Opdrachtgever / Verhuur: Ontwikkeling / Realisatie

advertisement
Impressie 4 longlife woningen Harbrinkhoek
Opdrachtgever / Verhuur: Ontwikkeling / Realisatie:
Woningstichting Tubbergen
Waldeckstraat 1
Postbus 12
7650 AA Tubbergen
Telefoon: 0546-622312
Fax:
0546-623361
Website: www.wstubbergen.nl
E-mail: [email protected]
Kuipers Aannemersbedrijf
Vermolenweg 55a
7679 TW Langeveen
Telefoon: 0546-6817
Fax: 0546-681212
Website: www.aannemersbedrijf-kuipers.nl
E-mail: [email protected]
Het plan
Aan de Klimop 9 t/m 13A op het plan “Dannenkamp IV” te Harbrinkhoek realiseert Woningstichting Tubbergen 4 longlife woningen.
Deze Longlife woningen zijn levensbestendige woningen geschikt voor zowel jongeren (starters) als senioren. Het voordeel van deze woningen
is dat alles gelijkvloers is. Zo bevinden zich de badkamer (uitgerust met een toilet) en een slaapkamer op de begane grond.
Bouwwijze
De woningen worden traditioneel gebouwd waarbij de dragende binnenmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen en de lichte
scheidingswanden in Ytong.
De fundering die wordt toegepast is een strokenfundering met daarop een ribcassettevloer. Het binnenspouwblad bestaat uit kalkzandsteen, het
buitenspouwblad bestaat uit schoon metselwerk met een traditionele houten kap. Het vuilwaterriool wordt aangesloten op het gemeenteriool.
Het hemelwater wordt bovengronds, in molgoten, afgevoerd naar de straat, of geïnfiltreerd op eigen terrein.
Buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in kunststof. Buitendeuren en buitendeurkozijnen worden uitgevoerd in hout. Overige beplatingen
worden uitgevoerd in onderhoudsarme materialen.
Wijzigingen
Tijdens de bouwfase kunnen eventuele wijzigingen als gevolg van overheidseisen, overheidsinstellingen, architect, constructeur en
opdrachtgever worden doorgevoerd. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tevens kunnen kleine maatafwijkingen tijdens de bouw
ontstaan. Ook hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Bezoeken van het bouwterrein
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is het betreden van het bouwterrein door onbevoegden volgens de wet niet toegestaan. Dit betekent dat u
als toekomstige bewoner het bouwterrein zonder afspraak niet mag betreden. Het bouwterrein zal ook in de avonduren en in het weekend
worden afgesloten. Al deze maatregelen zijn er voor om de risico’s van eventuele calamiteiten, bij ongeoorloofd betreden van het gebouw, te
voorkomen.
De Woningstichting Tubbergen zal nog voor de oplevering een opendag houden voor de toekomstige bewoners. U kunt die dag de woning
bekijken en eventuele vragen zullen beantwoord worden. Ook kunt u eventuele maten opnemen voor vloerbedekking, gordijnen enz. U zult
vroegtijdig van deze opendag in kennis worden gesteld.
Afwerkingen van de woningen
Verwarmingsinstallatie
De verwarmingsinstallatie in de woning is een HR-combi ketel met radiatoren verwarming.
Mechanische ventilatie
De woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit systeem heeft drie standen. De ventilatiebox zuigt lucht af in de keuken,
badkamer en toilet.
Huurprijzen
Klimop 9
Klimop 11
Klimop 13
Klimop 13A
€ 670,€ 650,€ 650,€ 662,50
Om voor een woning in aanmerking te komen dient u bij ons als actief woningzoekende te staan ingeschreven. Dit doet u indien u:
 daadwerkelijk bij ons staat ingeschreven
 het afgelopen jaar € 15,- administratiekosten hebt betaald
 een bij de Belastingtelefoon (0800-0543) aan te vragen inkomensverklaring IB60 over 2013 bij ons hebt ingeleverd
Voorwaarden voor toewijzing van een woning:
 het huishoudinkomen mag niet hoger zijn dan € 34.678,- (norm 2014). Bij inwonende kinderen, die op 1 januari 2014 nog geen 23 jaar waren, telt het
inkomen over 2013 tot aan een bedrag van ongeveer € 20.000,- (minimumloonniveau) niet mee.
 de verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder of hypotheekverklaring van uw huidige hypotheekverstrekker voldoet aan onze eisen.
Aan wie wordt de woning toegewezen:
 Wanneer meerdere woningzoekenden op dezelfde woning reageren, is de inschrijfduur bepalend voor de toewijzing. Diegene die het langst staat
ingeschreven krijgt dan de woning.
 Inwoners uit Harbrinkhoek en Mariaparochie komen met voorrang in aanmerking. Zijn die er niet, dan is het voorgaande punt van toepassing.
Wanneer worden de woningen toegewezen:
 Alle 4 woningen worden voor de start van de bouw toegewezen
Verplichtingen toekomstige bewoners:
 Na toewijzing en acceptatie van een woning, maar voor de start van de bouw gaat de toekomstige bewoner een huurovereenkomst aan voor een
periode van 6 maanden. Hiermee verplicht de bewoner c.q. huurder zich om gedurende de eerste 6 maanden na oplevering van de woningen de
verschuldigde maandhuren te voldoen.
Download