Ontwikkeling van jonge kinderen met en zonder

advertisement
Ontwikkeling van motoriek, executieve functies en taal bij jonge
kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen: een onderzoek
naar de invloed van individuele en omgevingsfactoren
Gerda van der Veer, MSc
Co-promotors: Dr. Marja Cantell & Dr. Suzanne Houwen
Promotor: Prof. Dr. Alexander Minnaert
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Basiseenheid Orthopedagogiek
1
Relatie ontwikkelingsdomeinen
• Neurobiologisch bewijs
• Overlap stoornissen
Motoriek
– Bijv. de co-morbiditeit tussen DCD
en taalontwikkelingsstoornis is 50%
Executieve
functies
Taal
• Vergelijkbare tijdsperiode
van enorme ontwikkeling
(0 t/m 6 jaar)
• Cross-sectionele studies
bij kinderen in de
basisschoolleeftijd
2
Onderzoeksvragen
• Wat is de relatie over de tijd tussen motorische
vaardigheden, taalvaardigheden, en executief
functioneren bij kinderen van 3 t/m 5 jaar?
• Hoe beïnvloeden individuele en
omgevingsfactoren deze relaties?
• In hoeverre voorspellen motorische
vaardigheden, taalvaardigheden, en executieve
functies bij kinderen van 3 t/m 5 jaar het
schoolsucces in de kleuterklas?
3
Doelgroepen
Kinderen van 3;0 t/m 5;11 jaar
1) met een risico op Developmental
Coordination Disorder (DCD);
2) met (een risico op) een specifieke
taalontwikkelingsstoornis (TOS);
3) met een risico op TOS en DCD;
4) zonder ontwikkelingsproblemen.
4
Design
• Longitudinaal prospectief design: volgen tot de
kinderen 6 jaar zijn
• Elke 6 maanden data verzamelen
• Dataverzameling van 2016 t/m 2019
5
Dataverzameling
3;0-3;5
3;6-3;11
4;0-4;5
4;6-4;11
5;0-5;5
5;6-5;11
Motoriek
Taal
Executieve functies
Motoriek
Taal
Executieve functies
Motoriek
Taal
Executieve functies
Motoriek
Taal
Executieve functies
Motoriek
Taal
Executieve functies
Assessment kind
Motoriek
Taal
Executieve functies
Intelligentie
Intelligentie
Intelligentie
Ouder en kind
Ouder-kind interactie
Ouder-kind interactie
Ouder-kind interactie
Ouder-kind interactie
Ouder-kind interactie
Ouder-kind interactie
Vragenlijsten ouder
Motoriek
Executief functies
Temperament
Kwaliteit thuisomgeving
Gedragsproblemen
Soc-dem vragenlijst
Executief functies
Kwaliteit
thuisomgeving
Motoriek
Executief functies
Temperament
Kwaliteit
thuisomgeving
Gedragsproblemen
Soc-dem vragenlijst
Executief functies
Kwaliteit
thuisomgeving
Motoriek
Executief functies
Temperament
Kwaliteit
thuisomgeving
Gedragsproblemen
Soc-dem vragenlijst
Executief functies
Kwaliteit thuisomgeving
6
Welke kinderen willen wij rekruteren via
fysiotherapeuten en ergotherapeuten?
Kinderen van 3;0 t/m 5;11 jaar met een risico op DCD.
Dit zijn kinderen:
– met een score ≤16de percentiel op de Movement
Assessment Battery for Children 2;
– deze achterstand in motorisch functioneren heeft geen
neurologische verklaring, zoals cerebrale parese en
autisme spectrum stoornissen;
– de kinderen hebben geen lichamelijke beperking;
– de kinderen hebben geen verstandelijke beperking; en
– de kinderen hebben een normale of gecorrigeerde visus en
hebben een normaal gehoor.
7
Opbrengsten
• Afstemmen van diagnostiek en behandeling op jonge kinderen met
ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met DCD.
• Afstemmen van zorg en onderwijs op de mogelijkheden van jonge
kinderen.
• Deelnemende professionals
– Eindresultaten worden bij u gepresenteerd in een workshop. Tijdens
deze workshop is tevens specifieke aandacht voor motorische
instrumenten, zoals de Zurich Neuromotor Assessment 3-5 (Kakebeeke,
Caflisch, Chaouch, Rousson, Largo, & Jenni, 2013).
– Op onze website kunt u het onderzoeksproces volgen. Deze website
is op dit moment in ontwikkeling.
Kakebeeke, T. H., Caflisch, J., Chaouch, A., Rousson, V., Largo, R. H., & Jenni, O. G. (2013). Neuromotor development in children. Part 3: Motor performance
in 3-to 5-year‐olds. Developmental Medicine & Child Neurology, 55(3), 248-256. DOI: 10.1111/dmcn.12034
8
DANK!
Wilt u deelnemen aan dit onderzoek?
Wilt u meer informatie?
Contacteer ons via:
Gerda van der Veer
[email protected]
Tel. 050 363 6436
9
Download