstandigheden
9
De Aankoopregeling
 Vangnet voor particuliere eigenaar-bewoners
die ‘gevangen’ zitten in hun woning;
 Regeling leidt NIET tot verstoring van
woningmarkt;
 Regeling drukt op de woning, niet op de
persoon;
 Toepassingsgebied is 1e en 2e lijns (1137
woningen)
 Toewijzing op basis van entreevoorwaarden.
10
Entreevoorwaarden
• Eigenaar-bewoner in toepassingsgebied;
• Is hoofdverblijf van eigenaar-bewoner;
• Er is een reële verkoopinspanning
geleverd (marktconforme verkoopprijs,
goed onderhouden, e.d.);
• Woning staat minimaal 10 maanden te
koop;
• Aantoonbare noodzaak tot verhuizing.
11
Digitaal loket
• 4 juli 2017 aanmelden via
www.rijksinfravught.nl
• Onafhankelijke commissie
beoordeelt de aanvragen
• Aankoop en verkoop woningen
door op te richten Stichting
• Pilot tot en met 30 juni 2018
12
Pilot
• Instellen Expertgroep
(ervaringsdeskundigen);
• Ervaren, toetsen, adviseren over:
- 95% marktwaarde
- wijze van taxeren
- Wat loopt goed, wat niet, etc.
• December ’17: tussentijdse evaluatie
gemeenteraad
• September ‘18: vaststellen
Aankoopregeling
13
Op de hoogte blijven…
 www.rijksinfravught.nl
 Aanmelden voor nieuwsupdates
 Maandelijkse pagina Klaverblad
(Plannen aan spoor en weg)
 Meer informatie pool makelaars:
[email protected]
14
Download