Aandeel woningen 85-104 m²

advertisement
IN DICATORFICH E
Aandeel woningen 85-104 m²
Thema
Subthema
Huisvesting
Oppervlakte van een woning
Definitie
Aantal woningen van 85-104m²
Totaal aantal bewoonde woningen waarvan de oppervlakte gekend is
Belang van de indicator
Als evidente kwaliteitsindicator nemen wij de oppervlakte van de bewoonde gebouwen op in de wijkmonitoring. We
kunnen hierbij stellen dat een grotere oppervlakte vaak mogelijkheden biedt tot een meer bevredigende
woonkwaliteit.
Een afbakening die kan gebruikt worden is deze van het Gewestelijke Observatorium van de Huisvesting1.
Woningen met een oppervlakte van minder dan 28 m² worden door het observatorium beschouwd als 'kleine
woningen'. De woningen kleiner dan 55 m² zijn hoofdzakelijk woningen met één slaapkamer. De woningen tussen
55 en 84 m² zijn woningen met één of met twee slaapkamers. De woningen tussen de 85 en 104 m² zijn
voornamelijk woningen met twee slaapkamers en de woningen van meer dan 104 m² beschikken over twee, drie of
vier slaapkamers.
Voor de Wijkmonitoring, zijn er vier deelindicatoren voor de oppervlakte van de gebouwen :
het aandeel woningen dat kleiner is dan 55 m². (Het is evident dat dergelijke woningen vaker appartementen
en kamers of studio's zijn)
het aandeel woningen van 55 tot 84 m².
het aandeel woningen van 85 tot 104 m²
het aandeel woningen die meer dan 104 m² bedragen.
Eenheid
%
Geografische schaal
Gemeente / Wijk
Teller
Aantal woningen van 85-104m²
Bron van de teller
FOD Economie – Statistics Belgium - SEE 2001
Noemer
Totaal aantal bewoonde woningen waarvan de oppervlakte gekend is
Bron van de noemer
FOD Economie – Statistics Belgium - SEE 2001
18/07/2017
https://wijkmonitoring.brussels
©2015 BISA
1/2
IN DICATORFICH E
Opmerkingen
Referenties:
1. De Keersmaecker, M-L., (2006). Observatiecentrum van de huurprijzen 2005, Gewestelijk Observatiecentrum
voor de huisvesting, 122 p.
2. Goossens, L., Thomas, L., Vanneste, D. (1997). Huisvesting in sociaal-economisch en geografisch perspectief
1981-1991, Algemene Volks- en Woningtelling, Monografie n°10, 307 p.
3.Monografie Huisvesting in België, Dominique Vanneste, Isabelle Thomas, Luc Goossens, 2007, FOD Economie,
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.
Beschikbaarheden
18/07/2017
Datum
van de
indicator
Aantal woningen van 85-104m²
Totaal aantal bewoonde woningen waarvan de oppervlakte gekend is
2001
2001
2001
https://wijkmonitoring.brussels
©2015 BISA
2/2
Download