veel rijker

advertisement
Toelichting op de financiele resultaten uit het jaarverslag 2016
Uit de jaarrekening van Rochdale blijkt dat we € 633 miljoen rijker zijn. Is dat onze
winst? Het klinkt mooi, maar wat zegt het werkelijk? Laten we de winst- en verliesrekening eens nader bekijken.
1. Onze woningen en bedrijfsruimten zijn € 568 miljoen in waarde gestegen. De verkoopprijzen van woningen in Amsterdam zijn ook het afgelopen jaar enorm gestegen.
2. Bedenk wel dat deze winst ‘in de bakstenen’ zit en dus niet kan worden uitgeven.
Tenzij je al de woningen meteen gaat verkopen. Deze winst kan natuurlijk geen
kwaad voor onze financiële positie, maar ze heeft ook een schaduwzijde. Het leidt
namelijk tot een verhoogde aanslag van de verhuurdersheffing met ca € 2,6 miljoen
per jaar. Deze heffing is een soort belasting die geld oplevert voor de schatkist.
3. Met verkoop van woningen en bedrijfsruimten is een winst van € 3,5 miljoen gemaakt.
4. Daarnaast maakten we een winst van € 62 miljoen op de verhuur van onze
woningen. Deze winst wordt gebruikt om te investeren in nieuwbouw, woningverbetering en/of duurzaamheid.
Winst is het verschil tussen de opbrengsten en kosten die je moet maken. In het geval van
Rochdale is dat de volgende rekensom: opbrengsten (inkomsten uit verhuur, verkoop van
woningen en waardestijging) minus kosten ( bijvoorbeeld onderhoud, rente, organisatie,
afschrijving, belasting) = winst
De goede rekenaars zien in bovenstaande illustratie dat de totale winst van € 633 miljoen
voor 90% te danken is aan de waardestijging van ons vastgoed. En zoals al eerder gezegd,
een baksteen is geen bankbiljet. Je kan die winst dus niet uitgeven!
Worden we er dan helemaal niet beter van? Jazeker, we houden nog 10% van de winst over
om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe woningen. En onze huren hoeven niet hard te
stijgen. Dat is toch het goede nieuws!
Download