Huisvesting - Werk Armoede Weg

advertisement
Huisvesting
Sarah De Baets
Julie Cokelaere
Huisvesting
Algemene Informatie
2. Rollenspel
1.
Mensen in armoede
2 grote problemen:
1.
2.
Financiële en gezondheidsproblemen
Sociale en psychologische problemen
Financiële en gezondheids
problemen
Armoede
Hoge
dokters
kosten
Dure
medicijnen
Slechte
huisvesting
Ziekte
Sociale en psychologische
problemen

Stress
 Bedreiging stabiliteit van het gezin
 Kinderen verlaten vroeger het huis = weg familiale
sfeer
 Kinderen worden soms geplaatst
 Weinig sociale contacten
 Kinderen bang om vriendjes mee te brengen naar huis
 Discriminatie en uitsluiting
 Verhuurders weigeren te verhuren aan steuntrekkers
(vb. OCMW)
Getuigenis
Ik heb alle bureaus gedaan maar ze zeggen dat er niets is als ze horen
dat ik bij het OCMW ben voor budgetbegeleiding. Het feit dat ik werk
heb, helpt niet. Elke keer voel ik me zo vernederd. Ik ben zo vaak
afgewezen en gefrustreerd dat ik bang geworden ben om verdere
stappen te zette om te zoeken" . (Getuigenis van Christophe,
Welzijnsschakel 'T Hope).
2 manieren voor huisvesting


Sociale woning
Private huisvestingsmarkt
Sociale woning



Huisvestingmaatschappij
Sociale verhuurkantoor
OCMW en Vlaams Woningfonds
Huisvestingsmaatschappij




Inschrijven voor sociale woning
Te weinig sociale woningen=>
wachtlijsten: geduld hebben!
Voorrang: mensen met een handicap en
mensen die in die gemeente wonen
woonwensen
Sociale verhuurkantoor




=SVK’s
Huren gewone woningen en
appartementen en verhuren die dan aan
woningzoekenden
Inkomen en herhuisvestingsnood
bepalen rangorde
Huurprijs niet aangepast aan woning,
maar wel goedkoper dan een normale
huurprijs
OCMW en Vlaams
Woningsfonds


Verhuren ook sociale woningen
Vlaams Woningsfonds: gezinnen met
minimaal 2 kinderen
Voordelen en nadelen sociale
woningen

Voordelen:
 Proper
 Goede
staat
 Prijs wordt soms aangepast aan inkomen
 Goedkoper

Nadelen:
 Te
weinig woningen
 Te lange wachtlijsten
Private huisvestingmarkt
Waar: particulier verhuurder
 Voordelen:
Niet lang wachten op woning
 Nadelen:
Tevreden zijn met woning die in minder goede
staat is
Niet proper
Te duur
Woningen liggen in achtergesteld buurten,
dichtbij fabrieken, zonder winkels, zonder
openbaarvervoer,…
Worden rapper uit woning gezet

Dialoog

M. "Nu hebben wij wel nog wat problemen met ongedierte. Wij hebben dat
ontdekt een paar weken geleden en wij hebben daar wel iemand voor, eens
gaan vragen, onze onderburen. Zij heeft ook hetzelfde probleem in feite.
Maar bij ons is dat hier zit het vol met ongedierte, en zij heeft er maar een
paar, maar wij hebben er wel heel veel. En daar moet zo rap mogelijk iets
aan gedaan worden. Ja, nu zijn er, de plaatsen waardat de nesten zitten,
hebben we zo een doosje geplaatst met pilletjes in, waar dat ze allemaal
naartoe lopen.
I. Dat zijn mieren ofzo, dat ge hebt?
M. Neen, kakkerlakken. En dat is wel een ramp.
I. En wat zegt de huisbaas daarvan?
M. Die weet dat niet. Nee, allez, wij waren wel van plan geweest om dat te
zeggen maar, Bernard zei ook: zouden we dat wel zeggen tegen hem? Het
zou kunnen dat we daar problemen mee krijgen ofzo, maar dat ongedierte,
die zat hier al.
I. Waarom heb je juist schrik dat ge het niet zou durven zeggen aan de
huisbaas?
M. Nee, omdat ze misschien denken van: ja, die mensen die verzorgen hun
eigen niet, of het is gelijk wat. Maar, dat ongedierte zat er al …
Maar ja ge hebt schrik dat ze …. Ze zetten ons buiten gewoon. En dat
kunnen we ons niet permitteren"…
Feiten en cijfers




Onderzoek van het Steunpunt Ruimte en
Wonen
317.500 gezinnen recht op een sociale
woning
180.500 onder hen krijgen er geen:
zoeken woning op particuliere markt
58.000 gezinnen staan op wachtlijsten
Feiten en cijfers



Sociale woning:
Betalen gemiddeld € 258 per maand
(woning is doorgaans beter)
Particuliere markt:
Betalen gemiddeld € 431 per maand
(betalen dubbel zoveel voor woning die
doorgaans slechter is)
Verhouding sociale woningen en aantal
private huishoudens was in 2004: 6,3%
en op Europees niveau: 17,3%
(Nederland: 34% en Frankrijk: 17%)
Download