JACCO: wordt de grond overgedragen voor de sloop van de

advertisement
___________________________________________________________________
Prijslijst nieuwbouw woningen Julianastraat Strijen
bouwnummer
en type
perceelinhoud m³
grootte
en m² GBO
in m²
(gebruiksoppervlakte)
circa maten circa maten
koopsom
vrij op naam
6
7
8
9
10
11
12
183 m²
124 m²
124m²
124 m²
124 m²
124 m²
228 m²
€ 245.000,=
€ 209.000,=
€ 209.000,=
€ 209.000,=
€ 209.000,=
€ 209.000,=
€ 279.000,=
hoekwoning met uitbouw
rijwoning
rijwoning
rijwoning
rijwoning
rijwoning
herenhuis
421 m³ / 117 m²
400 m³ / 110 m²
400 m³ / 110 m²
400 m³ / 110 m²
400 m³ / 110 m²
400 m³ / 110 m²
567 m³ / 153 m²
Garantie
Alle woningen worden verkocht met een, door de Stichting Woningborg afgegeven, Waarborgcertificaat, welke u na
ondertekening van de overeenkomst ontvangt. Het certificaat waarborgt dat uw woning wordt afgebouwd en dat de
kwaliteitsgarantie wordt nagekomen.
Kortom, de Garantie- en Waarborgregeling beschermt u gedurende vele jaren tegen eventuele technische- en
financiële risico’s, die aan de bouw en aankoop van de woning verbonden kunnen zijn. Bij aankoop van uw woning
ontvangt u nadere informatie betreffende de garantievoorwaarden, garantietermijnen en garantie-uitsluitingen.
Vrij Op Naam
De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen
dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn
begrepen.





Grondkosten;
Bouwkosten;
Architectenhonorarium;
Notarishonorarium inzake transportakte v.o.n.;
Makelaarscourtage (verkoopkosten);





Gemeenteleges;
BTW / overdrachtsbelasting;
Kosten kadastrale inmeting;
Kosten bouwvergunning;
Aansluitkosten van water, riool, gas, elektra,
telefoon en CAI;
Andere kosten, welke niet in de koop-/aannemingsovereenkomstst zijn begrepen, kunnen zijn:

De kosten verbonden aan het aangaan van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.);

De premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;

Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering (spaarpremie);

De (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum;

De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

Eventueel meerwerk ten opzichte van de standaardwoning;

Entree/abonnementskosten CAI en telefoon;

Entreekosten energiebedrijf;

(Bouw) rente (6% exclusief BTW) die over de bouwgrond wordt berekend vanaf 1 april 2012 tot aan het
moment dat u bij de notaris eigenaar wordt van de grond, met een maximum van drie maanden;
Aandachtspunten

Perceeloppervlakte zijn circa maten.

De achter- en zijpaden worden deels mee verkocht met de woning en zijn dus in de perceeloppervlakte
inbegrepen. E.e.a. conform grondoverdracht tekening.

Prijswijzigingen in BTW percentages zijn voorbehouden.

Wijzigingen zijn voorbehouden, derhalve kunnen er aan deze verkoopbeschrijving geen rechten worden
ontleend.
Download